คอร์ดเพลง ห่วงเสมอ วงกางเกง feat. รัสมี

  
Text   
คอร์ดเพลง ห่วงเสมอ วงกางเกง feat. รัสมี

คอร์ด :

ศิลปิน : วงกางเกง feat. รัสมี

เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร

คอร์ดในเพลง : Am,C,Dm,Em,F,G


INTRO | Am | C | Am |

 
ได้ข่าวเธอไปกั
C 
บเขา 
 
ได้ดีตามอา
Am 
รมณ์หมาย
 
ส่วนฉันยัง
Dm 
เดินเดียวดาย 
 
อยู่บนเส้นท
G 
างเดิมๆ
 
แต่ไม่มีเ
C 
ธออีกแล้ว

 
ตะวันไม่เคยเหนื่อ
C 
ยล้า 
 
ช่วยส่องนำทางคน
Am 
สัญจร
 
ส่วนฉันเหมือนคน
Dm 
ร่อนเร่ 
 
เดินตามหาหัวใ
G 
จตัวเอง
 
แต่เจอตอนที่เสี
C 
ยเธอไป

 
นั่งดูเปลือก
Am 
หอย 
 
ที่เราเคยเ
C 
ก็บมันด้วยกัน
 
ชายท
Am 
ะเลนั้น 
 
บัดนี้ไม่
C 
มีแล้ว
 
มันคงเป็น
Dm 
ภาพความทรงจำวันก่
F 
อน
 
ที่
G 
ฉันจะจำไว้จนวันต
C 
าย

 
เกลียวคลื่นไม่เคยเหนื่อ
C 
ยล้า
 
ซัดพาชายหาด
Am 
ขาวๆ
 
ส่วนฉันยังคงคิด
Dm 
ถึงเรื่องราว
 
ในวันที่สว
F 
ยงาม 
 
ของ
G 
ฉัน 
 
คือวันที่มีเ
C 
ธอ

 
เหม่อมองทะเลมัน
Am 
กว้าง 
 
ดูแล้วมันอ้
C 
างว้าง
 
เพราะไร้ซึ่งคนเคีย
Am 
งข้าง 
 
อย่างที่เค
C 
ยเป็น
 
แต่ฉันไม่เคยโก
G 
รธเธอ 
 
ยอมรับในโชคชะตา
 
ที่ฟ้ากำหน
Am 
ดมา

 
ขอเพียงเธอส
C 
บาย 
 
ส่วนฉันเป็นได้
Am 
ทุกอย่าง
 
ถึงจะแลกกับ
C 
น้ำตา 
 
แต่ฉันจะกลั้น
Am 
มันไว้
 
ขอให้เธอไ
G 
ปดี 
 
มีความสุขอย่างที่ตั้งใ
C 

 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง

INSTRU | Am | C | G |
INSTRU | C Em | F G | C Em | F G | C |

 
เหม่อมองทะเลมัน
Am 
กว้าง 
 
ดูแล้วมันอ้
C 
างว้าง
 
เพราะไร้ซึ่งคนเคีย
Am 
งข้าง 
 
อย่างที่เค
C 
ยเป็น
 
แต่ฉันไม่เคยโก
G 
รธเธอ 
 
ยอมรับในโชคชะตา
 
ที่ฟ้ากำหน
Am 
ดมา

 
ขอเพียงเธอส
C 
บาย 
 
ส่วนฉันเป็นได้
Am 
ทุกอย่าง
 
ถึงจะแลกกับ
C 
น้ำตา 
 
แต่ฉันจะกลั้น
Am 
มันไว้
 
ขอให้เธอไ
G 
ปดี 
 
มีความสุขอย่างที่ตั้งใ
C 

 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง

 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ห่วงเสมอ


ได้ข่าวเธอไปกับเขา ได้ดีตามอารมณ์หมาย
ส่วนฉันยังเดินเดียวดาย อยู่บนเส้นทางเดิมๆ
แต่ไม่มีเธออีกแล้ว

ตะวันไม่เคยเหนื่อยล้า ช่วยส่องนำทางคนสัญจร
ส่วนฉันเหมือนคนร่อนเร่ เดินตามหาหัวใจตัวเอง
แต่เจอตอนที่เสียเธอไป

นั่งดูเปลือกหอย ที่เราเคยเก็บมันด้วยกัน
ชายทะเลนั้น บัดนี้ไม่มีแล้ว
มันคงเป็นภาพความทรงจำวันก่อน
ที่ฉันจะจำไว้จนวันตาย

เกลียวคลื่นไม่เคยเหนื่อยล้า
ซัดพาชายหาดขาวๆ
ส่วนฉันยังคงคิดถึงเรื่องราว
ในวันที่สวยงาม ของฉัน คือวันที่มีเธอ

เหม่อมองทะเลมันกว้าง ดูแล้วมันอ้างว้าง
เพราะไร้ซึ่งคนเคียงข้าง อย่างที่เคยเป็น
แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอ ยอมรับในโชคชะตา
ที่ฟ้ากำหนดมา

ขอเพียงเธอสบาย ส่วนฉันเป็นได้ทุกอย่าง
ถึงจะแลกกับน้ำตา แต่ฉันจะกลั้นมันไว้
ขอให้เธอไปดี มีความสุขอย่างที่ตั้งใจ

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง

( ดนตรี )

เหม่อมองทะเลมันกว้าง ดูแล้วมันอ้างว้าง
เพราะไร้ซึ่งคนเคียงข้าง อย่างที่เคยเป็น
แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอ ยอมรับในโชคชะตา
ที่ฟ้ากำหนดมา

ขอเพียงเธอสบาย ส่วนฉันเป็นได้ทุกอย่าง
ถึงจะแลกกับน้ำตา แต่ฉันจะกลั้นมันไว้
ขอให้เธอไปดี มีความสุขอย่างที่ตั้งใจ

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง..

มิวสิควิดีโอ ห่วงเสมอ วงกางเกง feat. รัสมี

เพลง : ห่วงเสมอ
ศิลปิน : วงกางเกง feat. รัสมี
เรียบเรียง : ศุภวัฒน์ มนต์แก้ว วงกางเกง
ติดต่องานแสดง : 092-2566543,086-9443763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend