คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ตรงนี้ – ส้มโอ Stage Fighter

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันยังอยู่ตรงนี้ ส้มโอ Stage Fighter

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ตรงนี้ - ส้มโอ Stage Fighter

เพลง :

ศิลปิน : ส้มโอ Stage Fighter

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุภาพร สามงามทรัพย์

คอร์ดทั้งหมด : F#m,D,A,E/G#


Tune to Eb

F#m 
     
 
 
D 
แม้ว่านานแค่ไ
A 
หน
E/G# 
F#m 
     
 
ที่เ
D 
ราไม่ได้พ
A 
บกัน
E/G# 
F#m 
     
 
 
D 
ฉันยังคงเป็น
A 
ฉัน 
 
 
E/G# 
F#m 
     
 
คนเ
D 
ดิมที่เคยรั
A 
กกัน
E/G# 
 
  
D 
   
 
ยังเฝ้ามองเธออยู่ตร
F#m 
งนี้
E 
 
     ไม่ไ
D 
ปไหน 
 
 
E 

 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอมี
D 
น้ำตา 
 
วันไ
A 
หนที่ใจเธออ่อ
E 
นล้า
 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอนั้นมอ
D 
งมา 
 
ไม่เห็
A 
นใคร
E 
 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอนั้นเดีย
D 
วดาย 
 
ให้เ
A 
ธอได้รับรู้
E 
ไว้
 
ยัง
D 
มีฉัน 
 
อยู่ตร
E 
งนี้ 
 
ตรงที่เดิม

INSTRU | F#m D | A E |

F#m 
    
D 
ฉันยังอยู่ตรง
A 
นี้
E/G# 
F#m 
    ยังคงเฝ้า
D 
คิดถึงเธอทุก
A 
วัน
E/G# 
F#m 
    
D 
ฉันยังคงเป็น
A 
ฉัน
E/G# 
F#m 
    เป็นคนเ
D 
ดิมที่เคยรั
A 
กกัน
E/G# 

D 
  ยังเฝ้ามองเธออยู่ตร
F#m 
งนี้
E 
 
  ไม่ไปไ
D 
หน 
 
ให้เธ
E 
อรู้

 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอมี
D 
น้ำตา 
 
วันไ
A 
หนที่ใจเธออ่อ
E 
นล้า
 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอนั้นมอ
D 
งมา 
 
ไม่เห็
A 
นใคร
E 
 
วัน
F#m 
ไหนที่เธอนั้นเดีย
D 
วดาย 
 
ให้เ
A 
ธอได้รับรู้
E 
ไว้
 
ยัง
D 
มีฉัน 
 
อยู่ตร
E 
งนี้ 
 
ตรงที่เดิม

INSTRU | F#m D | A E/G# |

 
ตรงที่เดิม
 

INSTRU| F#m D | A E/G# |

F#m 
     
 
 
D 
ฉันยังอยู่ตรง
A 
นี้ 
 
 
E/G# 
F#m 
     
 
เป็นคนเ
D 
ดิมที่เคย.. 
 
รั
A 
ก..กัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันยังอยู่ตรงนี้


แม้ว่านานแค่ไหน ที่เราไม่ได้พบกัน
ฉันยังคงเป็นฉัน คนเดิมที่เคยรักกัน
ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน

วันไหนที่เธอมีน้ำตา วันไหนที่ใจเธออ่อนล้า
วันไหนที่เธอนั้นมองมา ไม่เห็นใคร
วันไหนที่เธอนั้นเดียวดาย ให้เธอได้รับรู้ไว้
ยังมีฉัน อยู่ตรงนี้ ตรงที่เดิม

ฉันยังอยู่ตรงนี้ ยังคงเฝ้าคิดถึงเธอทุกวัน
แหละฉันยังคงเป็นฉัน เป็นคนเดิมที่เคยรักกัน

ยังเฝ้ามองเธออยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน ให้เธอรู้

วันไหนที่เธอมีน้ำตา วันไหนที่ใจเธออ่อนล้า
วันไหนที่เธอนั้นมองมา ไม่เห็นใคร
วันไหนที่เธอนั้นเดียวดาย ให้เธอได้รับรู้ไว้
ยังมีฉัน อยู่ตรงนี้ ตรงที่เดิม

ฉันยังอยู่ตรงนี้
เป็นคนเดิมที่เคยรักกัน

มิวสิควิดีโอ ฉันยังอยู่ตรงนี้ ส้มโอ Stage Fighter

เพลง ฉันยังอยู่ตรงนี้
ศิลปิน : ส้มโอ Stage Fighter
Arrage : กฤษณะ พุธพริ้ง, ณัฐพล พรมลา
ติดต่องาน : 085-181-1822
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend