คอร์ดเพลง ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า ไมค์ ภิรมย์พร

  
Text   


INTRO | Bm | F#7 |
INTRO | Bm | G | Bm Em | A |

Bm 
ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีห
G 
ล่า
Bm 
ฮักคำว่าสู้มา
F#7 
ด้วยกัน
 
บ่มีเจ้าประ
Bm 
คอง 
 
บ่มีน้องมื้อ
Em 
นั่น
A 
อ้ายคงบ่มีมื้
F#7 
อนี้

Bm 
มองย้อนทางที่สองเร
G 
าผ่าน
Bm 
มีร้าวรานเป็นฉาก
F#7 
ชีวี
 
อยู่กับการดิ้น
Bm 
รน 
 
หม่นพอปาน
Em 
กุดจี่
A 
รอดมาฮอดมื้อนี้
Bm 
จั่งใด๋..

A 
งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่
D 
ป๋า
 
ใน
F#m 
ห้วงเวลาที่อ้าย
Bm 
ลำบาก
A 
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮัก
 
ถึงเจอ
F#m 
เรื่อง..หนักๆ 
 
ก็
A 
ยังรับไ
Bm 
หว..

 
อ้ายเคยเ
D 
ป็นคนฮัก
Em 
ชั่วๆ
 
อ้ายเคยเป็น
F#m 
ผัวที่บ่เอาไ
Bm 
หน.. 
 
 
G 
 
A 
 
F#m 
G 
เจ้ากะยังอยู่ให้
Em 
กอด 
 
ล่ะสองคนเ
A 
ฮากะรอดมา
D 
ได้
A 
ฮัก.. 
 
อ้ายฮักหัวใจ
Bm 
เจ้าแฮง

INSTRU | Bm | G | Bm | F#7 |
INSTRU | D Em | F#m Bm | G A | Bm |

 
ใน
G 
มื้อที่อ้ายบ่น่าฮัก
 
น้องกะยัง
F#m 
ฮัก 
 
ฮักบ่เปลี่ยนแปลง
 
ทุกข์ย
G 
ากเพียงใดแก้มแดง..
 
ยังบอกทนไ
F#7 
หว.. 
 
 
G 
 
F#m 
 
A 
 
G 
 
F# 

A 
งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่
D 
ป๋า
 
ใน
F#m 
ห้วงเวลาที่อ้าย
Bm 
ลำบาก
A 
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮัก
 
ถึงเจอ
F#m 
เรื่องหนักๆ 
 
ก็
A 
ยังรับไ
Bm 
หว..

 
อ้ายเคยเ
D 
ป็นคนฮัก
Em 
ชั่วๆ
 
อ้ายเคยเป็น
F#m 
ผัวที่บ่เอาไ
Bm 
หน.. 
 
 
G 
 
A 
 
F#m 
G 
เจ้ากะยังอยู่ให้
Em 
กอด 
 
ล่ะสองคนเ
A 
ฮากะรอดมา
D 
ได้
A 
ฮัก.. 
 
อ้ายฮักหัวใจ
Bm 
เจ้าแฮง

A 
งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่
D 
ป๋า
 
ใน
F#m 
ห้วงเวลาที่อ้าย
Bm 
ลำบาก
A 
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮัก
 
ถึงเจอ
F#m 
เรื่องหนักๆ 
 
ก็
A 
ยังรับไ
Bm 
หว..

 
อ้ายเคยเ
D 
ป็นคนฮัก`
Em 
ชั่วๆ
 
อ้ายเคยเป็น
F#m 
ผัวที่บ่เอาไ
Bm 
หน..
G 
เจ้ากะยังอยู่ให้
Em 
กอด 
 
ล่ะสองคนเ
A 
ฮากะรอดมา
D 
ได้
A 
ฮัก.. 
 
อ้ายฮักหัวใจเจ้
Bm 
าแฮง

 
แฮงนานเท่าใด๋แฮ
Em 
งฮัก
 
อ้าย
A 
ฮักหัวใจเจ้า
Bm 
แฮง..


ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า ฮักคำว่าสู้มาด้วยกัน
บ่มีเจ้าประคอง บ่มีน้องมื้อนั่น อ้ายคงบ่มีมื้อนี้
มองย้อนทางที่สองเราผ่าน มีร้าวรานเป็นฉากชีวี
อยู่กับการดิ้นรน หม่นพอปานกุดจี่ รอดมาฮอดมื้อนี้จังได๋

งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่ป๋า ในห้วงเวลาที่อ้ายลำบาก
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮักถึงเจอเรื่องหนักๆ ก็ยังรับไหว
อ้ายเคยเป็นคนฮักชั่วๆ อ้ายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
เจ้ากะยังอยู่ให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก.. อ้ายฮักหัวใจเจ้าแฮง

ดนตรี

ในมื้อที่อ้ายบ่น่าฮัก น้องกะยังฮัก ฮักบ่เปลี่ยนแปลง
ทุกข์ยากเพียงใดแก้มแดง ยังบอกทนไหว

งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่ป๋า ในห้วงเวลาที่อ้ายลำบาก
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮัก ถึงเจอเรื่องหนักๆ ก็ยังรับไหว
อ้ายเคยเป็นคนฮักชั่วๆ อ้ายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
เจ้ากะยังอยู่ให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก.. อ้ายฮักหัวใจเจ้าแฮง

งึดที่น้องบ่ถิ่มบ่ป๋า ในห้วงเวลาที่อ้ายลำบาก
คอยหยิบยื่นความเป็นตาฮักถึงเจอเรื่องหนักๆ ก็ยังรับไหว
อ้ายเคยเป็นคนฮักชั่วๆ อ้ายเคยเป็นผัวที่บ่เอาไหน
เจ้ากะยังอยู่ให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก.. อ้ายฮักหัวใจเจ้าแฮง แฮงนานเท่าใด๋แฮงฮัก
อ้ายฮักหัวใจเจ้าแฮง..

มิวสิควิดีโอ ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า ไมค์ ภิรมย์พร

เพลง : ฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่า
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend