คอร์ดเพลง โม้งทึงโม้ง ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง โม้งทึงโม้ง ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : Em,G,C,D,Bm


INTRO | Em | ( 8 Times )
INTRO | G Em | C D | ( 4 Times )

 
รัก
เธอจะตาย 
 
หวง
Em 
เธอจะตาย
 
อยา
กจะได้อะไร
 
รัก
เธอคนเดียว 
 
คิด
Em 
ถึงเธอคนเดียว
 
เธอ
อย่าคิดถึงใค
 
อยากได้
ก็ต้องยอม 
 
ฝื
Em 
นก็ต้องยอม
 
เธ
อจะเอายังไ
 
ไป
มีคนอื่น 
 
สวมเขา
Em 
ให้ฉันไว้
 
ทำ
อย่างนี้ตั้ง
นาน

 
หมดเวล
Bm 
าของพระ
Em 
เอก
 
ไม่มี
Bm 
แล้ว 
 
ให้นาง
Em 
เอก
 
และฉั
น..จะทำใ
ห้รู้สักที..

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

INSTRU | Em | ( 8 Times )
INSTRU | G Em | C D | ( 4 Times )

 
รัก
เธอจะตาย 
 
หวง
Em 
เธอจะตาย
 
อยา
กจะได้อะไร
 
รัก
เธอคนเดียว 
 
คิด
Em 
ถึงเธอคนเดียว
 
เธอ
อย่าคิดถึงใค
 
อยากได้
ก็ต้องยอม 
 
ฝื
Em 
นก็ต้องยอม
 
เธ
อจะเอายังไ
 
ไป
มีคนอื่น 
 
สวมเขา
Em 
ให้ฉันไว้
 
ทำ
อย่างนี้ตั้ง
นาน

 
หมดเวล
Bm 
าของพระ
Em 
เอก
 
ไม่มี
Bm 
แล้ว 
 
ให้นาง
Em 
เอก
 
และฉั
น..จะทำใ
ห้รู้สักที..

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

OUTRO | Em | ( 8 Times ) | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โม้งทึงโม้ง


รักเธอจะตาย หวงเธอจะตาย
อยากจะได้อะไร
รักเธอคนเดียว คิดถึงเธอคนเดียว
เธออย่าคิดถึงใคร
อยากได้ก็ต้องยอม ฝืนก็ต้องยอม
เธอจะเอายังไง
ไปมีคนอื่น สวมเขาให้ฉันไว้
ทำอย่างนี้ตั้งนาน

หมดเวลาของพระเอก
ไม่มีแล้ว ให้นางเอก
และฉัน..จะทำให้รู้สักที..

เสียใจ ที่แฟนมีชู้
เธอคงไม่รู้..ไม่รู้..ไม่รู้ว่าฉันก็มี
ไม่อยากจะทำอย่างนี้
เธอก็รู้ดีที่เป็นอย่างนี้นั้นเป็นเพราะใคร

( ดนตรี )

รักเธอจะตาย หวงเธอจะตาย
อยากจะได้อะไร
รักเธอคนเดียว คิดถึงเธอคนเดียว
เธออย่าคิดถึงใคร
อยากได้ก็ต้องยอม ฝืนก็ต้องยอม
เธอจะเอายังไง
ไปมีคนอื่น สวมเขาให้ฉันไว้
ทำอย่างนี้ตั้งนาน

หมดเวลาของพระเอก
ไม่มีแล้ว ให้นางเอก
และฉัน..จะทำให้รู้สักที..

เสียใจ ที่แฟนมีชู้
เธอคงไม่รู้..ไม่รู้..ไม่รู้ว่าฉันก็มี
ไม่อยากจะทำอย่างนี้
เธอก็รู้ดีที่เป็นอย่างนี้นั้นเป็นเพราะใคร

เสียใจ ที่แฟนมีชู้
เธอคงไม่รู้..ไม่รู้..ไม่รู้ว่าฉันก็มี
ไม่อยากจะทำอย่างนี้
เธอก็รู้ดีที่เป็นอย่างนี้นั้นเป็นเพราะใคร..

มิวสิควิดีโอ โม้งทึงโม้ง ก้อย กินรี

เพลง : โม้งทึงโม้ง
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend