คอร์ดเพลง ฮู้เหมิดแต่บ่ปาก เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮู้เหมิดแต่บ่ปาก เพชร สหรัตน์

คอร์ด :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : G,F#m,Bm,A,Em,D


 
ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮั
G 
กเขา 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าเห
F#m 
มิดใจ
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมสิ
Em 
ไป 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าอักคุย
D 
กัน
 
ฮู้เห
D7 
มิดฮักเจ้าทำ
G 
ท่า 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าฮั
F#m 
กมัน
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมถิ่
Em 
มกัน 
 
ฮู้เห
A 
มิดเฮาแค่
D 
บ่ปาก

INSTRU | Bm | F#m | G | A |

Bm 
ฮัก.. 
 
 
F#m 
หลาย..
 
เขาสิ
G 
ต้มสิตั๋วส่ำใด๋ 
 
กะยั
A 
งฮัก
 
ได้แต่แล่
Bm 
นหนี..ออก
F#m 
ห่างคำว่าอกหัก
 
ทั้งที่เ
G 
จ้าตั๋ว..กันคัก 
 
เจ็บ
Em 
หนักจากการนอ
A 
ก..ใจ

 
ยังบ่ไปไ
Bm 
ส..ยัง
F#m 
อยู่ข้างๆ
 
ฮู้เห
G 
มิดทุกอย่างเรื่องเ
D 
จ้ากับเขา
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดทุกอย่างแแต่เฮา
F#m 
บ่อยากเว้า
G 
โตฮักเขา 
 
โตบ่ฮักเฮ
A 
าดอก

 
ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮั
G 
กเขา 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าเ
F#m 
หมิดใจ
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมสิ
Em 
ไป 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าอักคุย
D 
กัน
 
ฮู้เห
D7 
มิดฮักเจ้าทำ
G 
ท่า 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าฮั
F#m 
กมัน
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมถิ่ม
Em 
กัน 
 
ฮู้เห
A 
มิดเฮาแค่
D 
บ่ปาก

INSTRU | G A | F#m Bm | Em |
INSTRU | G | Em A | D |

 
ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮั
G 
กเขา 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าเ
F#m 
หมิดใจ
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมสิ
Em 
ไป 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าอักคุย
D 
กัน
 
ฮู้เห
D7 
มิดฮักเจ้าทำ
G 
ท่า 
 
ฮู้เห
A 
มิดว่าเจ้าฮั
F#m 
กมัน
 
ฮู้เ
Bm 
หมิดเจ้าพร้อมถิ่ม
Em 
กัน 
 
ฮู้เห
A 
มิดเฮาแค่
D 
บ่ปาก

INSTRU | Em | A |

 
ฮู้เหมิดเฮาแค่..บ่ป
D 
าก..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮู้เหมิดแต่บ่ปาก


ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักเขา ฮู้เหมิดว่าเจ้าเหมิดใจ
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมสิไป ฮู้เหมิดว่าอักคุยกัน
ฮู้เหมิดฮักเจ้าทำท่า ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักมัน
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมถิ่มกัน ฮู้เหมิดเฮาแค่บ่ปาก

( ดนตรี )

ฮัก.. หลาย..
เขาสิต้มสิตั๋วส่ำใด๋ กะยังฮัก
ได้แต่แล่นหนี..ออกห่างคำว่าอกหัก
ทั้งที่เจ้าตั๋ว..กันคัก เจ็บหนักจากการนอก..ใจ

ยังบ่ไปไส..ยังอยู่ข้างๆ
ฮู้เหมิดทุกอย่างเรื่องเจ้ากับเขา
ฮู้เหมิดทุกอย่างแแต่เฮาบ่อยากเว้า
โตฮักเขา โตบ่ฮักเฮาดอก

ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักเขา ฮู้เหมิดว่าเจ้าเหมิดใจ
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมสิไป ฮู้เหมิดว่าอักคุยกัน
ฮู้เหมิดฮักเจ้าทำท่า ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักมัน
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมถิ่มกัน ฮู้เหมิดเฮาแค่บ่ปาก

( ดนตรี )

ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักเขา ฮู้เหมิดว่าเจ้าเหมิดใจ
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมสิไป ฮู้เหมิดว่าอักคุยกัน
ฮู้เหมิดฮักเจ้าทำท่า ฮู้เหมิดว่าเจ้าฮักมัน
ฮู้เหมิดเจ้าพร้อมถิ่มกัน ฮู้เหมิดเฮาแค่บ่ปาก

( ดนตรี )

ฮู้เหมิดเฮาแค่..บ่ปาก..

มิวสิควิดีโอ ฮู้เหมิดแต่บ่ปาก เพชร สหรัตน์

เพลง : ฮู้เหมิดแต่บ่ปาก
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องานแสดง : 093-329-9032
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend