คอร์ดเพลง สตอรี่ที่มีเจ้า ศาล สานศิลป์

  
Text   
คอร์ดเพลง สตอรี่ที่มีเจ้า ศาล สานศิลป์

คอร์ด :

ศิลปิน : ศาล สานศิลป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | E | G#m | A | B | ( 2 Times ) | E |

 
E 
ากโพสต์นี้ไปบอกว่าคิดฮอด
C#m 
เจ้าซื่อ ๆ ดอก
 
ถึง
F#m 
คนปลายทาง 
 
เพิ่นเบิ่งบ่ออก
 
ว่าห
B 
มายถึงเพิ่นกะส่าง

 
เวียกง
E 
านกะเฮ็ดอยู่เด้
 
ยังแบ่งเวลามา
C#m 
เปย์ความคิดฮอดบ่ไว้วาน
 
หลัง
F#m 
ตื่นตอนเซ้า 
 
กินข้าวข้างทาง
 
ลุก
B 
นั่งยังหายใจเป็นเธอ

 
คักแล้ว
G#m 
เด้อ 
 
เป็นหนักคักแหน่
 
ทั้งที่ยังเทคแ
A 
คร์เธอได้แค่หน้าไท
E 
ม์ไลน์
 
เป็น
C#m 
คนแอบฮัก 
 
เป็น
G#m 
คนขี้อาย
 
เหลืออย่างเ
A 
ดียวที่อยากเป็นแฮงหลาย
 
คือคนใช่ในใ
B 
จเจ้า

 
มื้อละสิบสตอ
E 
รี่กะบ่ทันคำ
 
โพสต์เข้า
C#m 
นำๆ 
 
เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
 
เธอสิไ
A 
ลค์บ่ไลค์กะส่าง
 
ว่าแต่ปลายท
B 
างเห็นแหน่กะเอา

 
โพสต์บอกฮักต้นไ
E 
ม้อยากกอดเสาไฟ
 
ขาดคนข้าง
C#m 
กายกะหมายถึงเธอคือเก่า
 
สิเลิกเป็น
A 
หมู่ในเฟสกับเจ้า 
 
B 
อ้ย..
 
อยากเป็นแ
A 
ฟนในเ
B 
ฟส.
E 
..กับเธอ
B 

 
E 
พ้อทุกสามนาที
 
กะย้อนอยากให้คน
C#m 
ดีเข้าใจตรงกัน
 
สิบอก
F#m 
ตรงๆ 
 
ในใจกะหวั่น
 
เฮาเก่งแต่แอบ
B 
ฮัก 
 
บ่เก่งเลยเรื่องความฮัก
 
กะฝากไ
E 
ว้ให้คิดแหน่เด้อ
 
ถ้าเกิดโพสต์ใดมัน
C#m 
เผลอไปซูนใจจังๆ 
 
คัก
 
กดหัวใ
F#m 
จให้แหน่ 
 
จั่งสิขอทัก
 
เอาความ
B 
ฮักไปเทใส่หัวใ
E 
จเจ้า

INSTRU | A | G#m | A B | E |
INSTRU | A | G#m C#m | F#m B | E |

 
คักแล้ว
G#m 
เด้อ 
 
เป็นหนักคักแหน่
 
ทั้งที่ยังเทคแ
A 
คร์เธอได้แค่หน้าไท
E 
ม์ไลน์
 
เป็น
C#m 
คนแอบฮัก 
 
เป็น
G#m 
คนขี้อาย
 
เหลืออย่างเ
A 
ดียวที่อยากเป็นแฮงหลาย
 
คือคนใช่ในใ
B 
จเจ้า 
 
โอยย..

 
มื้อละสิบสตอ
E 
รี่กะบ่ทันคำ
 
โพสต์เข้า
C#m 
นำๆ 
 
เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
 
เธอสิไ
A 
ลค์บ่ไลค์กะส่าง
 
ว่าแต่ปลายท
B 
างเห็นแหน่กะเอา

 
โพสต์บอกฮักต้นไ
E 
ม้อยากกอดเสาไฟ
 
ขาดคนข้าง
C#m 
กายกะหมายถึงเธอคือเก่า
 
สิเลิกเป็น
A 
หมู่ในเฟสกับเจ้า 
 
B 
อยย..

 
มื้อละสิบสตอ
E 
รี่กะบ่ทันคำ
 
โพสต์เข้า
C#m 
นำๆ 
 
เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
 
เธอสิไ
A 
ลค์บ่ไลค์กะส่าง
 
ว่าแต่ปลายท
B 
างเห็นแหน่กะเอา

 
โพสต์บอกฮักต้นไ
E 
ม้อยากกอดเสาไฟ
 
ขาดคนข้าง
C#m 
กายกะหมายถึงเธอคือเก่า
 
สิเลิกเป็น
A 
หมู่ในเฟสกับเจ้า
 
สิเลิกเป็น
F#m 
หมู่ในเฟสกับเจ้า 
 
B 
อ้ย..
 
อยากเป็นแ
A 
ฟนในเ
B 
ฟส.
E 
..กับเธอ

F#m 
ฮู้บ่.. 
 
 
B 
ฮู้บ่..
 
อยากเป็นแ
A 
ฟนในเ
B 
ฟส.
E 
..กับเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สตอรี่ที่มีเจ้า


ฝากโพสต์นี้ไปบอกว่าคิดฮอดเจ้าซื่อ ๆ ดอก
ถึงคนปลายทาง เพิ่นเบิ่งบ่ออก
ว่าหมายถึงเพิ่นกะส่าง

เวียกงานกะเฮ็ดอยู่เด้
ยังแบ่งเวลามาเปย์ความคิดฮอดบ่ไว้วาน
หลังตื่นตอนเซ้า กินข้าวข้างทาง
ลุกนั่งยังหายใจเป็นเธอ

คักแล้วเด้อ เป็นหนักคักแหน่
ทั้งที่ยังเทคแคร์เธอได้แค่หน้าไทม์ไลน์
เป็นคนแอบฮัก เป็นคนขี้อาย
เหลืออย่างเดียวที่อยากเป็นแฮงหลาย
คือคนใช่ในใจเจ้า

มื้อละสิบสตอรี่กะบ่ทันคำ
โพสต์เข้านำ ๆ เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
เธอสิไลค์บ่ไลค์กะส่าง
ว่าแต่ปลายทางเห็นแหน่กะเอา

โพสต์บอกฮักต้นไม้อยากกอดเสาไฟ
ขาดคนข้างกายกะหมายถึงเธอคือเก่า
สิเลิกเป็นหมู่ในเฟสกับเจ้า โอ้ย..
อยากเป็นแฟนในเฟสกับเธอ

เพ้อทุกสามนาที
กะย้อนอยากให้คนดีเข้าใจตรงกัน
สิบอกตรง ๆ ในใจกะหวั่น
เฮาเก่งแต่แอบฮัก บ่เก่งเลยเรื่องความฮัก
กะฝากไว้ให้คิดแหน่เด้อ
ถ้าเกิดโพสต์ใดมันเผลอไปซูนใจจัง ๆ คัก
กดหัวใจให้แหน่ จั่งสิขอทัก
เอาความฮักไปเทใส่หัวใจเจ้า

( ดนตรี )

คักแล้วเด้อ เป็นหนักคักแหน่
ทั้งที่ยังเทคแคร์เธอได้แค่หน้าไทม์ไลน์
เป็นคนแอบฮัก เป็นคนขี้อาย
เหลืออย่างเดียวที่อยากเป็นแฮงหลาย
คือคนใช่ในใจเจ้า

มื้อละสิบสตอรี่กะบ่ทันคำ
โพสต์เข้านำ ๆ เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
เธอสิไลค์บ่ไลค์กะส่าง
ว่าแต่ปลายทางเห็นแหน่กะเอา

โพสต์บอกฮักต้นไม้อยากกอดเสาไฟ
ขาดคนข้างกายกะหมายถึงเธอคือเก่า
สิเลิกเป็นหมู่ในเฟสกับเจ้า โอ้ย..

มื้อละสิบสตอรี่กะบ่ทันคำ
โพสต์เข้านำ ๆ เฮ็ดคือจั่งคนว่าง
เธอสิไลค์บ่ไลค์กะส่าง
ว่าแต่ปลายทางเห็นแหน่กะเอา

โพสต์บอกฮักต้นไม้อยากกอดเสาไฟ
ขาดคนข้างกายกะหมายถึงเธอคือเก่า
สิเลิกเป็นหมู่ในเฟสกับเจ้า
สิเลิกเป็นหมู่ในเฟสกับเจ้า โอ้ย..
อยากเป็นแฟนในเฟสกับเธอ

ฮู้บ่.. ฮู้บ่..
อยากเป็นแฟนในเฟส..กับเธอ..

มิวสิควิดีโอ สตอรี่ที่มีเจ้า ศาล สานศิลป์

เพลง : สตอรี่ที่มีเจ้า
ศิลปิน : ศาล สานศิลป์
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend