คอร์ดเพลง มือวางอันดับ1 – กล้วย แสตมป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : มือวางอันดับ1 กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง มือวางอันดับ1 - กล้วย แสตมป์

เพลง :

ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรชัย สังเมียน

คอร์ดทั้งหมด : E,G#m,C#m,A,Am


INTRO | E G#m | C#m | E G#m | A Am |

E 
ฉันคิดอยู่เ
G#m 
สมอว่าฉันเป็น
C#m 
ที่หนึ่ง
B 
 
และ
A 
ไม่เคย
B 
คิดว่าเธอจะ
G#m 
มีใคร
 
จนมาเ
A 
จอสายตาที่เย็
B 
นชา 
 
วั
G#m 
นนี้ฉันเองไม่แ
C#m 
น่ใจ
 
ว่า
F#m 
เธอ 
 
จะยังเหมือนเดิมรึเป
B 
ล่า

 
E 
ธอจงใจให้
G#m 
เขาเข้ามาเป็น
C#m 
คู่แข่ง 
 
 
B 
 
A 
ย่งตำแหน่งคน
B 
รักของฉันจากเธ
G#m 
อไป
 
และวั
A 
นนี้ฉันคงต้อ
B 
งยอม 
 
เมื่อ
G#m 
เธอรู้เห็นและเ
C#m 
ป็นใจ
 
ให้
F#m 
เขา 
 
เข้า
B 
มาเป็น
E 
ที่หนึ่ง

 
แหละสุด
C#m 
ท้ายก็คงเป็นฉันที่ต้องเดินจา
G#m 
กไป
 
เมื่อ
C#m 
เธอเลือกเขาคนนั้นเข้าม
B 
าแทน

 
ถึงจะมาก่
E 
อน 
 
แต่ไม่ได้แ
G#m 
ปลว่าฉันเป็น
C#m 
ที่หนึ่ง
B 
 
เมื่อความ
A 
รักของเธอวัน
B 
นี้มันเริ่มจะเลื
G#m 
อนหาย
 
เมื่อวัน
A 
นี้มี
B 
เขาเข้ามา 
 
เป็น
G#m 
ผู้ท้าชิงหั
C#m 
วใจ
 
คงต้อง
F#m 
เสียตำแหน่งให้เข
B 
าไป
 
คงรัก
A 
ษาเธอไว้ไม่
B 
ได้ ใจเธอ เธอรู้
E 
ดี
B 

INSTRU | E G#m | C#m B |
INSTRU | A B | G#m | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E |

 
แหละสุด
C#m 
ท้ายก็คงเป็นฉันที่ต้องเดินจา
G#m 
กไป
 
เมื่อ
C#m 
เธอเลือกเขาคนนั้นเข้าม
B 
าแทน

 
ถึงจะมาก่
E 
อน 
 
แต่ไม่ได้แ
G#m 
ปลว่าฉันเป็น
C#m 
ที่หนึ่ง
B 
 
เมื่อความ
A 
รักของเธอวัน
B 
นี้มันเริ่มจะเลื
G#m 
อนหาย
 
เมื่อวัน
A 
นี้มี
B 
เขาเข้ามา 
 
เป็น
G#m 
ผู้ท้าชิงหั
C#m 
วใจ
 
คงต้อง
F#m 
เสียตำแหน่งให้เข
B 
าไป
 
คงรัก
A 
ษาเธอไว้ไม่
B 
ได้ ใจเธอ เธอรู้
E 
ดี
B 

 
ถึงจะมาก่
E 
อน 
 
แต่ไม่ได้แ
G#m 
ปลว่าฉันเป็น
C#m 
ที่หนึ่ง
B 
 
เมื่อความ
A 
รักของเธอวัน
B 
นี้มันเริ่มจะเลื
G#m 
อนหาย
 
เมื่อวัน
A 
นี้มี
B 
เขาเข้ามา 
 
เป็น
G#m 
ผู้ท้าชิงหั
C#m 
วใจ
 
คงต้อง
F#m 
เสียตำแหน่งให้เข
B 
าไป
 
คงรัก
A 
ษาเธอไว้ไม่
B 
ได้ ใจเธอ เธอรู้
E 
ดี

 
คงต้อง
F#m 
เสียตำแหน่งให้เข
B 
าไป
 
เพราะว่าเ
A 
ธอรู้เห็นเป็น
B 
ใจ 
 
ฉันเองเข้าใ
E 
จดี

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มือวางอันดับ1


ฉันคิดอยู่เสมอว่าฉันเป็นที่หนึ่ง
และไม่เคยคิดว่าเธอจะมีใคร
จนมาเจอสายตาที่เย็นชา วันนี้ฉันเองไม่แน่ใจ
ว่าเธอ จะยังเหมือนเดิมรึเปล่า

เธอจงใจให้เขาเข้ามาเป็นคู่แข่ง
แย่งตำแหน่งคนรักของฉันจากเธอไป
และวันนี้ฉันคงต้องยอม เมื่อเธอรู้เห็นและเป็นใจ
ให้เขา เข้ามาเป็นที่หนึ่ง

แหละสุดท้ายก็คงเป็นฉันที่ต้องเดินจากไป
เมื่อเธอเลือกเขาคนนั้นเข้ามาแทน

ถึงจะมาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นที่หนึ่ง
เมื่อความรักของเธอวันนี้มันเริ่มจะเลือนหาย
เมื่อวันนี้มีเขาเข้ามา เป็นผู้ท้าชิงหัวใจ
คงต้องเสียตำแหน่งให้เขาไป
คงรักษาเธอไว้ไม่ได้ ใจเธอ เธอรู้ดี

( ดนตรี )

แหละสุดท้ายก็คงเป็นฉันที่ต้องเดินจากไป
เมื่อเธอเลือกเขาคนนั้นเข้ามาแทน

ถึงจะมาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นที่หนึ่ง
เมื่อความรักของเธอวันนี้มันเริ่มจะเลือนหาย
เมื่อวันนี้มีเขาเข้ามา เป็นผู้ท้าชิงหัวใจ
คงต้องเสียตำแหน่งให้เขาไป
คงรักษาเธอไว้ไม่ได้ ใจเธอ เธอรู้ดี

ถึงจะมาก่อน แต่ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นที่หนึ่ง
เมื่อความรักของเธอวันนี้มันเริ่มจะเลือนหาย
เมื่อวันนี้มีเขาเข้ามา เป็นผู้ท้าชิงหัวใจ
คงต้องเสียตำแหน่งให้เขาไป
คงรักษาเธอไว้ไม่ได้ ใจเธอ เธอรู้ดี

คงต้องเสียตำแหน่งให้เขาไป
เพราะว่าเธอรู้เห็นเป็นใจ ฉันเองเข้าใจดี

มิวสิควิดีโอ มือวางอันดับ1 กล้วย แสตมป์

เพลง มือวางอันดับ1
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง/ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง/บังรอน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend