คอร์ดเพลง สักวันหนึ่ง TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   
คอร์ดเพลง สักวันหนึ่ง TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ด :

ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : D,A/C#,G,Bm


INTRO | D A/C# | G | ( 2 Times )

D 
  อาจเกิดควา
A/C# 
มเหงาขึ้นบ้าง 
 
ในบา
G 
งคราว
D 
  อาจฟัง
A/C# 
ดูเหมือนฉัน 
 
ไม่ได้เ
G 
ข้าใจ
D 
  แค่อยากให้
A/C# 
รู้ครั้งหนึ่ง 
 
เธอเป็นคน
G 
ดึงฉันไว้
D 
  ตื่นจากควา
A/C# 
มเวิ้งว้าง 
 
ข้างในหั
G 
วใจ

INSTRU | D A/C# | G | ( 2 Times )

 
เผื่อสักวันห
A 
นึ่ง 
 
เธอจ
Bm 
ะรู้สึก
 
อ่อน
A 
ล้า 
 
คิด
G 
ถึงบ้าน
 
เผื่อสักวันหนึ่งเธอจะ
Bm 
หิวโซ
 
หมดห
A 
วัง 
 
มากด้วย
G 
คำถาม
 
เผื่อถึงเวลา เธอต้อง
Bm 
ข้ามผ่าน
 
บท
A 
เรียน 
 
ที่ใครเ
G 
ขียนก็ตาม
 
เพื่อสิ่งที่รักฉันจะ
Bm 
ยิ้มสู้
 
หยัด
A 
ยืนด้วยพ
G 
ลัง

 
หยัดยืนด้วยพ
D 
ลัง
A/C# 
 
G 
 
หยัดยืนด้วยพ
D 
ลัง
A/C# 
 
G 

 
อีกกี่
Bm 
ฝนสั่งคลื่น
A 
ซัด 
 
เราคงต้อง
G 
ล้มสักวัน
 
ปราชัยอีกสัก
Bm 
กี่ครั้ง 
 
ช่าง
A 
มัน 
 
ลุกขึ้นใ
G 
หม่
 
เธอคิดเหมือนกันใ
Bm 
ช่ไหม 
 
เป็นเหมือนกันใ
A 
ช่ไหม
 
นี่แหละพ
G 
ลังใจ 
 
ไปกันไปคว้
D 
ามัน
A/C# 
 
G 
 
หยัดยืนด้วยพ
D 
ลัง
A/C# 
 
G 

INSTRU | D A/C# | G | ( 2 Times )

 
เผื่อสักวันห
A 
นึ่ง 
 
เธอจ
Bm 
ะรู้สึก
 
อ่อน
A 
ล้า 
 
คิด
G 
ถึงบ้าน
 
เผื่อสักวันหนึ่งเธอจะ
Bm 
หิวโซ
 
หมดห
A 
วัง 
 
มากด้วย
G 
คำถาม
 
เผื่อถึงเวลา เธอต้อง
Bm 
ข้ามผ่าน
 
บท
A 
เรียน 
 
ที่ใครเ
G 
ขียนก็ตาม
 
เพื่อสิ่งที่
A 
รักฉันจะ
Bm 
ยิ้มสู้
 
หยัด
A 
ยืนด้วยพ
G 
ลัง

 
ช่างหัวปะไรคนที่
Bm 
ซ้ำเติม
 
ฉีก
 
ยิ้ม ให้เป็นดั่งแส
G 
งไฟ
 
และฉันจะยังคอยดูอยู่
Bm 
ที่เดิม
 
ปรบ
A 
มือ 
 
เป็นกำ
G 
ลังใจ
 
โอ้สักวันหนึ่งคงจะ
Bm 
ถึงฝั่ง
 
ดั่ง
A 
ฝัน 
 
ได้อ
G 
ย่างเป็นประจักษ์
 
เพื่อสิ่งที่รักฉันจะ
Bm 
ยิ้มสู้
 
หยัด
A 
ยืน 
 
ด้วยพ
G 
ลัง

 
หยัดยืนด้วยพ
D 
ลัง
A/C# 
 
G 
 
หยัดยืนด้วยพ
D 
ลัง
A/C# 
 
G 

INSTRU | D A/C# | G | ( 2 Times )
 
หยัดยืนด้วยพลัง..
 

OUTRO | D A/C# | G | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สักวันหนึ่ง


อาจเกิดความเหงาขึ้นบ้าง ในบางคราว
อาจฟังดูเหมือนฉัน ไม่ได้เข้าใจ
แค่อยากให้รู้ครั้งหนึ่ง เธอเป็นคนดึงฉันไว้
ตื่นจากความเวิ้งว้าง ข้างในหัวใจ

( ดนตรี )

เผื่อสักวันหนึ่ง เธอจะรู้สึก
อ่อนล้า คิดถึงบ้าน
เผื่อสักวันหนึ่งเธอจะหิวโซ
หมดหวัง มากด้วยคำถาม
เผื่อถึงเวลา เธอต้องข้ามผ่าน
บทเรียน ที่ใครเขียนก็ตาม
เพื่อสิ่งที่รักฉันจะยิ้มสู้
หยัดยืนด้วยพลัง

หยัดยืนด้วยพลัง
หยัดยืนด้วยพลัง

อีกกี่ฝนสั่งคลื่นซัด เราคงต้องล้มสักวัน
ปราชัยอีกสักกี่ครั้ง ช่างมัน ลุกขึ้นใหม่
เธอคิดเหมือนกันใช่ไหม เป็นเหมือนกันใช่ไหม
นี่แหละพลังใจ ไปกันไปคว้ามัน
หยัดยืนด้วยพลัง

( ดนตรี )

เผื่อสักวันหนึ่ง เธอจะรู้สึก
อ่อนล้า คิดถึงบ้าน
เผื่อสักวันหนึ่งเธอจะหิวโซ
หมดหวัง มากด้วยคำถาม
เผื่อถึงเวลา เธอต้องข้ามผ่าน
บทเรียน ที่ใครเขียนก็ตาม
เพื่อสิ่งที่รักฉันจะยิ้มสู้
หยัดยืนด้วยพลัง

ช่างหัวปะไรคนที่ซ้ำเติม
ฉีกยิ้ม ให้เป็นดั่งแสงไฟ
และฉันจะยังคอยดูอยู่ที่เดิม
ปรบมือ เป็นกำลังใจ
โอ้สักวันหนึ่งคงจะถึงฝั่ง
ดั่งฝัน ได้อย่างเป็นประจักษ์
เพื่อสิ่งที่รักฉันจะยิ้มสู้
หยัดยืน ด้วยพลัง

หยัดยืนด้วยพลัง
หยัดยืนด้วยพลัง

( ดนตรี )
หยัดยืนด้วยพลัง..

มิวสิควิดีโอ สักวันหนึ่ง TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง : สักวันหนึ่ง
ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
เรียบเรียง : TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend