คอร์ดเพลง หลับตาให้พ้นไปอีกวัน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

  
Text   


INTRO | A | E | F#m | D |

 
เหนื่อยไ
A 
หม 
 
เธอเหนื่อยไหม
 
ต้องเจอปัญหาเธอเหนื่อยบ้างไหม
 
 
อา
E 
การเธอเป็นเช่นไร บอกฉันได้ไหม.. นะคนดี
 
เห็น
F#m 
เธอไม่พูดไม่จา เอาแต่กังวลต่างๆ นาๆ
 
ไร้เวลา
D 
นอนในยามนิทรา
 
โปรดจงหลับตาเพื่อเอาแรง..
 

 
หากใ
A 
จเธอยังล่องลอย
 
ดุจเมฆก้อนน้อยที่แปรเปลี่ยนผัน
 
 
ส่ง
E 
มือเธอมาแล้วกัน
 
แล้วจับมือฉันจะไม่เปลี่ยนไปไหน
 
 
จะคอยดู
F#m 
แลให้นอนฝันดี
 
โอบกอดคนงามในยามราตรี
 
 
เพราะว่าอา
D 
ทรที่ตัวฉันมี
 
แล้วกล่อมคนดีให้นอน.. หลับใหล..
 

 
ให้
A 
ดาวบนท่องนภา 
 
มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน
 
ให้แ
E 
สงประกายของจันทร์ 
 
มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
 
ให้
F#m 
ตัวฉันเป็นดั่งหมอน 
 
ให้เธอกอดนอน
 
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใ
D 
ด.. 
 
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

 
เหนื่อยไ
A 
หม 
 
เธอเหนื่อยไหม
 
ต้องเจอปัญหาเธอเหนื่อยบ้างไหม
 
 
อา
E 
การเธอเป็นเช่นไร บอกฉันได้ไหม.. นะคนดี
 
เรื่อง
F#m 
ราวต่างๆ นาๆ ที่ทำให้ใจของเธออ่อนล้า
 
ให้เธอปล่อยว
D 
างลงก่อนเถิดหนา
 
โปรดจงหลับตาเพื่อเอาแรง..
 

 
หากใ
A 
จเธอยังล่องลอย
 
ดุจเมฆก้อนน้อยที่แปรเปลี่ยนผัน
 
 
ส่ง
E 
มือเธอมาแล้วกัน
 
แล้วจับมือฉันจะไม่เปลี่ยนไปไหน
 
 
จะคอยดู
F#m 
แลให้นอนฝันดี
 
โอบกอดคนงามในยามราตรี
 
 
เพราะความอา
D 
ทรที่ตัวฉันมี
 
แล้วกล่อมคนดีให้นอน.. หลับใหล..
 

 
ให้
A 
ดาวบนท่องนภา 
 
มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน
 
ให้แ
E 
สงประกายของจันทร์ 
 
มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
 
ให้
F#m 
ตัวฉันเป็นดั่งหมอน 
 
ให้เธอกอดนอน
 
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใ
D 
ด.. 
 
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

A 
หลับตาลงแล้วเธอจงพักกาย
 
มีทั้งเรื่องเครียด เรื่องซีเรียสมากมาย
 
E 
มีคำด่าชมในสังคมที่วุ่นวาย
 
แต่ต้องสู้กันไปถ้ามีชีวิตยังไม่ตาย
 
F#m 
แม้ไม่ได้สบายเป็นคุณนายเหมือนกับเมียเขา
 
โหมทำงานหนักเธอหยุดพักแค่ในวันเสาร์
 
D 
สู้กับชีวีเพราะว่าอยากมีเหมือนกับใครเขา
 
ผิวลอกแล้วก็แสบเพราะแดดที่มันแผดเผา
 

A 
บ้านมีแปดเสาร์เพื่อซุกหัวนอนได้ดั่งใจปอง
 
ไม่สนใครเขา สุขใจเราช่างเถอะใครมอง
 
E 
ตอนที่หิวมายังมีมาม่าให้แดกตั้งสองซอง
 
บางมื้อดีใจเพราะได้ใส่ไข่ไปอีกหนี่งฟอง
 
F#m 
ช่างแม่งมันวางลงก็คงไม่ยากนัก
 
หากยังไม่ตายความสบายต้องมาทายทัก
 
D 
กอดฉันไว้ที่ดวงใจเป็นดั่งที่พัก
 
นิทราและราตรีนอนฝันดีหลับเถอะที่รัก
 

 
ให้
A 
ดาวบนท่องนภา 
 
มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน
 
ให้แ
E 
สงประกายของจันทร์ 
 
มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
 
ให้
F#m 
ตัวฉันเป็นดั่งหมอน 
 
ให้เธอกอดนอน
 
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใ
D 
ด.. 
 
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

 
ให้
A 
ดาวบนท่องนภา 
 
มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน
 
ให้แ
E 
สงประกายของจันทร์ 
 
มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
 
ให้
F#m 
ตัวฉันเป็นดั่งหมอน 
 
ให้เธอกอดนอน
 
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใ
D 
ด.. 
 
หลับตาให้พ้นไปอีก
A 
วัน

 
หลับตาให้พ้นไปอีก
E 
วัน
F#m 
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน 
 
 
D 
 
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน..
 


เหนื่อยไหม เธอเหนื่อยไหม
ต้องเจอปัญหาเธอเหนื่อยบ้างไหม
อาการเธอเป็นเช่นไร บอกฉันได้ไหม.. นะคนดี
เห็นเธอไม่พูดไม่จา เอาแต่กังวลต่างๆ นาๆ
ไร้เวลานอนในยามนิทรา
โปรดจงหลับตาเพื่อเอาแรง..

หากใจเธอยังล่องลอย
ดุจเมฆก้อนน้อยที่แปรเปลี่ยนผัน
ส่งมือเธอมาแล้วกัน
แล้วจับมือฉันจะไม่เปลี่ยนไปไหน
จะคอยดูแลให้นอนฝันดี
โอบกอดคนงามในยามราตรี
เพราะว่าอาทรที่ตัวฉันมี
แล้วกล่อมคนดีให้นอน.. หลับใหล..

ให้ดาวบนท่องนภา มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน..
ให้แสงประกายของจันทร์ มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
ให้ตัวฉันเป็นดั่งหมอน ให้เธอกอดนอน
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใด.. หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

เหนื่อยไหม เธอเหนื่อยไหม
ต้องเจอปัญหาเธอเหนื่อยบ้างไหม
อาการเธอเป็นเช่นไร บอกฉันได้ไหม.. นะคนดี
เรื่องราวต่างๆ นาๆ ที่ทำให้ใจของเธออ่อนล้า
ให้เธอปล่อยวางลงก่อนเถิดหนา
โปรดจงหลับตาเพื่อเอาแรง..

หากใจเธอยังล่องลอย
ดุจเมฆก้อนน้อยที่แปรเปลี่ยนผัน
ส่งมือเธอมาแล้วกัน
แล้วจับมือฉันจะไม่เปลี่ยนไปไหน
จะคอยดูแลให้นอนฝันดี
โอบกอดคนงามในยามราตรี
เพราะความอาทรที่ตัวฉันมี
แล้วกล่อมคนดีให้นอน.. หลับใหล..

ให้ดาวบนท่องนภา มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน..
ให้แสงประกายของจันทร์ มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
ให้ตัวฉันเป็นดั่งหมอน ให้เธอกอดนอน
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใด.. หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

หลับตาลงแล้วเธอจงพักกาย
มีทั้งเรื่องเครียด เรื่องซีเรียสมากมาย
มีคำด่าชมในสังคมที่วุ่นวาย
แต่ต้องสู้กันไปถ้ามีชีวิตยังไม่ตาย
แม้ไม่ได้สบายเป็นคุณนาย เหมือนกับเมียเขา
โหมทำงานหนักเธอหยุดพักแค่ในวันเสาร์
สู้กับชีวีเพราะว่าอยากมีเหมือนกับใครเขา
ผิวลอกแล้วก็แสบเพราะแดดที่มันแผดเผา

บ้านมีแปดเสาร์เพื่อซุกหัวนอนได้ดั่งใจปอง
ไม่สนใครเขา สุขใจเราช่างเถอะใครมอง
ตอนที่หิวมายังมีมาม่าให้แดกตั้งสองซอง
บางมื้อดีใจเพราะได้ใส่ไข่ไปอีกหนี่งฟอง
ช่างแม่งมันวางลงก็คงไม่ยากนัก
หากยังไม่ตายความสบายต้องมาทายทัก
กอดฉันไว้ที่ดวงใจเป็นดั่งที่พัก
นิทราและราตรีนอนฝันดีหลับเถอะที่รัก

ให้ดาวบนท่องนภา มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน..
ให้แสงประกายของจันทร์ มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
ให้ตัวฉันเป็นดั่งหมอน ให้เธอกอดนอน
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใด.. หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

ให้ดาวบนท่องนภา มาห่มเป็นผ้าให้เธอหลับฝัน..
ให้แสงประกายของจันทร์ มาส่องทอแสงให้เธออุ่นใจ
ให้ตัวฉันเป็นดั่งหมอน ให้เธอกอดนอน
ไม่ต้องกังวลแม้เรื่องใด.. หลับตาให้พ้นไปอีกวัน

หลับตาให้พ้นไปอีกวัน
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน
หลับตาให้พ้นไปอีกวัน..

มิวสิควิดีโอ หลับตาให้พ้นไปอีกวัน PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)

เพลง : หลับตาให้พ้นไปอีกวัน (คอร์ด)
ศิลปิน : PMC (ปู่จ๋าน ลองไมค์)
เนื้อร้อง : คิงส์ ชนาวิทย์, พิษณุ บุญยืน
ดนตรี: dj art
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend