คอร์ดเพลง ได้ใหม่ลืมเก่า วุฒิ ป่าบอน

  
Text   


INTRO | Dm | C | Bb | A |

Dm 
คนไม่รู้จักพอ 
 
ให้ดีเท่าไ
C 
รก็คงไม่พอใจ
 
หรือต้องเ
Bb 
สียสิ่งนั้นไป 
 
ถึงจะเ
C 
ห็นคุณค่าของมัน

Dm 
เสื้อตัวเก่าตัวรัก 
 
แม้จะถูก
Am 
ซัก 
 
ตากแดดร้อยครั้ง
 
ก็ยังเ
Bb 
ป็นตัวนั้น 
 
ถ้าเ
C 
ธอยังอยากสว
F 
มใส่

Dm 
ฉันคนเก่าคนเดิม 
 
ที่เธอเคย
Am 
ชื่นชมวันนั้น
 
นับ
Bb 
วันคุณค่าของ
C 
ฉันนั้นหมดหา
F 
ยไป
 
คำบอก
Dm 
รักที่มันเคยหวาน
 
พอพูดนาน
Am 
นาน 
 
ก็จืดจางไป
 
และค
Bb 
วามห่วงใย..
 
ก็ก
C 
ลายเป็นความน่า
F 
รำคาญ

Gm 
ของที่เคยใช้ 
 
พอได้ใ
Am 
หม่ก็ทอดทิ้งมัน
Bb 
เธอเลยลืมฉัน 
 
เมื่อตอน
C 
มีเขาเข้ามา

 
นี่ใช่ไ
Bb 
หมได้ใหม่ลืมเ
C 
ก่า
 
นี่ใช่ไ
Am 
หมที่ลืมเราหมด
Dm 
แล้ว
 
นี่ใช่ไ
Gm 
หมเค้าเรียกกินแ
C 
ห้ว 
 
หรือขวัดด้งเ
F 
ปล่า
 
ตอนรัก
Bb 
กัน สัญญิง สัญ
C 
ญา..
 
จะปรารถ
Am 
นาแค่เพียงตัว
Dm 
เรา
 
สุด
Gm 
ท้ายน้ำตา 
 
ต้องเ
C 
ช็ดหัวเข่าอีกแ
F 
ล้ว

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F A7 |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

Dm 
ฉันคนเก่าคนเดิม 
 
ที่เธอเคย
Am 
ชื่นชมวันนั้น
 
นับ
Bb 
วันคุณค่าของ
C 
ฉันนั้นหมดหา
F 
ยไป
 
คำบอก
Dm 
รักที่มันเคยหวาน
 
พอพูดนาน
Am 
นาน 
 
ก็จืดจางไป
 
และค
Bb 
วามห่วงใย..
 
ก็ก
C 
ลายเป็นความน่า
F 
รำคาญ

Gm 
ของที่เคยใช้ 
 
พอได้ใ
Am 
หม่ก็ทอดทิ้งมัน
Bb 
เธอเลยลืมฉัน 
 
เมื่อตอน
C 
มีเขาเข้ามา

 
นี่ใช่ไ
Bb 
หมได้ใหม่ลืมเ
C 
ก่า
 
นี่ใช่ไ
Am 
หมที่ลืมเราหมด
Dm 
แล้ว
 
นี่ใช่ไ
Gm 
หมเค้าเรียกกินแ
C 
ห้ว 
 
หรือขวัดด้งเ
F 
ปล่า
 
ตอนรัก
Bb 
กัน สัญญิง สัญ
C 
ญา
 
จะปรารถ
Am 
นาแค่เพียงตัว
Dm 
เรา
 
สุด
Gm 
ท้ายน้ำตา 
 
ต้องเ
C 
ช็ดหัวเข่าอีกแ
F 
ล้ว

 
นี่ใช่ไ
Bb 
หมได้ใหม่ลืมเ
C 
ก่า
 
นี่ใช่ไ
Am 
หมที่ลืมเราหมด
Dm 
แล้ว
 
นี่ใช่ไ
Gm 
หมเค้าเรียกกินแ
C 
ห้ว 
 
หรือขวัดด้งเ
F 
ปล่า
 
ตอนรัก
Bb 
กัน สัญญิง สัญ
C 
ญา
 
จะปรารถ
Am 
นาแค่เพียงตัว
Dm 
เรา
 
สุด
Gm 
ท้ายน้ำตา 
 
ต้องเ
C 
ช็ดหัวเข่าอีกแ
F 
ล้ว

OUTRO | Dm | C | Bb | C | D |


คนไม่รู้จักพอ ให้ดีเท่าไรก็คงไม่พอใจ
หรือต้องเสียสิ่งนั้นไป ถึงจะเห็นคุณค่าของมัน

เสื้อตัวเก่าตัวรัก แม้จะถูกซัก ตากแดดร้อยครั้ง
ก็ยังเป็นตัวนั้น ถ้าเธอยังอยากสวมใส่

ฉันคนเก่าคนเดิม ที่เธอเคยชื่นชมวันนั้น
นับวันคุณค่าของฉันนั้นหมดหายไป
คำบอกรักที่มันเคยหวาน
พอพูดนานนาน ก็จืดจางไป
และความห่วงใย..
ก็กลายเป็นความน่ารำคาญ

ของที่เคยใช้ พอได้ใหม่ก็ทอดทิ้งมัน
เธอเลยลืมฉัน เมื่อตอนมีเขาเข้ามา

นี่ใช่ไหมได้ใหม่ลืมเก่า
นี่ใช่ไหมที่ลืมเราหมดแล้ว
นี่ใช่ไหมเค้าเรียกกินแห้ว หรือขวัดด้งเปล่า
ตอนรักกัน สัญญิง สัญญา..
จะปรารถนาแค่เพียงตัวเรา
สุดท้ายน้ำตา ต้องเช็ดหัวเข่าอีกแล้ว

( ดนตรี )

ฉันคนเก่าคนเดิม ที่เธอเคยชื่นชมวันนั้น
นับวันคุณค่าของฉันนั้นหมดหายไป
คำบอกรักที่มันเคยหวาน
พอพูดนานนาน ก็จืดจางไป
และความห่วงใย..
ก็กลายเป็นความน่ารำคาญ

ของที่เคยใช้ พอได้ใหม่ก็ทอดทิ้งมัน
เธอเลยลืมฉัน เมื่อตอนมีเขาเข้ามา

นี่ใช่ไหมได้ใหม่ลืมเก่า
นี่ใช่ไหมที่ลืมเราหมดแล้ว
นี่ใช่ไหมเค้าเรียกกินแห้ว หรือขวัดด้งเปล่า
ตอนรักกัน สัญญิง สัญญา
จะปรารถนาแค่เพียงตัวเรา
สุดท้ายน้ำตา ต้องเช็ดหัวเข่าอีกแล้ว

นี่ใช่ไหมได้ใหม่ลืมเก่า
นี่ใช่ไหมที่ลืมเราหมดแล้ว
นี่ใช่ไหมเค้าเรียกกินแห้ว หรือขวัดด้งเปล่า
ตอนรักกัน สัญญิง สัญญา
จะปรารถนาแค่เพียงตัวเรา
สุดท้ายน้ำตา ต้องเช็ดหัวเข่าอีกแล้ว

มิวสิควิดีโอ ได้ใหม่ลืมเก่า วุฒิ ป่าบอน

เพลง : ได้ใหม่ลืมเก่า
ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม็ก โฟล์คซอง
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend