หน้าแรก » N/A » คอร์ดเพลง ไม่มีเวลา – N/A ft. Ptrp

คอร์ดเพลง ไม่มีเวลา – N/A ft. Ptrp

คอร์ดเพลง : ไม่มีเวลา N/A ft. Ptrp

คอร์ดเพลง ไม่มีเวลา - N/A ft. Ptrp

ศิลปิน : N/A ft. Ptrp

เนื้อร้อง :

คอร์ดทั้งหมด : D, A, Bm, G


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
ฉันมีเวลามากม
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
2 ที 3  
ที 4 ที แล้วก็ตีจาก หึ  
  คุยสักพักก็ตีห่าง
 
คุยกัน  
Bm 
3 ที 4 ที แล้วก็ตีห่าง หึ  
  แบบนี้มาจนปีกว่า
 
พอได้แ
ล้ว 
 
เรื่องราวที่มันต้องจ
บลงกัน
 
พอได้
Bm 
แล้ว 
 
เอางี้งั้นเรามาต
กลงกัน 
 
aye

ไปให้ไกลจากตร
งนี้เลยเธอ 
 
ฉันวอนเธอ
Bm 
ไปให้ไกลก่อนที่เ
ขาจะเจอเธอ
ไปให้ไกลฉันไม่อยากเ
ห็นหน้าเธอ
 
เพราะคนอย่าง
Bm 
เธอ 
 
สมควรที่โดนเขา
ทิ้งกลางทาง

 
ฉันมีเวลามากม
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
ฉันมีเวลามากม
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ใจฉันไม่คงจะ
ซ้ำมาเจอเธอ
Bm 
วันที่เราไม่เคยจะ
คิดว่าพบเธอ
 
จ็บลึกๆ 
 
พี่ไม่เ
คยจะเอ่ยคำลา
Bm 
แต่วันนี้พี่ขอได้ไ
หมที่ต้องเสียน้ำตา

  ทั้งชีวิตที่พี่ให้เธอคนเดียว
  ไม่เคยเหลียวมองใครเพราะพี่มีเธอคนเดียว
Bm 
  เจ็บลึกๆ 
 
ข้างในก็ไม่มีใครสน
  เพราะนั้นคือเรื่องราวไม่มีใครหลีกพ้น

  แต่อยากรู้ข้างในว่าเธอนั้นคิดอะไร
  ในสมองและหัวใจว่าเธอนั้นมีใคร
Bm 
  แต่สุดท้ายคำสัญญาตัวเธอก็พังมันไป
  เพราะมีมือที่สามที่เธอนั้นนัดเอาไว้

 
ไม่รู้ทำไมเธอพูดมา
กจัง
 
ถ้าเขามาเห็น
ล่ะน่าดู
 
เธอไม่ต้องพูดฉั
Bm 
นไม่ฟัง
 
ตักน้ำใส่
หัวแล้วลองชะโงกดู

 
ฉันไม่มีเว
ลาจะกลับไปอีกกี่ครั้ง
 
ฉันก็ไม่มีเว
ลาต้องพูดอีกสักกี่ครั้งว่า
 
ฉันไม่มีเ
Bm 
วลา ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเว
ลา

 
ฉันมีเวลามากม
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
ฉันมีเวลามากม
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

OUTRO | D | A | Bm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีเวลา


ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

2 ที 3 ที 4 ที แล้วก็ตีจาก หึ คุยสักพักก็ตีห่าง
คุยกัน 3 ที 4 ที แล้วก็ตีห่าง หึ แบบนี้มาจนปีกว่า
พอได้แล้ว เรื่องราวที่มันต้องจบลงกัน
พอได้แล้ว เอางี้งั้นเรามาตกลงกัน aye

ไปให้ไกลจากตรงนี้เลยเธอ ฉันวอนเธอ
ไปให้ไกลก่อนที่เขาจะเจอเธอ
ไปให้ไกลฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ
เพราะคนอย่างเธอสมควรที่โดนเขาทิ้งกลางทาง

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ใจฉันไม่คงจะซ้ำมาเจอเธอ
วันที่เราไม่เคยจะคิดว่าพบเธอ
เจ็บลึกๆ พี่ไม่เคยจะเอ่ยคำลา
แต่วันนี้พี่ขอได้ไหมที่ต้องเสียน้ำตา

ทั้งชีวิตที่พี่ให้เธอคนเดียว
ไม่เคยเหลียวมองใครเพราะพี่มีเธอคนเดียว
เจ็บลึกๆ ข้างในก็ไม่มีใครสน
เพราะนั้นคือเรื่องราวไม่มีใครหลีกพ้น

แต่อยากรู้ข้างในว่าเธอนั้นคิดอะไร
ในสมองและหัวใจว่าเธอนั้นมีใคร
แต่สุดท้ายคำสัญญาตัวเธอก็พังมันไป
เพราะมีมือที่สามที่เธอนั้นนัดเอาไว้

ไม่รู้ทำไมเธอพูดมากจัง
ถ้าเขามาเห็นล่ะน่าดู
เธอไม่ต้องพูดฉันไม่ฟัง
ตักน้ำใส่หัวแล้วลองชะโงกดู

ฉันไม่มีเวลาจะกลับไปอีกกี่ครั้ง
ฉันก็ไม่มีเวลาต้องพูดอีกสักกี่ครั้งว่า
ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเวลา

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่มีเวลา N/A ft. Ptrp

เพลง ไม่มีเวลา
ศิลปิน N/A ft. Ptrp
Prod. !$No-Say
Shot/Edit : FrungFring
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา