คอร์ดเพลง ISO GOD ILLSLICK

  
Text   


Tune to Eb

 
You Know I’m Sto
Em 
ned 
 
Alon
F#m 
e
 
Man, I Did It O
n My Own
 
You Know I’m Sto
Em 
ned 
 
Alon
F#m 
e
 
Man, I Did It O
Bm 
n My Own

 
กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้
Em 
า เพราะว่ากูจะ IS
F#m 
O
 
Bro, They Know What I’m Abo
ut
 
Everywhere I Go
 
 
กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้
Em 
า เพราะว่ากูจะ IS
F#m 
O
 
East West North So
Bm 
uth Everywhere I Go

 
They Call Me ISO GO
Em 
D
 
They Know I’m Stoned Alon
F#m 
e
 
They Call Me ISO GO
D, I Did It On My Own

 
They Call Me ISO GO
Em 
D
 
They Know I’m Stoned Alon
F#m 
e
 
They Call Me ISO GO
Bm 
D, I Did It On My Own

 
I
Em 
Won’t Live That Long
 
ไม่อยากอยู่นา
F#m 
นเป็นหมื่นเป็นพันปี
 
But I
mma Sing My Song
 
ไม่ว่าจะวันร้ายหรือวันดี
 
 
กู
Em 
ตอบกลับให้ทันที 
 
ไม่
F#m 
ต้องเช็คหรอกวันที่
 
Mo
Bm 
ney On My Mind
 
I’ve Been On My Grind Like ทมยันตี
 

 
 
Em 
ฟังให้ทันสิ 
 
F#m 
ะกี่หมื่นกี่พันคีย์
 
กู
แค่มีความช่างฝันเหมือนอย่างที่จรัลมี
 
 
Em 
อันนี้กูการันตี 
 
 
F#m 
หรือจะให้พนันดี
 
เจ
Bm 
อกับกู I’m Yelling Night Night
 
แล้วก็กลับไปฝันดี
 

 
ไห
Em 
นที่ใครจะล้มกู 
 
มอ
F#m 
งกูยังต้องก้มดู
 
‘Cau
se My Flow So Sick
 
Man, Get Off My Dick ที่มึงยังอมอยู่
 
 
 
Em 
กูมีพี่คมอยู่ 
 
เม
F#m 
าแต่กูยังคมอยู่
 
Tr
Bm 
yna Get More High
 
ถึงแม้ตัวกูตาย แต่เพลงยังคงอยู่
 

 
เพล
Em 
งมึงพร่ำชีวิต ชีวิต ชีวิต
F#m 
มันแค่ความคิดหลอก 
 
 
เพล
งอย่างกู Lil Bitch
 
มึงใช้เวลาครึ่งชั่วชีวิต มึงก็ยังคิด
Em 
ไม่ออก
 
กวีมหั
F#m 
ศจรรย์มีปุ๊นอยู่ใน 
 
Zi
Bm 
 
Lock
 
Bitches Ain’t Shit, Use My Name
 

 
โปรโมทตัวเอ
Em 
งอยู่ใน 
 
TikTok
 
Im
F#m 
ma Step Over You
 
Like Tyronn Lu
e With My ISO GOD Flip-flop
 
มึงก็ยังกระจอ
Em 
 
เป็นตัวประกอบเหมือน ILLSLI
F#m 
CK 
 
บอก
 
See You At The Cro
Bm 
ssroads
 
Now I’m In God Mode
 

 
กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้
Em 
า เพราะว่ากูจะ IS
F#m 
O
 
Bro, They Know What I’m Abo
ut
 
Everywhere I Go
 
 
กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้
Em 
า เพราะว่ากูจะ IS
F#m 
O
 
East West North So
Bm 
uth Everywhere I Go

 
They Call Me ISO GO
Em 
D
 
They Know I’m Stoned Alon
F#m 
e
 
They Call Me ISO GO
D, I Did It On My Own

 
They Call Me ISO GO
Em 
D
 
They Know I’m Stoned Alon
F#m 
e
 
They Call Me ISO GO
Bm 
D, I Did It On My Own

 
They Call Me IS
Em 
O GOD  
F#m 
 
They Call Me IS
 
GOD
 
They Call Me IS
Em 
O GOD  
F#m 
 
They Call Me IS
Bm 
 
GOD
 
They Call Me ISO GOD
 

OUTRO | Em F#m | G |
OUTRO | Em F#m | Bm |


You Know I’m Stoned Alone
Man, I Did It On My Own
You Know I’m Stoned Alone
Man, I Did It On My Own

กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้า เพราะว่ากูจะ ISO
Bro, They Know What I’m About
Everywhere I Go กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้า
เพราะว่ากูจะ ISO, East West North South
Everywhere I Go They Call Me “ISO GOD”
They Know I’m Stoned Alone, They Call Me “ISO GOD”
I Did It On My Own, They Call Me “ISO GOD”
They Know I’m Stoned Alone, They Call Me “ISO GOD”
I Did It On My Own

I Won’t Live That Long ไม่อยากอยู่นานเป็นหมื่นเป็นพันปี
But Imma Sing My Song ไม่ว่าจะวันร้ายหรือวันดี
กูตอบกลับให้ทันที ไม่ต้องเช็คหรอกวันที่
Money On My Mind, I’ve Been On My Grind Like ทมยันตี
ฟังให้ทันสิ จะกี่หมื่นกี่พันคีย์
กูแค่มีความช่างฝัน เหมือนอย่างที่จรัลมี
อันนี้กูการันตี หรือจะให้พนันดี
เจอกับกู I’m Yelling “Night Night” แล้วก็กลับไปฝันดี

ไหนที่ใครจะล้มกู มองกูยังต้องก้มดู
‘Cause My Flow So Sick, Man, Get Off My Dick ที่มึงยังอมอยู่
กูมีพี่คมอยู่ เมาแต่กูยังคมอยู่
Tryna Get More High ถึงแม้ตัวกูตายแต่เพลงยังคงอยู่

เพลงมึงพร่ำชีวิต ชีวิต ชีวิต มันแค่ความคิดหลอกๆ
เพลงอย่างกู Lil Bitch มึงใช้เวลาครึ่งชั่วชีวิตมึงก็ยังคิดไม่ออก
กวีมหัศจรรย์มีปุ๊นอยู่ใน Zip Lock
Bitches Ain’t Shit, Use My Name โปรโมทตัวเองอยู่ใน TikTok
Imma Step Over You Like Tyronn Lue With My ISO GOD Flip-flop
มึงก็ยังกระจอก เป็นตัวประกอบเหมือน ILLSLICK บอก
See You At The Crossroads, Now I’m In God Mode

กูบอกเพื่อนกูไม่ต้องเข้า เพราะว่ากูจะ ISO
Bro, They Know What I’m About
Everywhere I Go กูบอกทุกคนว่าไม่ต้องเข้า
เพราะว่ากูจะ ISO, East West North South
Everywhere I Go They Call Me “ISO GOD”

มิวสิควิดีโอ ISO GOD ILLSLICK

เพลง : ISO GOD (คอร์ด)
ศิลปิน : ILLSLICK
Mastered : Warut Rintranukul

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend