คอร์ดเพลง หลอก วงธารารัตน์

  
Text   


 
เธอยัง
D 
รักเขาอยู่ใช่ม่าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
 
อยากจะถ
G 
ามความในใจ
 
ของเ
Asus4 
ธออีกสักครั้ง 
 
 
A 

 
อยากจะถ
D 
ามตรงๆ
 
ว่าเธอรัก
F#m 
เขาหรือรัก
Bm 
ฉัน
 
อยากจ
G 
ะรู้เหมือนกัน
 
ว่าเธอ
Asus4 
นั้นจะทำอย่า
A 
งไร

 
แหลงว่า
Bm 
รักออกมาได้
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่จริง
 
เธอยังแ
G 
อบยังกิ
A 
นกับคน
D 
อื่น
 
บอกว่า
Bm 
รักฉันมากกว่าใคร
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่เหมือนเดิม
 
เธอยัง
G 
มีใครเพิ่มเติม 
 
เข้
A 
ามา

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ
 

INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | Bm | A | Bm | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

 
แหลงว่า
Bm 
รักออกมาได้
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่จริง
 
เธอยังแ
G 
อบยังกิ
A 
นกับคน
D 
อื่น
 
บอกว่า
Bm 
รักฉันมากกว่าใคร
 
ทั้งที่
F#m 
ใจเธอไม่เหมือนเดิม
 
เธอยัง
G 
มีใครเพิ่มเติม 
 
เข้
A 
ามา

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ

 
เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่
D 
าย
 
ยังคิด
F#m 
ถึงเขาอยู่ใช่
Bm 
ม่าย
 
อยากจะถามหัว
G 
ใจ 
 
ของ
A 
เธออีกสักค
D 
รั้ง
 
เธอยังแ
A 
อบมีใครต่อใ
D 
คร
 
เธอทำไ
F#m 
ด้ใง 
 
ทั้งที่เ
Bm 
ธอยังมีฉัน
 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอก
D 
ใจ 
 
 
F#m 
 
Bm 

 
เธอคง
G 
คิดว่าฉัน 
 
นั้นเบ
A 
ลอ
 
ไม่รู้ว่าเธอกำลังมีใ
D 
คร..


เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่าย
ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
อยากจะถามความในใจ
ของเธออีกสักครั้ง

อยากจะถามตรงๆ
ว่าเธอรักเขาหรือรักฉัน
อยากจะรู้เหมือนกัน
ว่าเธอนั้นจะทำอย่างไร

แหลงว่ารักออกมาได้
ทั้งที่ใจเธอไม่จริง
เธอยังแอบยังกินกับคนอื่น
บอกว่ารักฉันมากกว่าใคร
ทั้งที่ใจเธอไม่เหมือนเดิม
เธอยังมีใครเพิ่มเติม เข้ามา

เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่าย
ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
อยากจะถามหัวใจ ของเธออีกสักครั้ง
เธอยังแอบมีใครต่อใคร
เธอทำได้ใง ทั้งที่เธอยังมีฉัน
เธอคงคิดว่าฉัน นั้นเบลอ
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ

( ดนตรี )

แหลงว่ารักออกมาได้
ทั้งที่ใจเธอไม่จริง
เธอยังแอบยังกินกับคนอื่น
บอกว่ารักฉันมากกว่าใคร
ทั้งที่ใจเธอไม่เหมือนเดิม
เธอยังมีใครเพิ่มเติม เข้ามา

เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่าย
ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
อยากจะถามหัวใจ ของเธออีกสักครั้ง
เธอยังแอบมีใครต่อใคร
เธอทำได้ใง ทั้งที่เธอยังมีฉัน
เธอคงคิดว่าฉัน นั้นเบลอ

เธอยังรักเขาอยู่ใช่ม่าย
ยังคิดถึงเขาอยู่ใช่ม่าย
อยากจะถามหัวใจ ของเธออีกสักครั้ง
เธอยังแอบมีใครต่อใคร
เธอทำได้ใง ทั้งที่เธอยังมีฉัน
เธอคงคิดว่าฉัน นั้นเบลอ
ไม่รู้ว่าเธอกำลังนอกใจ

เธอคงคิดว่าฉัน นั้นเบลอ
ไม่รู้ว่าเธอกำลังมีใคร..

มิวสิควิดีโอ หลอก วงธารารัตน์

เพลง : หลอก
ศิลปิน : วงธารารัตน์
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend