คอร์ดเพลง กอดนั้น ปรีชา ปัดภัย

  
Text   
คอร์ดเพลง กอดนั้น ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
คอร์ด : Em,D,Am,C,Bm,G


INTRO | Em | Em | D | D | ( 2 Times )

Em 
จำแม้แต่เสียงสุดท้าย
 
และเสียงลมหาย
D 
ใจ 
 
ก็ยังจำได้
Em 
ดี
Em 
คำที่เคยพร่ำก่อนลา
 
และทุกวิน
Am 
าทีในทุกความเป็น
Em 
เธอ
 
เผ
C 
ลอถึงแม้ยามหลับไ
D 
หล
 
รู้ไหมลมหาย
Bm 
ใจ 
 
มันจะขาดรอ
Em 
นๆ
 
เกียกห
C 
มอน.. 
 
มีแต่น้ำ
D 
ตา..

Em 
จักว่าเป็นคำสั่งฟ้า
 
หรือว่ามารโตใ
D 
ด๋พาเจ้าไปบ่
Em 
คืน
Em 
ยืนคนที่รออยู่ตรงนี้
 
จักสิหา
Am 
วิธีไหนพาเจ้ากลับ
Em 
มา

 
C 
กลลับไปไกลสุด
D 
ตา
 
เหลือเพียงควันจา
Bm 
งๆ 
 
กับจิตใจล
Em 
อยๆ
 
โอ่.. โ
C 
อ้ย.. 
 
คิดฮอดเจ้าห
D 
ลาย

 
ยิ่งดึกใจยิ่ง
Em 
สั่น 
 
คิดฮอดกอด
C 
นั้น
 
วันที่เคยมี
D 
กัน 
 
ในตอนนี้ฉันเหน็บห
G 
นาว
 
หลับยังสะดุ้ง
Em 
ตื่น 
 
คิดว่ายังมีเ
C 
ธอ
 
แล้วความจริงที่เ
D 
จอ 
 
ก็มีแต่ความว่างเ
G 
ปล่า
 
ลมหา
Am 
ยใจ 
 
ของความคิดฮ
C 
อด.
D 
..
 
มันช่างทร
Em 
มาน

Em 
จำแม้แต่เสียงสุดท้าย
 
และเสียงลมหายใ
D 
จก็ยังจำได้
Em 
ดี
Em 
คำที่เคยพร่ำก่อนลา
 
และทุกวิน
D 
าทีในทุกความเป็น
Em 
เธอ

INSTRU | Em | Em | C#dim | C#dim |
INSTRU | Em | Em | C#dim | C#dim |
INSTRU | Em | Em | C#dim | C#dim |
INSTRU | Em | Em | C#dim | C D |

 
C 
กลลับไปไกลสุด
D 
ตา
 
เหลือเพียงควันจา
Bm 
งๆ 
 
กับจิตใจล
Em 
อยๆ
 
โอ่.. โ
C 
อ้ย.. 
 
คิดฮอดเจ้า
D 
เด้..

 
ยิ่งดึกใจยิ่ง
Em 
สั่น 
 
คิดฮอดกอด
C 
นั้น
 
วันที่เคยมี
D 
กัน 
 
ในตอนนี้ฉันเหน็บห
G 
นาว
 
หลับยังสะดุ้ง
Em 
ตื่น 
 
คิดว่ายังมีเ
C 
ธอ
 
แล้วความจริงที่เ
D 
จอ 
 
ก็มีแต่ความว่างเ
G 
ปล่า
 
ลมหา
Am 
ยใจ.. 
 
โฮโวโ
C 
ฮ..โ
D 
ฮ..       

 
ยิ่งดึกใจยิ่ง
Em 
สั่น 
 
คิดฮอดกอด
C#dim 
นั้น
 
วันที่เคยมี
D 
กัน 
 
ในตอนนี้ฉันเหน็บ
Em 
หนาว
 
หลับยังสะดุ้ง
Em 
ตื่น 
 
คิดว่ายังมีเ
C#dim 
ธอ
 
แล้วความจริงที่เ
D 
จอ 
 
ก็มีแต่ความว่างเ
G 
ปล่า
 
ลมหา
Am 
ยใจ.. ลมหา
C 
ยใจ..
 
ของความคิดฮ
D 
อด..มันช่างทร
Em 
มาน

 
ลมหา
Am 
ยใจ.. 
 
ของความคิดฮ
C 
อด 
 
 
D 
   
 
มันช่างทร
Em 
มาน..

OUTRO | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง กอดนั้น


จำแม้แต่เสียงสุดท้าย
และเสียงลมหายใจ ก็ยังจำได้ดี
คำที่เคยพร่ำก่อนลา
และทุกวินาทีในทุกความเป็นเธอ
เผลอถึงแม้ยามหลับไหล
รู้ไหมลมหายใจ มันจะขาดรอนๆ
เกียกหมอน.. มีแต่น้ำตา..

จักว่าเป็นคำสั่งฟ้า
หรือว่ามารโตใด๋พาเจ้าไปบ่คืน
ยืนคนที่รออยู่ตรงนี้
จักสิหาวิธีไหนพาเจ้ากลับมา

ไกลลับไปไกลสุดตา
เหลือเพียงควันจางๆ กับจิตใจลอยๆ
โอ่.. โอ้ย.. คิดฮอดเจ้าหลาย

ยิ่งดึกใจยิ่งสั่น คิดฮอดกอดนั้น
วันที่เคยมีกัน ในตอนนี้ฉันเหน็บหนาว
หลับยังสะดุ้งตื่น คิดว่ายังมีเธอ
แล้วความจริงที่เจอ ก็มีแต่ความว่างเปล่า
ลมหายใจ ของความคิดฮอด…
มันช่างทรมาน

จำแม้แต่เสียงสุดท้าย
และเสียงลมหายใจก็ยังจำได้ดี
คำที่เคยพร่ำก่อนลา
และทุกวินาทีในทุกความเป็นเธอ

( ดนตรี )

ไกลลับไปไกลสุดตา
เหลือเพียงควันจางๆ กับจิตใจลอยๆ
โอ่.. โอ้ย.. คิดฮอดเจ้าเด้..

ยิ่งดึกใจยิ่งสั่น คิดฮอดกอดนั้น
วันที่เคยมีกัน ในตอนนี้ฉันเหน็บหนาว
หลับยังสะดุ้งตื่น คิดว่ายังมีเธอ
แล้วความจริงที่เจอ ก็มีแต่ความว่างเปล่า
ลมหายใจ.. โฮโวโฮ..โฮ..

ยิ่งดึกใจยิ่งสั่น คิดฮอดกอดนั้น
วันที่เคยมีกัน ในตอนนี้ฉันเหน็บหนาว
หลับยังสะดุ้งตื่น คิดว่ายังมีเธอ
แล้วความจริงที่เจอ ก็มีแต่ความว่างเปล่า
ลมหายใจ..ลมหายใจ..
ของความคิดฮอด..มันช่างทรมาน

ลมหายใจ.. ของความคิดฮอด
มันช่างทรมาน..

มิวสิควิดีโอ กอดนั้น ปรีชา ปัดภัย

เพลง : กอดนั้น
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานแสดง : 064-4528645
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend