คอร์ดเพลง โดนอ้ายวางมือ – จินตหรา พูนลาภ

  
Text   

คอร์ดเพลง : โดนอ้ายวางมือ จินตหรา พูนลาภ

คอร์ดเพลง โดนอ้ายวางมือ - จินตหรา พูนลาภ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,C,D,Em,G


INTRO | Em | Em | C | Bm | Em |
INTRO | Am | Em | Am Bm | Em |

 
บ่มีมื้อ
Em 
ใด๋ 
 
ที่จะ
D 
ลืมอ้ายนั้นไ
Em 
ด้ลง
 
หัวใจน้
D 
องยืนยันมั่
Em 
นคง 
 
ยิ่งกว่าภู
G 
ผาท้าแสงต
Bm 
ะวัน
 
ถึงแม้สองเ
Am 
รา 
 
ต้องแยกทางเดินตั้งแต่วั
Em 
นนั้น
 
แต่รักนี้ยังค
G 
งมั่น 
 
และยังตราตรึงในความทร
Bm 
งจำ

 
ภาพเก่าครา
Em 
วนั่น 
 
บ่มี
D 
วันเลือนลางจา
Em 
งหาย
 
ยังแจ่ม
D 
ชัดอยู่ในหั
Em 
วใจ 
 
รอยจูบละ
G 
มุนยังอุ่นทุ
Bm 
กยาม
 
อ้อมกอดของอ้
Am 
าย 
 
อบอุ่นปลอดภัยห่วงใยไ
Em 
ถ่ถาม
 
กี่วันกี่ปีก็ต
C 
าม 
 
จะเก็บรัก
D 
กนี้ไว้จนสิ้
G 
นลม

 
ความเ
Am 
จ็บปวดที่
Bm 
แสนง
Em 
ดงาม
 
คิดฮ
D 
อดความหลังทุ
Em 
กยาม 
 
ก็มีรอ
G 
ยยิ้มปนหยด
Bm 
น้ำตา
 
ขออยู่อย่า
Em 
งนี้ 
 
ไม่คิดการใหญ่ดึงอ้ายกลั
Am 
บมา
 
รักนี้จะเก็บรั
Em 
กษา 
 
ไว้ในตู้เ
Am 
ซฟหัวใจขอ
Bm 
งน้อง

 
บ่มีมื้อ
Em 
ใด๋ 
 
ที่จะเป
D 
ลี่ยนน้องกลายเป็
Em 
นอื่น
 
ใจหนักแ
D 
น่นคือหินหนั
Em 
กหมื่น 
 
โยนถื่มใส่
G 
น้ำบ่ฟูอ่อ
Bm 
งล่อง
 
โชควา
Em 
สนา มีสิทธิ์ได้รัก บ่ได้ครอบค
Am 
รอง
 
ถือว่าเป็นบุญของ
Em 
น้อง 
 
อย่างน้อยสองเ
D 
ราก็เคยรั
G 
กกัน

INSTRU | Am | Em | D | Em G | Bm |
INSTRU | Em | Am | Em D | G |

 
ความเ
Am 
จ็บปวดที่
Bm 
แสนง
Em 
ดงาม
 
คิดฮ
D 
อดความหลังทุ
Em 
กยาม 
 
ก็มีรอ
G 
ยยิ้มปนหยด
Bm 
น้ำตา
 
ขออยู่อย่า
Em 
งนี้ 
 
ไม่คิดการใหญ่ดึงอ้ายกลั
Am 
บมา
 
รักนี้จะเก็บรั
Em 
กษา 
 
ไว้ในตู้เ
Am 
ซฟหัวใจขอ
Bm 
งน้อง

 
บ่มีมื้อ
Em 
ใด๋ 
 
ที่จะเป
D 
ลี่ยนน้องกลายเป็
Em 
นอื่น
 
ใจหนักแ
D 
น่นคือหินหนั
Em 
กหมื่น 
 
โยนถื่มใส่
G 
น้ำบ่ฟูอ่อ
Bm 
งล่อง
 
โชควา
Em 
สนา มีสิทธิ์ได้รัก บ่ได้ครอบค
Am 
รอง
 
ถือว่าเป็นบุญของ
Em 
น้อง 
 
อย่างน้อยสองเ
D 
รา 
 
ก็เคยรั
G 
กกัน

OUTRO | Am Bm D | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง โดนอ้ายวางมือ


บ่มีมื้อใด๋ ที่จะลืมอ้ายนั้นได้ลง
หัวใจน้องยืนยันมั่นคง ยิ่งกว่าภูผาท้าแสงตะวัน
ถึงแม้สองเรา ต้องแยกทางเดินตั้งแต่วันนั้น
แต่รักนี้ยังคงมั่น และยังตราตรึงในความทรงจำ

ภาพเก่าคราวนั่น บ่มีวันเลือนลางจางหาย
ยังแจ่มชัดอยู่ในหัวใจ รอยจูบละมุนยังอุ่นทุกยาม
อ้อมกอดของอ้าย อบอุ่นปลอดภัยห่วงใยไถ่ถาม
กี่วันกี่ปีก็ตาม จะเก็บรักกนี้ไว้จนสิ้นลม

ความเจ็บปวดที่แสนงดงาม
คิดฮอดความหลังทุกยาม ก็มีรอยยิ้มปนหยดน้ำตา
ขออยู่อย่างนี้ ไม่คิดการใหญ่ดึงอ้ายกลับมา
รักนี้จะเก็บรักษา ไว้ในตู้เซฟหัวใจของน้อง

บ่มีมื้อใด๋ ที่จะเปลี่ยนน้องกลายเป็นอื่น
ใจหนักแน่นคือหินหนักหมื่น โยนถื่มใส่น้ำบ่ฟูอ่องล่อง
โชควาสนา มีสิทธิ์ได้รัก บ่ได้ครอบครอง
ถือว่าเป็นบุญของน้อง อย่างน้อยสองเราก็เคยรักกัน

( ดนตรี )

ความเจ็บปวดที่แสนงดงาม
คิดฮอดความหลังทุกยาม ก็มีรอยยิ้มปนหยดน้ำตา
ขออยู่อย่างนี้ ไม่คิดการใหญ่ดึงอ้ายกลับมา
รักนี้จะเก็บรักษา ไว้ในตู้เซฟหัวใจของน้อง

บ่มีมื้อใด๋ ที่จะเปลี่ยนน้องกลายเป็นอื่น
ใจหนักแน่นคือหินหนักหมื่น โยนถื่มใส่น้ำบ่ฟูอ่องล่อง
โชควาสนา มีสิทธิ์ได้รัก บ่ได้ครอบครอง
ถือว่าเป็นบุญของน้อง อย่างน้อยสองเรา ก็เคยรักกัน

มิวสิควิดีโอ โดนอ้ายวางมือ จินตหรา พูนลาภ

เพลง โดนอ้ายวางมือ
ศิลปิน จินตหรา พูนลาภ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
คอนเสิร์ต JINTARA SHOW
Tel. 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend