คอร์ดเพลง How Are You SARAN

  
Text   


INTRO | Cmaj7 D | Bm Em |
INTRO | Cmaj7 D | Bm Em |

 
ทำไมท้องฟ้า
Cmaj7 
ถึงชอบพิกล
 
เหมือนกับผมเห็
นเธออยู่รอบทิศลม
 
เธอเคยบอ
Bm 
กไว้ว่าตัวผมจะดัง
 
และเพลงของผ
Em 
มจะเป็นยอดนิยม

 
และมันก็จริ
Cmaj7 
ง..อย่างที่เธอบอก
 
และมันไม่มีกอดไห
นที่จะอุ่นเท่าเธอกอด
 
ต่อให้มีค
Bm 
นยืนต่อหน้าอีกล้านคน
 
แต่มันก็ไม่มีใค
Em 
รที่มันดีกว่าเธอหรอก

 
ความรู้สึกผม
Cmaj7 
ตอนนี้มันเริ่มช้าลง
 
เหมือนกับชีวิ
ตผมติดอยู่ในน้ำวน
 
พยายา
Bm 
มไปก็ไม่ได้อะไร
 
และไอการที่ยื้อเธ
Em 
อเหมือนกับการที่คว้าลม

 
เชิญคุณเจ้าหญิ
Cmaj7 
งเดินพรมแดนไปคว้ามง
 
ให้ดวงดาวเป็นสักขี
พร้อมผู้คนอีกล้านคน
 
ว่าในวันนี้
Bm 
ตัวเธอนั้นจะเลือกเขา
 
เธอลืมเรื่องเร
Em 
าและเธอทำให้ฉันซม

 
เธอทำฉันเศร้า
Cmaj7 
แต่ฉันเชื่อว่าจะหาย
 
ก่อนที่ร่างกา
ยของเราสองจะสลาย
 
ถึงจะพูดเฮี่ยไรไ
Bm 
ปแม่งก็ไม่มีความหมาย
 
บทสนทน
Em 
าครั้งนี้คงต้องวางสาย

 
ฉันยังไม่รู้
Cmaj7 
ว่าจะเดินไปทางไหน
 
เพราะทุกครั้งที่ไปส่อ
งฉันก็มักน้ำตาไหล
 
ถ้าหากฉันตา
Bm 
ย 
 
งานศพฉันจะมาไหม
 
แน่นอนเธอคงไม่ม
Em 
า คงไม่ลา ไม่ปราศรัย

 
โทรไปตอนนี้
Cmaj7 
เธอต้องการไหม
 
หรือให้ไปหา
ในที่เธออยู่อาศัย
 
ไม่เคยสนใ
Bm 
จว่ามันจะเป็นเวลาไหน
 
เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเธ
Em 
อ 
 
แน่นอนว่าฉันยังไหว

 
เธอเคยบอกอยากให้ฉั
Cmaj7 
 
อยากให้ฉันนั้นได้เป็นคนสุดท้
าย
 
แต่สุดท้ายฉันก็ไม่ท้ายที่สุ
Bm 
 
ไม่รู้จะเอามือข้างไหนไปฉุดไ
Em 
ว้

 
ฉันว่าเราสองคนนั้นมันมีจุดคล้า
Cmaj7 
 
เพราะเธอทำให้คนเฮี่ยนั้นได้หยุดร้า
 
ก่อนเธอจะไปอยากให้เธอทวนคำถาม
Bm 
 
ว่า ณ ตอนนี้เราหลงเหลือคำว่ารัก
Em 
กันอยู่ไหม

 
เธอจะสุขไหม อยากให้เวลา
Cmaj7 
นี้หยุดไว้
 
รบกวนคนดี
เธอช่วยเก็บรอยจูบไว้
 
ทบทวนตัวเอ
Bm 
งสิ่งที่ทำมันถูกไหม
 
การที่ปล่อยต้นไม้ตา
Em 
ยทั้งที่เธอเคยปลูกไว้

 
ใช่ฉันเข้าใจ
Cmaj7 
ว่าตัวฉันมันกระจอก
 
ใส่เสื้อเก่า ๆ
ที่คัดมาจากกระสอบ
 
มันมีตำหนิ
Bm 
มีรอยขาดและถลอก
 
ฉันเลยเจียมตั
Em 
ว 
 
และรู้ตัวอยู่ตลอด

 
ฉันหยิบกระบว
Cmaj7 
ยตักน้ำท่อมใส่กระบอก
 
ฉั
นมีบางอย่างที่จะบอก
 
ทุก ๆ วัน
Bm 
ไม่เคยลืม 
 
แถมฉันยังอยากจะกอด
 
และวันนี้ฉันคิดถึ
Em 
งแก้มที่มันเคยได้ปัดอยู่ตลอด

 
ฉัน
Cmaj7 
ไม่ยอมคน 
 
ยอมใครมากไป
 
ฉัน
ไม่เข้าใจเธอมองโอมข้ามไป
 
ทำ
Bm 
มาทุกทรง จะรองทรง รากไทร
 
แต่ว่าเธ
Em 
อก็มองบน 
 
โถ่มันจมมากใจ

 
โทรไป
Cmaj7 
หาเพื่อนคืนนี้จะลงบ้านใคร
 
อยู่คนเดีย
ว มันคง Alone มากไป
 
ครั้ง
Bm 
หนึ่งเธอเคยเป็นคนเคียงข้าง
 
วันนี้เหลือ
Em 
เพียงภาพที่เคยมีคนข้างกาย

 
เธอไม่เคยคิดฉันก็เลย f*
Cmaj7 
ck up f*ck up
 
ใจ
หนอใจตอนนี้รับทราบ
 
รัก
Bm 
ใครไปฉันก็มักพลาด
 
มันไม่แปล
Em 
กที่จะเจ็บเพราะว่ารักมาก

 
ฉันมองเธ
Cmaj7 
อดุจดวงดารา
 
ส่วนตัวฉัน
คือดวงดาวเดียวดาย
 
เก็บความเศร้
Bm 
าไปจุดมวนกัญชา
 
ขอให้เธอมีความสุ
Em 
ข 
 
แค่ปล่อยฉันคนเดียวตาย

 
OK ฉันผ่าน
Cmaj7 
มาได้เกินคาด
 
ภาพศิลป
ะในสมุดเธอวาด
 
ส่งเพลงนี้ไ
Bm 
ปเพราะคงไม่อาจเจอหน้า
 
ณ ตอนนี้
Em 
ฉันดีขึ้นกว่าเดิมมาก

 
ฉันแค่อยากรู้
Cmaj7 
ข่าวสารเธอบ้าง
 
เพราะว่าคน ๆ นี้
ก็ยังคงคิดถึงเธอมาก
 
แต่สุดท้า
Bm 
ยตัวฉันก็ต้องเดินหน้า
 
ทุกเหตุทุกผลที่เกิดขึ้นม
Em 
ามันทำให้ลืมเธอยาก
 
มาเต้อฟักเก่อ
 

OUTRO | Cmaj7 D | Bm Em |
OUTRO | Cmaj7 D | Bm Em |


ทำไมท้องฟ้าถึงชอบพิกล
เหมือนกับผมเห็นเธออยู่รอบทิศลม
เธอเคยบอกไว้ว่าตัวผมจะดัง
และเพลงของผมจะเป็นยอดนิยม

และมันก็จริง..อย่างที่เธอบอก
และมันไม่มีกอดไหนที่จะอุ่นเท่าเธอกอด
ต่อให้มีคนยืนต่อหน้าอีกล้านคน
แต่มันก็ไม่มีใครที่มันดีกว่าเธอหรอก

ความรู้สึกผมตอนนี้มันเริ่มช้าลง
เหมือนกับชีวิตผมติดอยู่ในน้ำวน
พยายามไปก็ไม่ได้อะไร
และไอการที่ยื้อเธอเหมือนกับการที่คว้าลม

เชิญคุณเจ้าหญิงเดินพรมแดนไปคว้ามง
ให้ดวงดาวเป็นสักขีพร้อมผู้คนอีกล้านคน
ว่าในวันนี้ตัวเธอนั้นจะเลือกเขา
เธอลืมเรื่องเราและเธอทำให้ฉันซม

เธอทำฉันเศร้า แต่ฉันเชื่อว่าจะหาย
ก่อนที่ร่างกายของเราสองจะสลาย
ถึงจะพูดเฮี่ยไรไปแม่งก็ไม่มีความหมาย
บทสนทนาครั้งนี้คงต้องวางสาย

ฉันยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน
เพราะทุกครั้งที่ไปส่องฉันก็มักน้ำตาไหล
ถ้าหากฉันตาย งานศพฉันจะมาไหม
แน่นอนเธอคงไม่มา คงไม่ลา ไม่ปราศรัย

โทรไปตอนนี้ เธอต้องการไหม
หรือให้ไปหาในที่เธออยู่อาศัย
ไม่เคยสนใจว่ามันจะเป็นเวลาไหน
เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเธอ แน่นอนว่าฉันยังไหว

เธอเคยบอกอยากให้ฉัน
อยากให้ฉันนั้นได้เป็นคนสุดท้าย
แต่สุดท้ายฉันก็ไม่ท้ายที่สุด
ไม่รู้จะเอามือข้างไหนไปฉุดไว้

ฉันว่าเราสองคนนั้นมันมีจุดคล้าย
เพราะเธอทำให้คนเฮี่ยนั้นได้หยุดร้าย
ก่อนเธอจะไปอยากให้เธอทวนคำถาม
ว่า ณ ตอนนี้เราหลงเหลือคำว่ารักกันอยู่ไหม

เธอจะสุขไหม อยากให้เวลานี้หยุดไว้
รบกวนคนดีเธอช่วยเก็บรอยจูบไว้
ทบทวนตัวเองสิ่งที่ทำมันถูกไหม
การที่ปล่อยต้นไม้ตายทั้งที่เธอเคยปลูกไว้

ใช่ฉันเข้าใจว่าตัวฉันมันกระจอก
ใส่เสื้อเก่า ๆ ที่คัดมาจากกระสอบ
มันมีตำหนิ มีรอยขาดและถลอก
ฉันเลยเจียมตัว และรู้ตัวอยู่ตลอด

ฉันหยิบกระบวยตักน้ำท่อมใส่กระบอก
ฉันมีบางอย่างที่จะบอก
ทุก ๆ วันไม่เคยลืม แถมฉันยังอยากจะกอด
และวันนี้ฉันคิดถึงแก้มที่มันเคยได้ปัดอยู่ตลอด

ฉันไม่ยอมคน ยอมใครมากไป
ฉันไม่เข้าใจเธอมองโอมข้ามไป
ทำมาทุกทรง จะรองทรง รากไทร
แต่ว่าเธอก็มองบน โถ่มันจมมากใจ

โทรไปหาเพื่อนคืนนี้จะลงบ้านใคร
อยู่คนเดียว มันคง Alone มากไป
ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นคนเคียงข้าง
วันนี้เหลือเพียงภาพที่เคยมีคนข้างกาย

เธอไม่เคยคิดฉันก็เลย f*ck up f*ck up
ใจหนอใจตอนนี้รับทราบ
รักใครไปฉันก็มักพลาด
มันไม่แปลกที่จะเจ็บเพราะว่ารักมาก

ฉันมองเธอดุจดวงดารา
ส่วนตัวฉันคือดวงดาวเดียวดาย
เก็บความเศร้าไปจุดมวนกัญชา
ขอให้เธอมีความสุข แค่ปล่อยฉันคนเดียวตาย

OK ฉันผ่านมาได้เกินคาด
ภาพศิลปะในสมุดเธอวาด
ส่งเพลงนี้ไปเพราะคงไม่อาจเจอหน้า
ณ ตอนนี้ฉันดีขึ้นกว่าเดิมมาก

ฉันแค่อยากรู้ข่าวสารเธอบ้าง
เพราะว่าคน ๆ นี้ก็ยังคงคิดถึงเธอมาก
แต่สุดท้ายตัวฉันก็ต้องเดินหน้า
ทุกเหตุทุกผลที่เกิดขึ้นมามันทำให้ลืมเธอยาก
มาเต้อฟักเก่อ

มิวสิควิดีโอ How Are You SARAN

เพลง : How Are You
ศิลปิน : Saran
เนื้อร้อง : Saran
Beat : Astrolaw Beats
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend