หน้าแรก » สกายพาส » คอร์ดเพลง เรื่องจริงผ่านเธอ – Sky pass

คอร์ดเพลง เรื่องจริงผ่านเธอ – Sky pass


INTRO | Dm C | Dm C | F C | A |

 
สิบเก้าปี
Dm 
ผ่าน 
 
ยังอยู่ใน
ม่านประเพ
Dm 
ณี
 
พอย่างยี่
สิบไม่ครบ
Dm 
ดี 
 
ศีลธรรมอัน
ดีต้องถูกทำ
ลาย 
 
 
 
ก็เพราะความ
Dm 
รัก 
 
มันทำให้
เธอยากหักห้าม
Gm 
ใจ
 
ปล่อยร่าง
กายให้เป็น
ไป 
 
ตามครร
ลองของธรรม
ชาติ 
 
 

 
ความรักเธอ
Dm 
นั้น 
 
ไม่เคยแบ่ง
ปันใจให้
Dm 
ใคร
 
พรหมจา
รีที่เสีย
Dm 
ไป 
 
ก็ยังมั่น
ใจเขาเพียงผู้
เดียว
 
ใครห้ามใคร
Dm 
เตือน 
 
เธอบอก
ว่าเธอไม่เ
Gm 
กี่ยว
 
มีเขา
เพียงผู้
เดียว 
 
ที่เธอทั้ง
รักทั้งหลงจริง
ใจ  

 
แต่เขาไม่
Bb 
รู้ 
 
ว่าเธอเชิด
ชูเขาเหนือสิ่ง
Dm 
ใด
 
ให้ทั้ง
กายทั้ง
Dm 
ใจ 
 
ไม่เคยแบ่ง
ไปให้ใครชิด
ใกล้ 
 
 
 
แต่เขาคน
Bb 
นั้น 
 
ยังคงล่า
ฟันสาวสวยเรื่อย
Dm 
ไป
 
หากเธอ
รู้คงตรอม
Gm 
ใจ 
 
สิ่งที่เสีย
ไปช่างดูไร้
ค่า  

 
แล้วถึงวัน
Dm 
นี้ 
 
มาถึงวัน
ที่รถไฟชน
Dm 
กัน
 
เป็นภาพความ
จริงหาใช่ความ
Dm 
ฝัน
 
คู่ควงเขา
นั้นสาวเซ็กสด
ใส  
 
มันถึงวัน
Dm 
แล้ว 
 
ที่เธอและ
เขาต้องแยกกัน
Gm 
ไป
 
เหลือทิ้ง
เพียงคราบคาวความ
ใคร่
 
ที่ยังฝัง
ใจเธอตลอ
ดมา

INSTRU | Bb C | Dm C | Dm C | F A |
INSTRU | Bb C | F C | Gm C | F A |

 
แต่เขาไม่
Bb 
รู้ 
 
ว่าเธอเชิด
ชูเขาเหนือสิ่ง
Dm 
ใด
 
ให้ทั้ง
กายทั้ง
Dm 
ใจ 
 
ไม่เคยแบ่ง
ไปให้ใครชิด
ใกล้ 
 
 
 
แต่เขาคน
Bb 
นั้น 
 
ยังคงล่า
ฟันสาวสวยเรื่อย
Dm 
ไป
 
หากเธอ
รู้คงตรอม
Gm 
ใจ 
 
สิ่งที่เสีย
ไปช่างดูไร้
ค่า  

 
เป็นอุทา
Dm 
หรณ์ 
 
เตือนสาว
น้อยวัยสด
Dm 
ใส
 
ของติด
ตัวจะให้
Dm 
ใคร 
 
ก็ลองชั่ง
ใจให้ดีเสีย
ก่อน 
 
 
 
ให้วันเว
Dm 
ลาเป็นตัว
ช่วยวัด
Gm 
ใจ
 
พ่อแม่ยัง
คอยเธอกลับ
ไป
 
แขวนใบปริญ
ญาที่ข้าง
บ้าน 
 
 

OUTRO | Dm C | Dm C | F C | A | Dm |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เรื่องจริงผ่านเธอ – Sky pass
 โฆษณา