คอร์ดเพลง ตามยถา ลำเพลิน วงศกร

  
Text   


INTRO | F#m | D | C#7 | F#m |
INTRO | A C#m | F#m | D | E |

 
นิ
A 
มนต์เอาพระมาสวด 
 
อกุศ
C#m 
ลาธรรมมา
 
ให้ความ
D 
ฮักที่เจ้าอำลา
 
ทิ้งไ
E 
ว้แค่เพียงความทรงจำ
 
สัพ
A 
พีติโย 
 
ช่วยปลอบประ
C#m 
โลม
 
คนที่ยังร้องไห้โฮ ทำใจบ่
D 
ได้ 
 
บ่เหลือไผ
 
ต่อไปชี
E 
วิตก็คงลำพัง

F#m 
ไปมีแฟนใหม่ 
 
 
C#m 
ขอให้เจ้าไปดี
 
อย่าได้
D 
มี 
 
ห่วงอาลัยกับเรื่องความห
E 
ลัง

 
ยามเจ้าห
A 
ลับขอให้ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นแล้วมี
F#m 
เขาข้างกายไป
E 
ดนดน
 
ถึงแ
D 
ม้โตอ้าย 
 
สิ
C#m 
หนีบ่พ้น
 
ความ
Bm 
เจ็บและความเดียวด
E 
าย

 
มื้อฮักเฮาห
A 
ลับบ่ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นบ่มี
F#m 
หนีบ่พ้นดอกค
E 
วามเสียใจ
 
เวรกร
D 
รมนำส่ง 
 
อ้าย
C#m 
คงต้องไป
 
ตาม
Bm 
ยถา.
E 
.. 
 
วะริวะหาปูรา

INSTRU | F#m | D | F#m | E |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A E |

 
สัก
A 
เค กาเม จะรูเป
 
เทวดาช่วย
C#m 
ทีมื้อนี้ลูกโดนเท
D 
ยืนก็ยังเซ 
 
ย้อนคิดฮ
E 
อด 
 
คิดนำตั้งแต่แฟนเก่า

F#m 
ไปมีแฟนใหม่ 
 
 
C#m 
ขอให้เจ้าไปดี
 
อย่าได้
D 
มี 
 
ห่วงอาลัยกับเรื่องความห
E 
ลัง

 
ยามเจ้าห
A 
ลับขอให้ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นแล้วมี
F#m 
เขาข้างกายไป
E 
ดนดน
 
ถึงแ
D 
ม้โตอ้าย 
 
สิ
C#m 
หนีบ่พ้น
 
ความ
Bm 
เจ็บและความเดียวด
E 
าย

 
มื้อฮักเฮาห
A 
ลับบ่ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นบ่มี
F#m 
หนีบ่พ้นดอกค
E 
วามเสียใจ
 
เวรกร
D 
รมนำส่ง 
 
อ้าย
C#m 
คงต้องไป
 
ตาม
Bm 
ยถา..  
E 

F#m 
ไปมีแฟนใหม่ 
 
 
C#m 
ขอให้เจ้าไปดี
 
อย่าได้
D 
มี 
 
ห่วงอาลัยกับเรื่องความห
E 
ลัง

 
ยามเจ้าห
A 
ลับขอให้ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นแล้วมี
F#m 
เขาข้างกายไป
E 
ดนดน
 
ถึงแ
D 
ม้โตอ้าย 
 
สิ
C#m 
หนีบ่พ้น
 
ความ
Bm 
เจ็บและความเดียวด
E 
าย

 
มื้อฮักเฮาห
A 
ลับบ่ตื่น 
 
 
C#m 
ฟื้นบ่มี
F#m 
หนีบ่พ้นดอกค
E 
วามเสียใจ
 
เวรกร
D 
รมนำส่ง 
 
อ้าย
C#m 
คงต้องไป
 
ตาม
Bm 
ยถา.
E 
.. 
 
วะริวะหาปูรา

 
เวรกร
D 
รมนำส่ง 
 
อ้าย
C#m 
คงต้องไป
 
ตาม
Bm 
ยถา.
E 
.. 
 
วะริวะหาปูรา

OUTRO | F#m | D | F#m | E | F#m |


นิมนต์เอาพระมาสวด อกุศลาธรรมมา
ให้ความฮักที่เจ้าอำลา ทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำ
สัพพีติโย ช่วยปลอบประโลมคนที่ยังร้องไห้โฮ
ทำใจบ่ได้ บ่เหลือไผ ต่อไปชีวิตก็คงลำพัง

ไปมีแฟนใหม่ ขอให้เจ้าไปดี
อย่าได้มีห่วงอาลัย กับเรื่องความหลัง

ยามเจ้าหลับขอให้ตื่น ฟื้นแล้วมี เขาข้างกายไปดนดน
ถึงแม้โตอ้าย สิหนีบ่พ้น ความเจ็บและความเดียวดาย
มื้อฮักเฮาหลับ บ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้นดอกความเสียใจ
เวรกรรมนำส่ง อ้ายคงต้องไปตาม ยถา วะริวะหาปูรา

ดนตรี

สักเค กาเม จะรูเป เทวดาช่วยทีมื้อนี้ลูกโดนเท
ยืนก็ยังเซ ย้อนคิดฮอดคิดนำตั้งแต่แฟนเก่า

ไปมีแฟนใหม่ ขอให้เจ้าไปดี
อย่าได้มีห่วงอาลัย กับเรื่องความหลัง

ยามเจ้าหลับขอให้ตื่น ฟื้นแล้วมี เขาข้างกายไปดนดน
ถึงแม้โตอ้าย สิหนีบ่พ้น ความเจ็บและความเดียวดาย
มื้อฮักเฮาหลับ บ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้นดอกความเสียใจ
เวรกรรมนำส่ง อ้ายคงต้องไปตาม ยถา

ยามเจ้าหลับขอให้ตื่น ฟื้นแล้วมี เขาข้างกายไปโดนโดน
ถึงแม้โตอ้าย สิหนีบ่พ้น ความเจ็บและความเดียวดาย
มื้อฮักเฮาหลับ บ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้นกับความเสียใจ
เวรกรรมนำส่ง อ้ายคงต้องไปตาม ยถา วะริวะหาปูรา

เวรกรรมนำส่ง อ้ายคงต้องไปตาม ยถา วะริวะหาปูรา

มิวสิควิดีโอ ตามยถา ลำเพลิน วงศกร

เพลง : ตามยถา
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend