คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป – JAYLERR x Ice Paris

  
Text   

คอร์ดเพลง : เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) JAYLERR x Ice Paris

คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) - JAYLERR x Ice Paris

เพลง :

ศิลปิน : JAYLERR x Ice Paris

เนื้อร้อง/ทำนอง : 3rd Tilly Birds

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C#m,Dmaj7,F#m


 
เพิ่งจากกันเมื่อว
A 
าน
 
แต่ทำ
Dmaj7 
ไมรู้สึกเหมือน
C#7 
นานเป็
F#m 
นปี
 
ไม่เข้า
Em 
ใจที่ทรม
A 
านอย่า
D 
งนี้
 
เมื่อไรจะ
C#m 
ได้เจอกันอี
F#7 
กที
 
เฝ้ามองดู
Bm 
เข็มนาฬิกา 
 
ทำไมถึงเ
E 
ดินช้าอย่างนี้

 
ก็แอ
Dmaj7 
บคิด..
 
ว่าเธ
C#7 
อคงไม่ได้รู้สึกเท่
F#m 
ากัน 
 
(รู้สึกเท่ากัน)
 
ว่าเธอ
Em 
คงไม่ทรม
A 
านแบบ
D 
ฉัน
 
คิดถึงเธอข้า
C#m 
งเดียวอยู่อย่า
F#7 
งนั้น
 
ทำไมเงียบหายไม่
Bm 
มาเจอ
 
บางทีก็เหมือนเ
E 
ธอลืมฉัน

 
เธอบอกว่า
Dmaj7 
เดี๋ยว
 
ว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยวเรา ก็ไ
C#7 
ด้เจอ
 
แต่เธอไม่เ
F#m 
หลียว
 
ไม่เหลียว ไม่เหลียว มอง
Em 
ฉันเลยเห
A 
รอ
 
ได้แ
Bm 
ต่รอ..อยู่กับความคาดหวัง
 
ได้แ
C#m 
ต่จม 
 
อยู่กับความผิดหวัง
 
เธอเป็
Dm 
นเหมือนฉันบ้างไหม 
 
สงสั
E 
ยจัง

 
อยากฟังแค่ว่า
Dmaj7 
เธอ..ก็อยากเจอไม่แ
C#m 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#7 
เธอ 
 
ก็อยากเจอไม่แ
F#m 
พ้ฉัน
 
คำว่า
Bm 
เหงาของเรามันเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
G#m7 
เธอเมื่อวานก็นานไป
 
เมื่อ
F#m 
วานก็นานเกินไป

INSTRU | Bm | E7-9 |

Dmaj7 
หนึ่งนาทีที่ไม่ได้เจอมันนานเหมือนทั้งปี
 
หนึ่งชั่ว
C#7 
โมงที่ไกลกับเธอทำไมมันนานเหมือนหลายปี
 
ทำ
F#m 
ไมหนึ่งวัน ที่เราไม่เจอ เหมือนนานชั่วนิรันดร์
Em 
คิดไปเอง ว่าเธอ ให้
A 
รอ 
 
แต่เธอไม่คิดมัน

Dmaj7 
มีแต่ฉันกอดความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหน
 
ทั้งที่
C#m 
เธอนั้นเดินไปไกล 
 
ไม่
F#m 
รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
 
ก็กลัวแ
C#7 
ค่ฉันจะรอเธอไ
Em 
ม่ไหว

 
เธอบอกว่า
Dmaj7 
เดี๋ยว
 
ว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยวเรา ก็ไ
C#7 
ด้เจอ
 
แต่เธอไม่เ
F#m 
หลียว 
 
ไม่เหลียว
 
ไม่เหลียว มอง
Em 
ฉันเลยเห
A 
รอ
 
ได้แต่
Bm 
ทนอยู่กับความคิดถึง
 
ไม่เจอ
C#m 
คนที่ทำให้คิดถึง
 
เธอเป็นเ
Dm 
หมือนฉันบ้างไ
G 
หม 
 
สักนิ
E 
ดนึง

 
อยากฟังแค่ว่า
Dmaj7 
เธอ 
 
ก็อยากเจอไม่แ
C#m 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#7 
เธอ 
 
ก็อยากเจอไม่แ
F#m 
พ้ฉัน
 
คำว่า
Bm 
เหงาของเรามันเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
G#m7 
เธอเมื่อวานก็นานไป

F#m 
เพราะฉันยัง 
 
อยากมอง
Dmaj7 
ตาคู่นั้น
 
จดจำไ
C#m 
ม่ให้ลืม
 
อยากฟังเธอบอ
C#7 
กรัก 
 
ก่อนนอนทุก
F#m 
ค่ำคืน
 
มีวั
Bm 
นไหนที่เราจะพบกันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
G#m7 
เธอเมื่อวานก็นานไป
 
เมื่อ
F#m 
วานก็นานเกินไป

Bm 
  อยากจะเจอ 
 
ไม่ได้เจอ
C#m 
  อยากให้เธอ 
 
 
C#7 
  พูดว่าเธอ
 
  คิดถึ
F#m 
งฉันเท่าที่ฉันคิดถึงเธอ
 
  
A 
รู้สึกเหมือนวันแรกที่เราได้เจอ

Bm 
ถ้าใจเธอยังไม่เปลี่ยนไป
 
ช่วยพูดมาให้ไ
C#7 
ด้รู้ 
 
ให้ฉันได้อุ่นใจหน่อย
Dm 
เพราะตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่ค
E 
อย

 
อยากฟังแค่ว่า
Dmaj7 
เธอ 
 
ก็อยากเจอไม่แ
C#m 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#7 
เธอ 
 
ก็อยากเจอไม่แ
F#m 
พ้ฉัน
 
คำว่า
Bm 
เหงาของเรามันเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
G#m7 
เธอเมื่อวานก็นานไป

F#m 
เพราะฉันยัง 
 
อยากมอง
Dmaj7 
ตาคู่นั้น
 
จดจำไ
C#m 
ม่ให้ลืม
 
อยากฟังเธอบอ
C#7 
กรัก 
 
ก่อนนอนทุก
F#m 
ค่ำคืน
 
มีวั
Bm 
นไหนที่เราจะพบกันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
G#m7 
เธอเมื่อวานก็นานไป
 
เมื่อ
 
วานก็นานเกินไป…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)


เพิ่งจากกันเมื่อวาน แต่ทำไมรู้สึกเหมือนนานเป็นปี
ไม่เข้าใจที่ทรมานอย่างนี้ เมื่อไรจะได้เจอกันอีกที
เฝ้ามองดูเข็มนาฬิกา ทำไมถึงเดินช้าอย่างนี้

ก็แอบคิด ว่าเธอคงไม่ได้รู้สึกเท่ากัน
ว่าเธอคงไม่ทรมานแบบฉัน
คิดเธอข้างเดียวอยู่อย่างนั้น
ทำไมเงียบหายไม่มาเจอ
บางทีก็เหมือนเธอลืมฉัน

เธอบอกว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว เราก็ได้เจอ
แต่เธอไม่เหลียว ไม่เหลียว ไม่เหลียว มองฉันเลยเหรอ
ได้แต่รออยู่กับความคาดหวัง ได้แต่จมอยู่กับความผิดหวัง
เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหม สงสัยจัง

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป เมื่อวานก็นานเกินไป

หนึ่งนาทีที่ไม่ได้เจอ มันานเหมือนทั้งปี
หนึ่งชั่วโมงที่ไกลกับเธอ ทำไมมันนานเหมือนหลายปี
ทำไมหนึ่งวันที่เราไม่เจอ เหมือนนานชั่วนิรันดร์
คิดไปเองว่าเธอให้รอ แต่เธอไม่คิดมัน

มีแต่ฉันกอดความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหน
ทั้งที่เธอนั้นเดินไปไกล ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
ก็กลัวแค่ฉันจะรอเธอไม่ไหว

เธอบอกว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว เราก็ได้เจอ
แต่เธอไม่เหลียว ไม่เหลียว ไม่เหลียว มองฉันเลยเหรอ
ได้แต่ทนอยู่กับความคิดถึง ไม่เจอคนที่ทำให้คิดถึง
เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหม สักนิดนึง

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป

ก็ฉันยัง อยากมองตาคู่นั้น จดจำไม่ให้ลืม
อยากฟังเธอบอกรัก ก่อนนอนทุกค่ำคืน
มีวันไหนที่เราจะพบกันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป เมื่อวานก็นานเกินไป

(อยากจะเจอ ไม่ได้เจอ)
(อยากให้เธอ พูดว่าเธอ)
(คิดถึงฉัน เท่าที่ฉันคิดถึงเธอ)
(รู้สึกเหมือนวันแรกที่เราได้เจอ)
(ถ้าใจเธอยังไม่เปลี่ยนไป)
(ช่วยพูดมาให้ได้รู้ ให้ฉันได้อุ่นใจหน่อย)
(เพราะตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่คอย)

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรามันเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป

เพราะฉันยัง อยากมองตาคู่นั้น จดจำไม่ให้ลืม
อยากฟังเธอบอกรัก ก่อนนอนทุกค่ำคืน
มีวันไหนที่เราจะพบกันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป เมื่อวานก็นานเกินไป

มิวสิควิดีโอ เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR) JAYLERR x Ice Paris

เพลง เมื่อวานก็นานไป (FEELS LIKE A YEAR)
ศิลปิน : JAYLERR x Ice Paris

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend