คอร์ดเพลง แพ้ทางสาวเฒ่า เนม สุรพงศ์

  
Text   
คอร์ดเพลง แพ้ทางสาวเฒ่า เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
คอร์ด : A,Bm,D,E,F#m


Tune to Eb
INTRO | E F#m A Bm |
INTRO | C#m Bm A F#m |
INTRO | F#m | D | F#m | D |
INTRO | D | E | Bm | F#m |

 
บ่ได้
F#m 
หยอก 
 
บอกจากใ
A 
 
ว่ามักเอื้อยห
Bm 
ลายๆ 
 
ถูกใจแต่เ
A 
จ้า
 
หลงค
Bm 
ารม 
 
เข้าแล้วเต็มเปา
 
แพ้ทางสาวเ
E 
ฒ่า โอ้ย มักเจ้าอิ
F#m 
หลี
E 
 
F#m 

 
สวยเซ็
F#m 
กซี่ 
 
ขยี้สาย
A 
ตา
 
ยามเจ้าเว้า
Bm 
จา 
 
ช่างโดนใจ
A 
ดี
 
ยามโยก
Bm 
ย้าย 
 
ช่างเหย้ายวนยี
 
แพ้ทางทุก
E 
ที 
 
ที่เจอขวั
D 
ญใจ
E 

 
แก้มใ
D 
สๆ 
 
อยากเข้าไป
E 
ซูน
 
แนมเบิ่งหม่อง
A 
นูนๆ 
 
แล้วอดบ่
F#m 
ไหว
 
อยากใกล้อีก
Bm 
นิด 
 
แนบชิดเนื้อใ
E 
 
หากไม่มีใ
D 
คร 
 
ในใจข
F#m 
อจอง
E 
 
F#m 

 
มองแล้ว
F#m 
เชิด 
 
เบิดเท่อเ
A 
ล่อ
 
หัวใจละ
Bm 
เมอ 
 
เธอไม่เมียงม
A 
อง
 
มาหลอกให้
Bm 
รัก 
 
แล้วก็ไม่รับรอง
 
เล่นเชิงให้ร้
E 
อง รุ่นน้อง ใจละลาย

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | F#m | F#m | D | E | F#m |

 
บ่ได้
F#m 
หยอก 
 
บอกจากใ
A 
 
ว่ามักเอื้อยห
Bm 
ลายๆ 
 
ถูกใจแต่เ
A 
จ้า
 
หลงค
Bm 
ารม 
 
เข้าแล้วเต็มเปา
 
แพ้ทางสาวเ
E 
ฒ่า โอ้ย มักเจ้าอิ
F#m 
หลี
E 
 
F#m 

 
สวยเซ็
F#m 
กซี่ 
 
ขยี้สาย
A 
ตา
 
ยามเจ้าเว้า
Bm 
จา 
 
ช่างโดนใจ
A 
ดี
 
ยามโยก
Bm 
ย้าย 
 
ช่างเหย้ายวนยี
 
แพ้ทางทุก
E 
ที 
 
ที่เจอขวั
D 
ญใจ
E 

 
แก้มใ
D 
สๆ 
 
อยากเข้าไป
E 
ซูน
 
แนมเบิ่งหม่อง
A 
นูนๆ 
 
แล้วอดบ่
F#m 
ไหว
 
อยากใกล้อีก
Bm 
นิด 
 
แนบชิดเนื้อใ
E 
 
หากไม่มีใ
D 
คร 
 
ในใจข
F#m 
อจอง
E 
 
F#m 

 
มองแล้ว
F#m 
เชิด 
 
เบิดเท่อเ
A 
ล่อ
 
หัวใจละ
Bm 
เมอ 
 
เธอไม่เมียงม
A 
อง
 
มาหลอกให้
Bm 
รัก 
 
แล้วก็ไม่รับรอง
 
เล่นเชิงให้ร้
E 
อง รุ่นน้อง ใจละลาย

INSTRU | D | E |

 
มาหลอกให้
Bm 
รัก 
 
แล้วก็ไม่รับรอง
 
เล่นเชิงให้ร้
E 
อง รุ่นน้อง ใจละลาย

OUTRO | F#m | D | F#m | D |
OUTRO | D | E | Bm | F#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แพ้ทางสาวเฒ่า


บ่ได้หยอก บอกจากใจ
ว่ามักเอื้อยหลายๆ ถูกใจแต่เจ้า
หลงคารม เข้าแล้วเต็มเปา
แพ้ทางสาวเฒ่า โอ้ย มักเจ้าอิหลี

สวยเซ็กซี่ ขยี้สายตา
ยามเจ้าเว้าจา ช่างโดนใจดี
ยามโยกย้าย ช่างเหย้ายวนยี
แพ้ทางทุกที ที่เจอขวัญใจ

แก้มใสๆ อยากเข้าไปซูน
แนมเบิ่งหม่องนูนๆ แล้วอดบ่ไหว
อยากใกล้อีกนิด แนบชิดเนื้อใน
หากไม่มีใคร ในใจขอจอง

มองแล้วเชิด เบิดเท่อเล่อ
หัวใจละเมอ เธอไม่เมียงมอง
มาหลอกให้รัก แล้วก็ไม่รับรอง
เล่นเชิงให้ร้อง รุ่นน้อง ใจละลาย

( ดนตรี )

บ่ได้หยอก บอกจากใจ
ว่ามักเอื้อยหลายๆ ถูกใจแต่เจ้า
หลงคารม เข้าแล้วเต็มเปา
แพ้ทางสาวเฒ่า โอ้ย มักเจ้าอิหลี

สวยเซ็กซี่ ขยี้สายตา
ยามเจ้าเว้าจา ช่างโดนใจดี
ยามโยกย้าย ช่างเหย้ายวนยี
แพ้ทางทุกที ที่เจอขวัญใจ

แก้มใสๆ อยากเข้าไปซูน
แนมเบิ่งหม่องนูนๆ แล้วอดบ่ไหว
อยากใกล้อีกนิด แนบชิดเนื้อใน
หากไม่มีใคร ในใจขอจอง

มองแล้วเชิด เบิดเท่อเล่อ
หัวใจละเมอ เธอไม่เมียงมอง
มาหลอกให้รัก แล้วก็ไม่รับรอง
เล่นเชิงให้ร้อง รุ่นน้อง ใจละลาย

( ดนตรี )

มาหลอกให้รัก แล้วก็ไม่รับรอง
เล่นเชิงให้ร้อง รุ่นน้อง ใจละลาย

มิวสิควิดีโอ แพ้ทางสาวเฒ่า เนม สุรพงศ์

เพลง : แพ้ทางสาวเฒ่า
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend