คอร์ดเพลง ยายแล่ม คันไถ

  
Text   


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Am | Am | E |

 
ยายแล่
Am 
ม อีตอนสาว
E7 
 
ผิวขา
Dm 
ว ตาคม สมใ
Am 
 
ฉันจะเล่
Am 
ากล่าวตอนย้อนไป
Dm 
..
 
อายุแกได้
Am 
วัยปิ้งพอดี
..

 
พอทุ่มตร
Am 
ง แต่งองค์เยื้องกร
 
าย
 
ชักแถวเรียงรา
Am 
ย หมายไปดูของดี
 
 
ลมหนา
Am 
วก็พัดมายามราต
 
รี
 
ยายแล่มโสภี
Am 
 ก็ออกมาที่แท่นรำ
 

INSTRU | F | F | G | G | Dm | G | C | C |

 
ชีวิ
Am 
ตยายแล่มนั้นหน
E7 
า..
 
ต้องพึ่งพ
Dm 
าเสียงเพลงย้อมนำ
Am 
 
ฟังแกเล่
Am 
าความหลังยังจำ
Dm 
 
แกสู้ทนทำ
Am 
เก็บงำมาหลายปี
..

 
ทุกคื
Am 
นต้องมายืนละเล
 
 
ร่ายรำทำเพล
Am 
งด้วยจังหวะดีๆ
 
 
ยักย้า
Am 
ย ส่ายเอวก็มี
 
 
ซ้ายที ขวาที
Am 
 จะคืนละกี่สตา
 
งค์

INSTRU | F | F | G | G | Dm | G | C |

 
บัดนี้
Am 
ยายแล่มแก่เห
E7 
ลา
 
ผมยา
Dm 
ว สีขาวเก๋าจั
Am 
 
หมดเรี่ยว
Am 
แรง เฝ้ารั
Dm 
 
มีลูกคอยนั่
Am 
ง..พัดวีเอาใจ

 
เป็นอาชี
Am 
พที่ต้องใช้การโช
 
ว์
 
ตั้งแต่เราโ
Am 
ต ยังหาดูกันไม่ได้
 
 
มาดัดแปล
Am 
งกันแจ๋วแหววสะใ
 
 
ถ้าจะดูก็ไ
Am 
ป ที่พัทยา พัฒน์พง
 
ษ์

INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |
INSTRU | Am | E7 | Am | E7 |

 
บัดนี้
Am 
ยายแล่มแก่เห
E7 
ลา
 
ผมยา
Dm 
ว สีขาวเก๋าจั
Am 
 
หมดเรี่ยว
Am 
แรง เฝ้ารั
Dm 
 
มีลูกคอยนั่
Am 
ง..พัดวีเอาใจ

 
เป็นอาชี
Am 
พที่ต้องใช้การโช
 
ว์
 
ตั้งแต่เราโ
Am 
ต ยังหาดูกันไม่ได้
 
 
มาดัดแปล
Am 
งกันแจ๋วแหววสะใ
 
 
ถ้าจะดูก็ไ
Am 
ป ที่พัทยา พัฒน์พง
 
ษ์

OUTRO | F | F | G | G | Dm | G | C |
OUTRO | C | G | G | G |
OUTRO | C | G | G | G | C |


ยายแล่ม อีตอนสาวๆ ผิวขาว ตาคม สมใจ
ฉันจะเล่ากล่าวตอนย้อนไป.. อายุแกได้วัยปิ้งพอดี..

พอทุ่มตรง แต่งองค์เยื้องกราย
ชักแถวเรียงราย หมายไปดูของดี
ลมหนาวก็พัดมายามราตรี
ยายแล่มโสภี ก็ออกมาที่แท่นรำ

( ดนตรี )

ชีวิตยายแล่มนั้นหนา.. ต้องพึ่งพาเสียงเพลงย้อมนำ
ฟังแกเล่าความหลังยังจำ แกสู้ทนทำเก็บงำมาหลายปี..

ทุกคืนต้องมายืนละเลง ร่ายรำทำเพลงด้วยจังหวะดีๆ
ยักย้าย ส่ายเอวก็มี ซ้ายที ขวาที จะคืนละกี่สตางค์

( ดนตรี )

บัดนี้ยายแล่มแก่เหลา ผมยาว สีขาวเก๋าจัง
หมดเรี่ยวแรง เฝ้ารัง มีลูกคอยนั่ง..พัดวีเอาใจ

เป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ ตั้งแต่เราโต ยังหาดูกันไม่ได้
มาดัดแปลงกันแจ๋วแหววสะใจ ถ้าจะดูก็ไป ที่พัทยา พัฒน์พงษ์

( ดนตรี )

บัดนี้ยายแล่มแก่เหลา ผมยาว สีขาวเก๋าจัง
หมดเรี่ยวแรง เฝ้ารัง มีลูกคอยนั่ง..พัดวีเอาใจ

เป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ ตั้งแต่เราโต ยังหาดูกันไม่ได้
มาดัดแปลงกันแจ๋วแหววสะใจ ถ้าจะดูก็ไป ที่พัทยา พัฒน์พงษ์

มิวสิควิดีโอ ยายแล่ม วงคันไถ

เพลง : ยายแล่ม
ศิลปิน : วงคันไถ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend