คอร์ดเพลง ห่างพอมั้ย – Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic

  
Text   

คอร์ดเพลง : ห่างพอมั้ย Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic

คอร์ดเพลง ห่างพอมั้ย - Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic

เพลง :

ศิลปิน : Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาไทด์ กีต้าร์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Cm,D,Em,G


 
ห่างพอไ
C 
หม 
 
หรือต้อง
D/F# 
ไกลมากกว่
Em 
านี้
 
หรือไม่เ
D 
จอกันเลยยิ่
C 
งดี 
 
 
Cm 
 
หากทำขนา
D 
ดนี้ 
 
แล้วยังน้อยไป
 
หากโลกของเ
G 
ธอ 
 
ไม่อยาก
D/F# 
มีฉันไปวุ่น
Em 
วาย
 
จะเดินออก
D 
มาให้เธอก็
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
จะไม่ไ
D 
ปเกะกะหัวใจ 
 
ให้เธอนั้น
G 
รำคาญ

 
สิ่งที่ท
G 
รมานที่สุด 
 
ก็คือ
Em 
การทำเป็นนิ่งเฉย
 
มันไม่
Am 
รู้สึกอะไรเลย 
 
กับค
G 
วามสำ
D 
คัญ
 
ได้แต่เ
G 
ก็บเอาไว้ข้างใน 
 
ลึกสุ
Em 
ดใจจนใครไม่เจอ
 
หรือ
Am 
แม้แต่เธอ 
 
ก็ยั
D 
งไม่กล้า

C 
ทำให้หมดแ
D 
ล้ว 
 
ทุก
Bm 
สิ่งที่คว
Em 
รทำ
 
ทุกอ
Am 
ย่างที่เธอห้
F 
าม 
 
ก็ทำให้หม
D 
ดแล้ว

 
ห่างพอไ
C 
หม 
 
หรือต้อง
D/F# 
ไกลมากกว่
Em 
านี้
 
หรือไม่เ
D 
จอกันเลยยิ่
C 
งดี 
 
 
Cm 
 
หากทำขนา
D 
ดนี้ 
 
แล้วยังน้อยไป
 
หากโลกของเ
G 
ธอ 
 
ไม่อยาก
D/F# 
มีฉันไปวุ่น
Em 
วาย
 
จะเดินออก
D 
มาให้เธอก็
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
จะไม่ไ
D 
ปเกะกะหัวใจ 
 
ให้เธอนั้นรำคาญ

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ที่ผ่าน
G 
มาฉันชัดเจนทุกอย่าง
 
แต่เธอห่าง
Em 
เหินกับฉันเหลือเกิน
 
แค่เ
Am 
ดินจับมือ 
 
ก็ยั
D 
งไม่กล้า

C 
ทำให้หมดแ
D 
ล้ว 
 
ทุก
Bm 
สิ่งที่คว
Em 
รทำ
 
ทุกอ
Am 
ย่างที่เธอห้
F 
าม 
 
ก็ทำให้หม
D 
ดแล้ว

 
ห่างพอไ
C 
หม 
 
หรือต้อง
D/F# 
ไกลมากกว่
Em 
านี้
 
หรือไม่เ
D 
จอกันเลยยิ่
C 
งดี 
 
 
Cm 
 
หากทำขนา
D 
ดนี้ 
 
แล้วยังน้อยไป
 
หากโลกของเ
G 
ธอ 
 
ไม่อยาก
D/F# 
มีฉันไปวุ่น
Em 
วาย
 
จะเดินออก
D 
มาให้เธอก็
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
จะไม่ไ
D 
ปเกะกะหัวใจ 
 
ให้เธอนั้นรำคาญ

INSTRU | G D/F# | Em D | C | D | D | D |

 
ห่างพอไ
C 
หม 
 
หรือต้อง
D/F# 
ไกลมากกว่
Em 
านี้
 
หรือไม่เ
D 
จอกันเลยยิ่
C 
งดี 
 
 
Cm 
 
หากทำขนา
D 
ดนี้ 
 
แล้วยังน้อยไป
 
หากโลกของเ
G 
ธอ 
 
ไม่อยาก
D/F# 
มีฉันไปวุ่น
Em 
วาย
 
จะเดินออก
D 
มาให้เธอก็
C 
ได้ 
 
 
Cm 
 
จะไม่ไ
D 
ปเกะกะหัวใจ 
 
ให้เธอนั้นรำคาญ

 
ห่างพอไ
C 
หม 
 
หรือต้อง
D/F# 
ไกลมากกว่
Em 
านี้
 
หรือไม่เ
D 
จอกันเลยยิ่
C 
งดี 
 
 
Cm 
 
เผื่อ
Am 
เธอนั้นสบายใจ
 
จะไม่ไ
C 
ปเกะกะหัว
D 
ใจ 
 
ให้เธอนั้นรำคาญ

OUTRO | G | Em D | C Cm | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ห่างพอมั้ย


ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้
หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี
หากทำขนาดนี้ แล้วยังน้อยไป
หากโลกของเธอ ไม่อยากมีฉันไปวุ่นวาย
จะเดินออกมาให้เธอก็ได้
จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ

สิ่งที่ทรมานที่สุด ก็คือการทำเป็นนิ่งเฉย
มันไม่รู้สึกอะไรเลย กับความสำคัญ
ได้แต่เก็บเอาไว้ข้างใน ลึกสุดใจ จนใครไม่เจอ
หรือแม้แต่เธอ ก็ยังไม่กล้า

ทำให้หมดแล้ว ทุกสิ่งที่ควรทำ
ทุกอย่างที่เธอห้าม ก็ทำให้หมดแล้ว

ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้
หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี
หากทำขนาดนี้ แล้วยังน้อยไป
หากโลกของเธอ ไม่อยากมีฉันไปวุ่นวาย
จะเดินออกมาให้เธอก็ได้
จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ

ที่ผ่านมา ฉันชัดเจนทุกอย่าง
แต่เธอห่างเหินกับฉันเหลือเกิน
แค่เดินจับมือ ก็ยังไม่กล้า

ทำให้หมดแล้ว ทุกสิ่งที่ควรทำ
ทุกอย่างที่เธอห้าม ก็ทำให้หมดแล้ว

ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้
หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี
หากทำขนาดนี้ แล้วยังน้อยไป
หากโลกของเธอ ไม่อยากมีฉันไปวุ่นวาย
จะเดินออกมาให้เธอก็ได้
จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ

ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้
หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี
หากทำขนาดนี้ แล้วยังน้อยไป
หากโลกของเธอ ไม่อยากมีฉันเข้าไปวุ่นวาย
จะเดินออกมาให้เธอก็ได้
จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ

ห่างพอไหม หรือต้องไกลมากกว่านี้
หรือไม่เจอกันเลยยิ่งดี เพื่อให้เธอนั้นสบายใจ
จะไม่ไปเกะกะหัวใจ ให้เธอนั้นรำคาญ

มิวสิควิดีโอ ห่างพอมั้ย Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic

เพลง ห่างพอมั้ย
ศิลปิน : Nara Wazabi X สแน็ก PTMusic
เรียบเรียง : Pop Nitipong
ติดต่องาน : 0839487343
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend