คอร์ดเพลง คนตกงาน บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนตกงาน บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง คนตกงาน บิ๊กไบค์ สายลำ

เพลง :

ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ

เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าวคำก้อน

คอร์ดทั้งหมด : Em,C,D,Am,G


INTRO | Em | C | Em | C | D | D |

Em 
มีแต่กระเป๋าใบเก่ายังหอบเมือบ้านของเ
D 
ฮาบ่ได้เลย
Em 
บ่มีงานบ่มีเงินพอสิเห็นหัว
D 
ใจกันบ่
Em 
น้อ
Em 
ต้องถิ่มนาถิ่มไฮ 
 
หนีเข้ามาในเมือ
D 
งกทม.
 
เลยอยากสิ
C 
ขอ 
 
น้ำใจให้กันจั๊กหน่อ
D 
ยแหน่

Em 
  เฮ็ดงานแต่เช้ากับคำเว้าคำจ่มคำด่าเถ้าแก่
D 
  เสื้อเปื้อนเหงื่อหน้าแหล่ตากแดดก็บ่สน
Em 
  ขอแค่มีงานมีเงินเก็บไว้ถ้าคืนเ
D 
มือบ้านเฮา
 
  แต่สุดท้
C 
าย 
 
ต้องกลายเป็นคนต
D 
กงาน

 
อยู่ก็อยู่ลำบ
G 
าก
 
อยากหอบเอาความเ
D 
หงาหนีไปอยู่ทาง
Em 
บ้าน
 
ปิดงานปิดไ
D 
ซต์เลยกลายเป็นคนต
C 
กงาน
 
โอ้
D 
ยหนอ.. 
 
คืนเมือก็บ่ได้
G 
สิเบิ่งไปทางใ
D 
ด๋ 
 
ก็มีแต่คนที่ตก
Em 
งาน
 
สิเดินไปทางไ
D 
หนก็มีแต่คนล้
C 
มตาย 
 
โอ๊
D 
ยหนอ

 
เป็นจัง
Am 
ได๋ก็อยากสิกลับคืน
D 
ไป
 
อดบ่ไ
Am 
หวก็ขอให้กลับเมือต
D 
าย
 
เมือตายที่บ้า
G 
นเฮา..

INSTRU | Em | D | C | D |
INSTRU | C | D | Am | D |

Em 
  เฮ็ดงานแต่เช้ากับคำเว้าคำจ่มคำด่าเถ้าแก่
D 
  เสื้อเปื้อนเหงื่อหน้าแหล่ตากแดดก็บ่สน
Em 
  ขอแค่มีงานมีเงินเก็บไว้ถ้าคืนเ
D 
มือบ้านเฮา
 
  แต่สุดท้
C 
าย 
 
ต้องกลายเป็นคนต
D 
กงาน

 
อยู่ก็อยู่ลำบ
G 
าก
 
อยากหอบเอาความเ
D 
หงาหนีไปอยู่ทาง
Em 
บ้าน
 
ปิดงานปิดไ
D 
ซต์เลยกลายเป็นคนต
C 
กงาน
 
โอ้
D 
ยหนอ.. 
 
คืนเมือก็บ่ได้
G 
สิเบิ่งไปทางใ
D 
ด๋ 
 
ก็มีแต่คนที่ตก
Em 
งาน
 
สิเดินไปทางไ
D 
หนก็มีแต่คนล้
C 
มตาย 
 
โอ๊
D 
ยหนอ

 
เป็นจัง
Am 
ได๋ก็อยากสิกลับคืน
D 
ไป
 
อดบ่ไ
Am 
หวก็ขอให้กลับเมือต
D 
าย
 
เมือตายที่บ้า
G 
นเฮา..

OUTRO | C D | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนตกงาน


มีแต่กระเป๋าใบเก่ายังหอบเมือบ้านของเฮาบ่ได้เลย
บ่มีงานบ่มีเงินพอสิเห็นหัวใจกันบ่น้อ
ต้องถิ่มนาถิ่มไฮ หนีเข้ามาในเมืองกทม.
เลยอยากสิขอน้ำใจให้กันจั๊กหน่อยแหน่

เฮ็ดงานแต่เช้ากับคำเว้าคำจ่มคำด่าเถ้าแก่
เสื้อเปื้อนเหงื่อหน้าแหล่ตากแดดก็บ่สน
ขอแค่มีงานมีเงินเก็บไว้ถ้าคืนเมือบ้านเฮา
แต่สุดท้าย ต้องกลายเป็นคนตกงาน

อยู่ก็อยู่ลำบาก
อยากหอบเอาความเหงาหนีไปอยู่ทางบ้าน
ปิดงานปิดไซต์เลยกลายเป็นคนตกงาน
โอ้ยหนอ.. คืนเมือก็บ่ได้
สิเบิ่งไปทางใด๋ ก็มีแต่คนที่ตกงาน
สิเดินไปทางไหนก็มีแต่คนล้มตาย โอ๊ยหนอ

เป็นจังได๋ก็อยากสิกลับคืนไป
อดบ่ไหวก็ขอให้กลับเมือตาย เมือตายที่บ้านเฮา

( ดนตรี )

เฮ็ดงานแต่เช้ากับคำเว้าคำจ่มคำด่าเถ้าแก่
เสื้อเปื้อนเหงื่อหน้าแหล่ตากแดดก็บ่สน
ขอแค่มีงานมีเงินเก็บไว้ถ้าคืนเมือบ้านเฮา
แต่สุดท้าย ต้องกลายเป็นคนตกงาน

อยู่ก็อยู่ลำบาก
อยากหอบเอาความเหงาหนีไปอยู่ทางบ้าน
ปิดงานปิดไซต์เลยกลายเป็นคนตกงาน
โอ้ยหนอ.. คืนเมือก็บ่ได้
สิเบิ่งไปทางใด๋ ก็มีแต่คนที่ตกงาน
สิเดินไปทางไหนก็มีแต่คนล้มตาย โอ๊ยหนอ

เป็นจังได๋ก็อยากสิกลับคืนไป
อดบ่ไหวก็ขอให้กลับเมือตาย เมือตายที่บ้านเฮา

มิวสิควิดีโอ คนตกงาน บิ๊กไบค์ สายลำ

เพลง คนตกงาน
ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend