คอร์ดเพลง คอยพี่ที่ภูกระดึง กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em | G | Am Bm D | Em |

Em 
หละสายลมหนาวพัดจ้อยจ้อย 
 
น้อจ้อยจ้อย
 
ก้ำฝ่ายภูกระดึง หละใจคะนึงแต่นำนัด
 
 
บ่าวพี่ชายสิมาพ้อ จั่งได้รอคอย
 
 
อ้ายปลายฝนต้นปีใหม่ หละภูกระดึง
 
 
บ่อนนัดไว้ ไปไสแล้วจั่งบ่มา
 
 
หละใด้แต่คองคอยถ่า ใสบอกว่าสิมาเจอ
 
 
ปล่อยสาวเลย น้ำตาไหล ย้อยใส่ทาง บ่มาใกล้
 

INSTRU | Em | Em |
INSTRU | Em | G | Am | Bm |
INSTRU | D | Em | Am Bm D | Em |

 
ภูกะ
Em 
ดึง ครั้งหนึ่ง เราเคยพบกัน
 
บนยอดภูวันนั้น อ้ายมากับเพื่อนหลา
Bm 
ยคน
 
ได้พบ
Em 
หน้า ได้สบตา เหมือนดั่งต้อง
Am 
มนต์
 
หัวใจห
D 
ล่น 
 
อยู่
Bm 
บน 
 
ยอดภูก
Em 
ะดึง

 
คำหวาน
Em 
ซึ้ง ยังคอยคะนึง ถา
Bm 
มไถ่
 
แลกเฟสแลกไ
G 
ลน์ 
 
ยังคอยส่งใจไ
Bm 
ปถึง
 
ผู้สาวเมือง
Em 
เลย 
 
ได้เผลอใจไปแอ
Am 
บซึ้ง
 
ได้แต่เฝ้าคิด
D 
ถึง 
 
ครั้ง
Bm 
หนึ่ง 
 
ของเฮาสอ
Em 
งคน
 
ได้แต่เฝ้าคิด
D 
ถึง 
 
ครั้ง
Bm 
หนึ่ง 
 
ของเฮาสอ
Em 
งคน

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
โอ้ย..เด้ชาย หนีบ่พ้น ความฮักมาวน แต่ต้นปีก่อน
 
เทียวติดอ้อนต้อน นำอ้ายสุ่วัน
 
 
ใจยังมั่น บ่เคยเปลี่ยนไปไส
 
ในหัวใจยังคง ห่วงหานำอ้าย
 
สัญญาไว้แต่ก่อนปีกลาย อ้ายลืมแล้วบ่
 
 
ว่าสิกลับมาพ้อ พาน้องล่องภู หรือว่าชู้ได้มีใหม่ใจสอง
 
 
เลยบ่หันมามองสาวเลยคนนี้
 

 
หนาวลมปี
C 
นี้ 
 
เบิ่งทรงสิห
D 
นาวกว่าปี
Em 
ก่อน
 
หนาวกายมีไฟคลายร้
C 
อน
 
แต่หนาวใ
D 
จมันกลุ้ม
Bm 
อีหลี
 
หนาวลมห่
Em 
มผ้า 
 
แต่หนาวอุรามันเต็
Am 
มที่
 
นัดมาพบ
Bm 
หน้า 
 
แต่อ้ายกะมา
Am 
มิดมี่
 
สัญญากันไว้อย่
Bm 
างดี 
 
มาเงียบห
D 
ายไปกับสา
Em 
ยลม

 
ลมเอ
Am 
ยลม 
 
ลมหนาวเจ้าพัด
Em 
ล่อง
 
อ้ายกับน้
G 
อง 
 
สองใ
A 
จ 
 
เราสุ
Bm 
ขสม
 
ผาหล่ม
Em 
สัก จำได้ บ่เคยนั่ง
Am 
ชม
 
ท่ามกลางสาย
D 
ลม 
 
ชมพระอ
Bm 
าทิตย์ต
Em 
กดิน
 
ท่ามกลางสาย
D 
ลม 
 
ชมพระอ
Bm 
าทิตย์ต
Em 
กดิน

INSTRU | Em | Em | Em |

Em 
ลมหนาวสิ้นยังถวิลหาพี่
 
ลมหนาวสิ้นยังถวิลหาพี่ ภูกระดึงแต่กี้ โอ้ยลืมน้องไป่น้อ
 
 
ลืมคึดพ้อ หรือว่าบ่มีใจ ลืมคิดพ้อ หรือว่าบ่มีใจ
 
 
ปล่อยสาวเลยน้ำตาไหล คอยพี่ชายอยู่ทางพี้  
 
 
คอยพี่ชาย..อยู่ทางพี้..
 

OUTRO | Em | G | Am | Bm |
OUTRO | D | Em | Am Bm D | Em |


หละสายลมหนาวพัดจ้อยจ้อย น้อจ้อยจ้อย
ก้ำฝ่ายภูกะดึง หละใจคะนึงแต่นำนัด
บ่าวพี่ชายสิมาพ้อ จั่งได้รอคอย
อ้ายปลายฝนต้นปีใหม่ หละภูกะดึง
บ่อนนัดไว้ ไปไสแล้วจั่งบ่มา
หละใด้แต่คองคอยถ่า ใสบอกว่าสิมาเจอ
ปล่อยสาวเลย น้ำตาไหล ย้อยใส่ทาง บ่มาใกล้

ดนตรี

ภูกะดึง ครั้งหนึ่ง เราเคยพบกัน
บนยอดภูวันนั้น อ้ายมากับเพื่อนหลายคน
ได้พบหน้า ได้สบตา เหมือนดั่งต้องมนต์
หัวใจหล่น อยู่บน ยอดภูกะดึง

คำหวานซึ้ง ยังคอยคะนึง ถามไถ่
แลกเฟสแลกไลน์ คอยส่งใจไปถึง
ผู้สาวเมืองเลย ได้เผลอใจไปแอบซึ้ง
ได้แต่เฝ้าคิดถึง ครั้งหนึ่ง ของเราสองคน
ได้แต่เฝ้าคิดถึง ครั้งหนึ่ง ของเราสองคน

โอ้ยเด้ชาย หนีบ่พ้น
ความฮักมาวน แต่ต้นปีก่อน
เทียวติดอ้อนต้อน นำอ้ายสุ่วัน
ใจยังมั่น บ่เคยเปลี่ยนไปไส
ในหัวใจยังคง ห่วงหานำอ้าย
สัญญาไว้แต่ก่อนปีกลาย อ้ายลืมแล้วบ่
ว่าสิกลับมาพ้อ พาน้องล่องภู
หรือว่าชู้ได้มีใหม่ใจสอง
เลยบ่หันมามองสาวเลยคนนี้

หนาวลมปีนี้ เบิ่งทรงสิหนาวกว่าปีก่อน
หนาวกายมีไฟคลายร้อน
แต่หนาวใจมันกลุ้มอีหลี
หนาวลมห่มผ้า แต่หนาวอุรามันเต็มที่
นัดมาพบหน้า แต่อ้ายกะมามิดมี่
สัญญากันไว้อย่างดี มาเงียบหายไปกับสายลม

ลมเอยลม ลมหนาวเจ้าพัดล่อง
อ้ายกับน้อง สองใจ เราสุขสม
ผาหล่มสัก จำได้ บ่เคยนั่งชม
ท่ามกลางสายลม ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ท่ามกลางสายลม ชมพระอาทิตย์ตกดิน

ดนตรี

ลมหนาวสิ้นยังถวิลหาพี่
ลมหนาวสิ้นยังถวิลหาพี่
ภูกะดึงแต่กี้ โอ้ยลืมน้องไป่น้อ
ลืมคึดพ้อ หรือว่าบ่มีใจ
ลืมคิดพ้อ หรือว่าบ่มีใจ
ปล่อยสาวเลยน้ำตาไหล
คอยพี่ชายอยู่ทางพี้ คอยพี่ชายอยู่ทางพี้

มิวสิควิดีโอ คอยพี่ที่ภูกระดึง กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : คอยพี่ที่ภูกระดึง
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : กานต์ การเวก
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend