คอร์ดเพลง หรือมันไม่มีอยู่จริง – สงกรานต์ รังสรรค์

  
Text   

INTRO | D |

D 
แต่ละคนก็ต่างต้องการ 
 
ได้
A 
รักอย่างในนิทาน
 
ที่
C 
มีกุหลาบโรยพื้น 
 
ปลายทางนั้น
G 
มีรางวัล
A 
รออยู่

 
แต่คว
D 
ามเป็นจริงไม่เป็นเหมือนใจ
 
เมื่อ
A 
รักอยู่ไหนไม่รู้
C 
หาโอกาสไม่พบไม่อยู่ 
 
ทุกก้
G 
าวไม่เคยง่า
A 
ยดาย

 
มันเป็นเพียงการวา
Em 
งเดิมพันหัวใจ
F#m 
ว่าใครจะใหญ่กว่าใคร
 
เพื่อ
G 
ชิงรางวัลอันแสนยิ่งใหญ่
 
มัน
Asus4 
คือความรัก

 
* อยากจะ
D 
รู้ว่ายังจะมีสักคนอีกไ
G 
หม
 
ที่การเดินทางได้เ
Bm 
กิด
 
ให้โอกาสฉันเ
G 
ถิด ได้โปรดจงเปิดให้เจอสั
D 
กที

 
** มีรักมากองมาร
G 
อไว้ 
 
แต่อีกนานไ
Bm 
หมถึงจะมี 
 
หรือว่าค
G 
นที่รออยู่นี่ไม่มีอยู่จ
D 
ริง

Em 
…อาจเป็นเพราะต้นทุนที่
F#m 
มีของเรามันไม่เท่าใคร
G 
…ยังมีปลายทางเอาไว้ 
 
ให้
F#m 
ฝันให้ดิ้นรน
Em 
…อยากรู้ว่ารักมันเป็นอย่าง
F#m 
ไร 
 
อยากใช้สักหน
G 
…อยากขอแค่เพียงใครสักคน 
 
ที่จะม
C 
าปลอบโยนเมื่อฉันนั้นพลาด
 
และคอ
G 
ยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดห
A 
าย

INSTRU | D | G | Bm | G | ( 2 Times )

( * , ** )

INSTRU | D | G | Bm |

 
ให้โอกาสฉันเถิ
G 
ด 
 
ได้โปรดจงเปิดให้เจอสัก
D 
ที
 
มีรักมากองมาร
G 
อไว้ 
 
แต่อีกนานไ
Bm 
หมถึงจะมี 
 
หรือว่าค
G 
นที่รออยู่นี่ไม่มี
Dsus2 
อยู่จริง
G 
 
Bm 
 
หรือว่าค
G 
นที่รออยู่นี่ไม่มีอยู่..
D 
จริง

เนื้อเพลง
แต่ละคนก็ต่างต้องการ ได้รักอย่างในนิทาน
ที่มีกุหลาบโรยพื้นปลายทางนั้นมีรางวัลรออยู่
แต่ความเป็นจริงไม่เป็นเหมือนใจ เมื่อรักอยู่ไหนไม่รู้
หาโอกาสไม่พบไม่อยู่ ทุกก้าวไม่เคยง่ายดาย

มันเป็นเพียงการวางเดิมพันหัวใจ
ว่าใครจะใหญ่กว่าใคร
เพื่อชิงรางวัลอันแสนยิ่งใหญ่
มันคือความรัก

อยากจะรู้ว่ายังจะมีสักคนอีกไหม ที่การเดินทางได้เกิด
ให้โอกาสฉันเถิด ได้โปรดจงเปิดให้เจอสักที
มีรักมากองมารอไว้ แต่อีกนานไหมถึงจะมี
หรือว่าคนที่รออยู่นี้ไม่มีอยู่จริง

อาจเป็นเพราะต้นทุนที่มีของเรามันไม่เท่าใคร
ยังมีปลายทางเอาไว้ให้ฝันให้ดิ้นรน
อยากรู้ว่ารักมันเป็นอย่างไร อยากใช้สักหน
และขอแค่เพียงใครสักคน ที่จะมาปลอบโยนเมื่อฉันนั้นพลาด
และคอยเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหาย

อยากจะรู้ว่ายังจะมีสักคนอีกไหม ที่การเดินทางได้เกิด
ให้โอกาสฉันเถิด ได้โปรดจงเปิดให้เจอสักที
มีรักมากองมารอไว้ แต่อีกนานไหมถึงจะมี
หรือว่าคนที่รออยู่นี้ไม่มีอยู่จริง

ให้โอกาสฉันเถิด ได้โปรดจงเปิดให้เจอสักที
มีรักมากองมารอไว้ แต่อีกนานไหมถึงจะมี
หรือว่าคนที่รออยู่นี้ไม่มีอยู่จริง

หรือว่าคนที่รออยู่นี้ไม่มีอยู่ จริง
เพลง: หรือมันไม่มีอยู่จริง
สังกัด: i am (ไอ-แอม)
ศิลปิน: สงกรานต์ – รังสรรค์ ปัญญาเรือน
สงกรานต์ รังสรรค์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend