คอร์ดเพลง เสื้อกั๊ก TaitosmitH (ไททศมิตร)

  
Text   
คอร์ดเพลง เสื้อกั๊ก TaitosmitH

คอร์ด :

ศิลปิน : TaitosmitH

เนื้อร้อง/ทำนอง : Trinnasit

คอร์ดในเพลง : F,Bb,C,Dm,C/E


 
จบปริญญา
F 
ตรี 
 
มหาวิท’ลัยก็อย่า
Bb 
งดี
 
ใช้ชีวิตสุ
C 
ขี 
 
ตามสบายตามสไตล์
 
ใส่กางเกงต้อง Le
Dm 
vi’s

 
จนมาเจอวัน
F 
ดี 
 
เงินที่มีมันเริ่ม
Bb 
หาย
 
เพราะว่าพ่อไม่ส
C 
บาย 
 
ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
 
จนสุดท้ายแม่
Dm 
ตาย

C 
ไพ่ที่มีก็หมดมือ 
 
หม้อข้าวที่มีก็แตกพลัน
 
เมื่อในส
F 
ถาน
C/E 
การณ์ทาง
Dm 
การเงิน
C 
ฉันไม่ค่อ
Bb 
ยดี
 
ไม่มีทางเ
C 
ลือก 
 
จึงต้องมาใส่เสื้อ
Dm 
กั๊ก

Dm 
วิ่งออกรับส่ง 
 
วิ่งกันจนล้อพัน
Bb 
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
Dm 
ถึงใครว่าจน 
 
ถึงใครว่าโง่
Bb 
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
Dm 
ครั้งหนึ่งแม่บอก 
 
ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
Bb 
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
 
ใส่สูทโ
C 
ก้ 
 
 
แต่ลูกขอโ
F 
ทษ
C/E 
 
Dm 
C 
 
ลูกไม่ได้ตั้
Bb 
ใจ 
 
ลูกไม่ได้ตั้ง
C 
ใจ
 
ต้องมาใส่เสื้อ
Dm 
กั๊ก

INSTRU | F | F | Bb | Bb |
INSTRU | C | C | Dm | Dm |
INSTRU | F | F | Bb | Bb |
INSTRU | C | C | Dm | Dm |

C 
ไพ่ที่มีก็หมดมือ 
 
หม้อข้าวที่มีก็แตกพลัน
 
เมื่อในส
F 
ถาน
C/E 
การณ์ทาง
Dm 
การเงิน
C 
ฉันไม่ค่อ
Bb 
ยดี
 
ไม่มีทางเ
C 
ลือก 
 
จึงต้องมาใส่เสื้อ
Dm 
กั๊ก

Dm 
วิ่งออกรับส่ง 
 
วิ่งกันจนล้อพัน
Bb 
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
Dm 
ถึงใครว่าจน 
 
ถึงใครว่าโง่
Bb 
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
Dm 
ครั้งหนึ่งแม่บอก 
 
ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
Bb 
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
 
ใส่สูทโ
C 
ก้ 
 
 
แต่ลูกขอโ
F 
ทษ
C/E 
 
Dm 
C 
 
ลูกไม่ได้ตั้
Bb 
ใจ 
 
ลูกไม่ได้ตั้ง
C 
ใจ
 
ต้องมาใส่เสื้อ
Dm 
กั๊ก

 
อย่างน้
F 
อยที่สุดฉันไม่เคยคิดจะขอใคร
Bb 
กิน
 
และหาก
F 
ถึงที่สุดในสักวันฉันต้องมีทา
Bb 
ยาท
 
ฉันจะทำทุกท
C 
างด้วยชีวี
 
และฝากให้ช่วยไปบอกพ่อแม่ฉัน
 
 
ว่าหลานท่า
F 
นจะ
C/E 
เป็นค
Dm 
นดี
Bb 
C 

Dm 
วิ่งออกรับส่ง 
 
วิ่งกันจนล้อพัน
Bb 
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
Dm 
ถึงใครว่าจน 
 
ถึงใครว่าโง่
Bb 
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
Dm 
ครั้งหนึ่งแม่บอก 
 
ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
Bb 
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
 
ใส่สูทโ
C 
ก้ 
 

Dm 
วิ่งออกรับส่ง
 
(วิ่งกันจนล้อพัน  
Bb 
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน)
Dm 
ถึงใครว่าจน 
 
ถึงใครว่าโง่
 
(
Bb 
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน)
Dm 
ครั้งหนึ่งแม่บอก 
 
ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
Bb 
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
 
ใส่สูทโ
C 
ก้ 
 

 
แต่ลูกขอโ
F 
ทษ
C/E 
 
Dm 
C 
 
ลูกไม่ได้ตั้
Bb 
ใจ 
 
ลูกไม่ได้ตั้ง
C 
ใจ
 
ต้องมาใส่เสื้อ
F 
กั๊ก 
 
 
C/E 
 
Dm 
 
C 

 
ถึงไม่ได้ตั้ง
Bb 
ใจ
C 
  แต่ก็ภูมิใจ..
 
ที่ขับวินมอเตอร์ไซค์.
F 
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสื้อกั๊ก


จบปริญญาตรี มหาวิท’ลัยก็อย่างดี
ใช้ชีวิตสุขี ตามสบายตามสไตล์
ใส่กางเกงต้อง Levi’s

จนมาเจอวันดี เงินที่มีมันเริ่มหาย
เพราะว่าพ่อไม่สบาย ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
จนสุดท้ายแม่ตาย

ไพ่ที่มีก็หมดมือ หม้อข้าวที่มีก็แตกพลัน
เมื่อในสถานการณ์ทางการเงิน
ฉันไม่ค่อยดี
ไม่มีทางเลือก จึงต้องมาใส่เสื้อกั๊ก

วิ่งออกรับส่ง วิ่งกันจนล้อพัน
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
ถึงใครว่าจน ถึงใครว่าโง่
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
ครั้งหนึ่งแม่บอก ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
ใส่สูทโก้ ๆ
แต่ลูกขอโทษ
ลูกไม่ได้ตั้ใจ ลูกไม่ได้ตั้งใจ
ต้องมาใส่เสื้อกั๊ก

( ดนตรี )

ไพ่ที่มีก็หมดมือ หม้อข้าวที่มีก็แตกพลัน
เมื่อในสถานการณ์ทางการเงิน
ฉันไม่ค่อยดี
ไม่มีทางเลือก จึงต้องมาใส่เสื้อกั๊ก

วิ่งออกรับส่ง วิ่งกันจนล้อพัน
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
ถึงใครว่าจน ถึงใครว่าโง่
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
ครั้งหนึ่งแม่บอก ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
ใส่สูทโก้ ๆ
แต่ลูกขอโทษ
ลูกไม่ได้ตั้ใจ ลูกไม่ได้ตั้งใจ
ต้องมาใส่เสื้อกั๊ก

อย่างน้อยที่สุดฉันไม่เคยคิดจะขอใครกิน
และหากถึงที่สุดในสักวันฉันต้องมีทายาท
ฉันจะทำทุกทางด้วยชีวี
และฝากให้ช่วยไปบอกพ่อแม่ฉัน
ว่าหลานท่านจะเป็นคนดี

วิ่งออกรับส่ง วิ่งกันจนล้อพัน
กว่าจะได้มาในแต่ละวัน
ถึงใครว่าจน ถึงใครว่าโง่
แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน
ครั้งหนึ่งแม่บอก ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
ใส่สูทโก้ ๆ

วิ่งออกรับส่ง
(วิ่งกันจนล้อพัน กว่าจะได้มาในแต่ละวัน)
ถึงใครว่าจน ถึงใครว่าโง่
(แต่จะถึงยังไงก็เรื่องของฉัน)
ครั้งหนึ่งแม่บอก ครั้งหนึ่งพ่อฝาก
อยากให้ลูกชายเป็นใหญ่เป็นโต
ใส่สูทโก้ ๆ

แต่ลูกขอโทษ
ลูกไม่ได้ตั้ใจ ลูกไม่ได้ตั้งใจ
ต้องมาใส่เสื้อกั๊ก

ถึงไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ภูมิใจ..
ที่ขับวินมอเตอร์ไซค์…

มิวสิควิดีโอ เสื้อกั๊ก TaitosmitH

เพลง : เสื้อกั๊ก
ศิลปิน : TaitosmitH
เรียบเรียง : TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend