คอร์ดเพลง ไม่มีเวลา – N/A ft. Ptrp

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่มีเวลา N/A ft. Ptrp

คอร์ดเพลง ไม่มีเวลา - N/A ft. Ptrp

ศิลปิน : N/A ft. Ptrp

เนื้อร้อง :

คอร์ดทั้งหมด : D, A, Bm, G


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
ฉันมีเวลามากม
D 
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
A 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
G 
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
D 
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
A 
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
G 
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
2 ที 3  
D 
ที 4 ที แล้วก็ตีจาก หึ  
A 
  คุยสักพักก็ตีห่าง
 
คุยกัน  
Bm 
3 ที 4 ที แล้วก็ตีห่าง หึ  
G 
  แบบนี้มาจนปีกว่า
 
พอได้แ
D 
ล้ว 
 
เรื่องราวที่มันต้องจ
A 
บลงกัน
 
พอได้
Bm 
แล้ว 
 
เอางี้งั้นเรามาต
G 
กลงกัน 
 
aye

D 
ไปให้ไกลจากตร
A 
งนี้เลยเธอ 
 
ฉันวอนเธอ
Bm 
ไปให้ไกลก่อนที่เ
G 
ขาจะเจอเธอ
D 
ไปให้ไกลฉันไม่อยากเ
A 
ห็นหน้าเธอ
 
เพราะคนอย่าง
Bm 
เธอ 
 
สมควรที่โดนเขา
G 
ทิ้งกลางทาง

 
ฉันมีเวลามากม
D 
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
A 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
G 
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
D 
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
A 
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
G 
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
ฉันมีเวลามากม
D 
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
A 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
G 
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
D 
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
A 
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
G 
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

D 
ใจฉันไม่คงจะ
A 
ซ้ำมาเจอเธอ
Bm 
วันที่เราไม่เคยจะ
G 
คิดว่าพบเธอ
 
D 
จ็บลึกๆ 
 
พี่ไม่เ
A 
คยจะเอ่ยคำลา
Bm 
แต่วันนี้พี่ขอได้ไ
G 
หมที่ต้องเสียน้ำตา

D 
  ทั้งชีวิตที่พี่ให้เธอคนเดียว
A 
  ไม่เคยเหลียวมองใครเพราะพี่มีเธอคนเดียว
Bm 
  เจ็บลึกๆ 
 
ข้างในก็ไม่มีใครสน
G 
  เพราะนั้นคือเรื่องราวไม่มีใครหลีกพ้น

D 
  แต่อยากรู้ข้างในว่าเธอนั้นคิดอะไร
A 
  ในสมองและหัวใจว่าเธอนั้นมีใคร
Bm 
  แต่สุดท้ายคำสัญญาตัวเธอก็พังมันไป
G 
  เพราะมีมือที่สามที่เธอนั้นนัดเอาไว้

 
ไม่รู้ทำไมเธอพูดมา
D 
กจัง
 
ถ้าเขามาเห็น
A 
ล่ะน่าดู
 
เธอไม่ต้องพูดฉั
Bm 
นไม่ฟัง
 
ตักน้ำใส่
G 
หัวแล้วลองชะโงกดู

 
ฉันไม่มีเว
D 
ลาจะกลับไปอีกกี่ครั้ง
 
ฉันก็ไม่มีเว
A 
ลาต้องพูดอีกสักกี่ครั้งว่า
 
ฉันไม่มีเ
Bm 
วลา ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเว
G 
ลา

 
ฉันมีเวลามากม
D 
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
A 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
G 
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
D 
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
A 
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
G 
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

 
ฉันมีเวลามากม
D 
ายแต่ไม่มีให้เธอ 
 
ah
 
A 
ครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
 
ถึงมีผู้คนมาก
Bm 
มายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน 
 
ah
G 
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

 
ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นว
D 
ายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ 
 
aye
A 
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
 
คำพูดคำจาย้ำชัด
Bm 
เจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
G 
แต่ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

OUTRO | D | A | Bm | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่มีเวลา


ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

2 ที 3 ที 4 ที แล้วก็ตีจาก หึ คุยสักพักก็ตีห่าง
คุยกัน 3 ที 4 ที แล้วก็ตีห่าง หึ แบบนี้มาจนปีกว่า
พอได้แล้ว เรื่องราวที่มันต้องจบลงกัน
พอได้แล้ว เอางี้งั้นเรามาตกลงกัน aye

ไปให้ไกลจากตรงนี้เลยเธอ ฉันวอนเธอ
ไปให้ไกลก่อนที่เขาจะเจอเธอ
ไปให้ไกลฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอ
เพราะคนอย่างเธอสมควรที่โดนเขาทิ้งกลางทาง

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ใจฉันไม่คงจะซ้ำมาเจอเธอ
วันที่เราไม่เคยจะคิดว่าพบเธอ
เจ็บลึกๆ พี่ไม่เคยจะเอ่ยคำลา
แต่วันนี้พี่ขอได้ไหมที่ต้องเสียน้ำตา

ทั้งชีวิตที่พี่ให้เธอคนเดียว
ไม่เคยเหลียวมองใครเพราะพี่มีเธอคนเดียว
เจ็บลึกๆ ข้างในก็ไม่มีใครสน
เพราะนั้นคือเรื่องราวไม่มีใครหลีกพ้น

แต่อยากรู้ข้างในว่าเธอนั้นคิดอะไร
ในสมองและหัวใจว่าเธอนั้นมีใคร
แต่สุดท้ายคำสัญญาตัวเธอก็พังมันไป
เพราะมีมือที่สามที่เธอนั้นนัดเอาไว้

ไม่รู้ทำไมเธอพูดมากจัง
ถ้าเขามาเห็นล่ะน่าดู
เธอไม่ต้องพูดฉันไม่ฟัง
ตักน้ำใส่หัวแล้วลองชะโงกดู

ฉันไม่มีเวลาจะกลับไปอีกกี่ครั้ง
ฉันก็ไม่มีเวลาต้องพูดอีกสักกี่ครั้งว่า
ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มีเวลา

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

ฉันมีเวลามากมายแต่ไม่มีให้เธอ ah
ใครล่ะมันจะดีเท่าเธอ
ถึงมีผู้คนมากมายแต่เขาก็ดีไม่เท่ากัน ah
ฉันคงยังไม่มีเท่ามัน

ฉันอยู่ในโลกที่วุ่นวายไม่มีผู้คนให้ไว้ใจ aye
ฉันแนะนำเธอเลยอย่าไว้ให้ใคร
คำพูดคำจาย้ำชัดเจนก็เธออย่าเอาไปขายใคร
แต่ ใจเธออยากจะขายก็ขายไป

มิวสิควิดีโอเพลง ไม่มีเวลา N/A ft. Ptrp

เพลง ไม่มีเวลา
ศิลปิน N/A ft. Ptrp
Prod. !$No-Say
Shot/Edit : FrungFring
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend