คอร์ดเพลง ว่าวจุฬา มาลีฮวนน่า

  
Text   


INTRO | Bm F#m | Bm F#m |
INTRO | Bm F#m | Bm A |
INTRO | Bm F#m | Bm F#m |
INTRO | Bm F#m | Bm A Bm |

 
เห็นรางร
Bm 
ถไฟ 
 
นึกถึงทรา
F#m 
มวัย 
 
ที่เรียน
Bm 
ราม
 
ป่าน
F#m 
นี้คน
Bm 
งาม 
 
เรียนอยู่ปี
F#m 
สาม
Bm 
กว่าๆ 
 
 
F#m 
 
ก่อนออกจาก
Bm 
บ้าน 
 
จบ
F#m 
รามจะกลับ
Em 
มา
 
พี่เฝ้าค
A 
อยกาน
D 
ดา 
 
จนเว
Em 
ลาลมว่าวผ่า
F#7 
นเลย

 
มองลำไม้
Bm 
ไผ่ที่เราพร้อ
F#m 
มใจกัน
Bm 
เหลา
 
น้อง
F#m 
หยิบดาษมาตัด
Bm 
ดาว
 
พี่ทา
F#m 
กาวเป็นว่า
Bm 
วจุฬา 
 
 
F#m 
 
แม้เราทั้ง
Bm 
สองร่วมส
F#m 
ร้างกั
Em 
นมา
 
แต่ว่าเ
A 
ธอมาจาก
D 
ลา 
 
ดั่งว่าวจุ
Em 
ฬาหลุด
F#7 
ลอย..

 
น้องจากไป
Bm 
ไกล
 
เหมือนว่าวลอ
F#m 
ยไปติดลม
Bm 
บน
 
ถ้าเชือกไม่
F#m 
ขาด 
 
น้องคงไม่
Bm 
หล่น
 
แม่
F#m 
หน้ามนคงไม่กลั
Bm 
บมา 
 
 
F#m 
 
อยากบอกใ
Bm 
ห้รู้..ว่า
F#m 
พี่ยังคอยกา
Em 
นดา
 
ให้
A 
รีบกลับ
D 
มา 
 
พี่คาดว่
A 
าวจุฬาไว้
D 
รอ

INSTRU | Bm F#m | Bm F#m |
INSTRU | Bm F#m | Bm A |
INSTRU | Bm F#m | Em A |
INSTRU | D A | D Bm |

 
มองลำไม้
Bm 
ไผ่ที่เราพร้อ
F#m 
มใจกันเ
Bm 
หลา
 
น้อง
F#m 
หยิบดาษมาตัด
Bm 
ดาว
 
พี่ทา
F#m 
กาวเป็นว่า
Bm 
วจุฬา 
 
 
F#m 
 
แม้เราทั้ง
Bm 
สองร่วมส
F#m 
ร้างกั
Em 
นมา
 
แต่ว่าเ
A 
ธอมาจาก
D 
ลา 
 
ดั่งว่าวจุ
Em 
ฬาหลุด
F#7 
ลอย..

 
น้องจากไป
Bm 
ไกล
 
เหมือนว่าวลอ
F#m 
ยไปติดลม
Bm 
บน
 
ถ้าเชือกไม่
F#m 
ขาด 
 
น้องคงไม่
Bm 
หล่น
 
แม่
F#m 
หน้ามนคงไม่กลั
Bm 
บมา 
 
 
F#m 
 
อยากบอกใ
Bm 
ห้รู้..ว่า
F#m 
พี่ยังคอยกา
Em 
นดา
 
ให้
A 
รีบกลับ
D 
มา 
 
พี่คาดว่
A 
าวจุฬาไว้
D 
รอ

OUTRO | Bm F#m | Bm F#m |
OUTRO | Bm F#m | Bm A |
OUTRO ( 4 Times )
OUTRO | Bm |


เห็นรางรถไฟ นึกถึงทรามวัย ที่เรียนราม
ป่านนี้คนงาม เรียนอยู่ปีสามกว่าๆ
ก่อนออกจากบ้าน จบรามจะกลับมา
พี่เฝ้าคอยกานดา จนเวลาลมว่าวผ่านเลย

มองลำไม้ไผ่ที่เราพร้อมใจกันเหลา
น้องหยิบดาษมาตัดดาว
พี่ทากาวเป็นว่าวจุฬา
แม้เราทั้งสองร่วมสร้างกันมา
แต่ว่าเธอมาจากลา ดั่งว่าวจุฬาหลุดลอย..

น้องจากไปไกล
เหมือนว่าวลอยไปติดลมบน
ถ้าเชือกไม่ขาด น้องคงไม่หล่น
แม่หน้ามนคงไม่กลับมา
อยากบอกให้รู้..ว่าพี่ยังคอยกานดา
ให้รีบกลับมา พี่คาดว่าวจุฬาไว้รอ

( ดนตรี )

มองลำไม้ไผ่ที่เราพร้อมใจกันเหลา
น้องหยิบดาษมาตัดดาว
พี่ทากาวเป็นว่าวจุฬา
แม้เราทั้งสองร่วมสร้างกันมา
แต่ว่าเธอมาจากลา ดั่งว่าวจุฬาหลุดลอย..

น้องจากไปไกล
เหมือนว่าวลอยไปติดลมบน
ถ้าเชือกไม่ขาด น้องคงไม่หล่น
แม่หน้ามนคงไม่กลับมา
อยากบอกให้รู้..ว่าพี่ยังคอยกานดา
ให้รีบกลับมา พี่คาดว่าวจุฬาไว้รอ

มิวสิควิดีโอ ว่าวจุฬา มาลีฮวนน่า

เพลง : ว่าวจุฬา
ศิลปิน : มาลีฮวนน่า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend