คอร์ดเพลง พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย – แพม สุนิษา

  
Text   

คอร์ดเพลง : พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย แพม สุนิษา

คอร์ดเพลง พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย - แพม สุนิษา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย


INTRO | Cm | Gm | Eb | Bb |
INTRO | Gm | Bb | Cm | Bb | Bb | Bb |

 
พี่มาจากจังหวัด
Cm 
ไหน
 
ใหญ่หม้ายใหญ่หม้ายสง
Gm 
ขลา
 
ภูเก็ตหรือพั
Eb 
งงา 
 
ตรังหรือพั
Bb 
ทลุง
 
เห็นรอยยิ้มมาแ
Gm 
ต่ไกล 
 
ไซรพี่อยู่หล่
Bb 
อจุง
 
เข้มแบบลู
Cm 
กทุ่ง 
 
นั่งเรือมุ่งมาทา
Bb 
งนี้

 
ก็อยากจะ
Cm 
ถาม 
 
สเปคขอ
Dm 
งพี่
 
ว่าแบ
Eb 
บนี้ 
 
แบบนี้ล่ะชอบห
F 
ม้าย

 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวสวยห
Bb 
ม้าย
 
ถ้าพี่ชอบสา
Cm 
วใต้เดี๋ยวพาไปเที่ย
Gm 
วเกาะ
 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวขา
Bb 
เลาะ
 
อยากให้พี่ม
Cm 
าขอ.
F 
 
เฟซหรือไลน์
Bb 
ก็ได้ 
 
 
F 

 
ว่าถูกใจน้อ
Cm 
งจัง
 
เห็นเห็นดั้งเติ้นโด่งมาแ
Gm 
ต่ไกล
 
พี่เป็นคนที่ไ
Eb 
หน 
 
นครศรีฯหรือเ
Bb 
ปล่า
 
ถ้าไม่ใช่ก็ก
Gm 
ระบี่ 
 
สุราษฎร์ธานีเมืองหอย
Bb 
ถ้าว
 
คนชุมพรไม่ละ
Cm 
บ่าว 
 
 
F 
 
ไม่อยากเดาอยากถา
Bb 
มแล

 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวสวยห
Bb 
ม้าย
 
ถ้าพี่ชอบสา
Cm 
วใต้เดี๋ยวพาไปเที่ย
Gm 
วเกาะ
 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวขา
Bb 
เลาะ
 
อยากให้พี่ม
Cm 
าขอ.
F 
 
เฟซหรือไลน์
Bb 
ก็ได้ 
 
 
F 

Gm 
บ้านน้องอยู่เกาะภูเก็ต
 
ทั้งหรอยทั้งเด็ด พี่ลองคบหม้าย
 
 
โล๊ะกุ้งตกหมึกกลางคืน
 
 
นั่งฟังเสียงคลื่น เดี๋ยวน้องพาไป
 
 
หนมจีนน้ำยาแกงปู มันหรอยจังฮู้น้องกะทำได้
 
 
สาวเกาะคนนี้รักจริง แล้วจะไม่ทิ้งให้พี่เสียใจ
 

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Gm |
INSTRU | Eb | Bb | Cm | F | Bb | Bb |

 
ก็อยากจะ
Cm 
ถาม 
 
สเปคขอ
Dm 
งพี่
 
ว่าแบ
Eb 
บนี้ 
 
แบบนี้ล่ะชอบห
F 
ม้าย

 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวสวยห
Bb 
ม้าย
 
ถ้าพี่ชอบสา
Cm 
วใต้เดี๋ยวพาไปเที่ย
Gm 
วเกาะ
 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวขา
Bb 
เลาะ
 
อยากให้พี่ม
Cm 
าขอ.
F 
 
เฟซหรือไลน์
Bb 
ก็ได้

 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวหรอย
Bb 
หม้าย
 
ถ้าพี่ชอบสา
Cm 
วใต้เดี๋ยวพาไปเที่ย
Gm 
วเกาะ
 
ว่าพี่บ่าว พี่
Eb 
บ่าว 
 
น้องสาวขา
Bb 
เลาะ
 
อยากให้พี่ม
Cm 
าขอ.
F 
.. 
 
เฟซหรือไลน์
Bb 
ก็ได้

 
ว่าอยากให้พี่ม
Cm 
าขอ.
F 
.. 
 
กับพ่อเลยก
Bb 
ะได้…

OUTRO | Cm | Gm | Eb | Bb |
OUTRO | Gm | Bb | Cm | Bb | Bb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย


พี่มาจากจังหวัดไหน
ใหญ่หม้ายใหญ่หม้ายสงขลา
ภูเก็ตหรือพังงา ตรังหรือพัทลุง
เห็นรอยยิ้มมาแต่ไกล ไซรพี่อยู่หล่อจุง
เข้มแบบลูกทุ่ง นั่งเรือมุ่งมาทางนี้

ก็อยากจะถาม สเปคของพี่
ว่าแบบนี้ แบบนี้ล่ะชอบหม้าย

ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย
ถ้าพี่ชอบสาวใต้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะ
ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวขาเลาะ
อยากให้พี่มาขอ.. เฟซหรือไลน์ก็ได้

ว่าถูกใจน้องจัง
เห็นเห็นดั้งเติ้นโด่งมาแต่ไกล
พี่เป็นคนที่ไหน นครศรีฯหรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่ก็กระบี่ สุราษฎร์ธานีเมืองหอยถ้าว
คนชุมพรไม่ละบ่าว
ไม่อยากเดาอยากถามแล

ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย
ถ้าพี่ชอบสาวใต้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะ
ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวขาเลาะ
อยากให้พี่มาขอ.. เฟซหรือไลน์ก็ได้

บ้านน้องอยู่เกาะภูเก็ต
ทั้งหรอยทั้งเด็ด พี่ลองคบหม้าย
โล๊ะกุ้งตกหมึกกลางคืน
นั่งฟังเสียงคลื่น เดี๋ยวน้องพาไป
หนมจีนน้ำยาแกงปู มันหรอยจังฮู้น้องกะทำได้
สาวเกาะคนนี้รักจริง แล้วจะไม่ทิ้งให้พี่เสียใจ

( ดนตรี )

ก็อยากจะถาม สเปคของพี่
ว่าแบบนี้ แบบนี้ล่ะชอบหม้าย

ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย
ถ้าพี่ชอบสาวใต้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะ
ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวขาเลาะ
อยากให้พี่มาขอ.. เฟซหรือไลน์ก็ได้

ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวหรอยหม้าย
ถ้าพี่ชอบสาวใต้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเกาะ
ว่าพี่บ่าว พี่บ่าว น้องสาวขาเลาะ
อยากให้พี่มาขอ… เฟซหรือไลน์ก็ได้

ว่าอยากให้พี่มาขอ… กับพ่อเลยกะได้…

มิวสิควิดีโอ พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย แพม สุนิษา

เพลง พี่บ่าวพี่บ่าว น้องสาวสวยหม้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : แพม สุนิษา
แต่ง/เรียบเรียง แพม สุนิษา
คำร้อง/ทำนอง แพม สุนิษา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend