คอร์ดเพลง บักใจง่าย – ไหมไทย หัวใจศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บักใจง่าย ไหมไทย หัวใจศิลป์

คอร์ดเพลง บักใจง่าย - ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ไหมไทย หัวใจศิลป์ : บักใจง่าย


INTRO | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Am Bm | Em |

 
ฮักเขาเฮ็ดหยั
Em 
งน้อ 
 
เขามีเจ้าของแล้วฮู้บ่
 
ห้ามท่อใด๋ใจยังคึ
Am 
ดต่อ 
 
ทั้ง
D 
ที่เจ้าของเธ
Em 
อ..มี

Em 
ละบักเอ้ย… 
 
บักหัวใจดวงนี้
 
รนหาที่เจ็บฟรี บ่หนอนี่ จั่งใจง่าย
 
 
ละเคียดให้เจ้าของหลาย
 
 
จังแม่นดันจังแม่นดื้อ โอ้ยดึงไว้กะบ่ฟัง  
 
 
ละหลงมักเขา แบบบ่โหย๋บ่ยั้ง  
 
 
ใจไว้เผื่อแนยามเจ็บ
 
 
เขาดีนำส่ำปลายเล็บ กะว่าเขา..
 
 
ฮักเฮาแล้ว..
 

INSTRU | Em | Em | Bm | Bm |
INSTRU | Em | Am | Bm | Em | Em | Em |

 
บักใจ
Em 
ง่าย 
 
ฮักเขาหลายแป๋ตายบ่จื่อ
 
เขาทำท่าซื่อๆ ก็ว่าแต่เขา
Bm 
มีใจ
 
แค่เขาเรียกที่รัก บักใจง่ายดีใจบั
Am 
กใหญ่
 
เลยยอ
D 
มให้ เขาหลอก ใช้ไป
Bm 
วันๆ

 
รู้ทั้
Em 
งรู้ 
 
ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
 
ยังหมายปองเรียกร้องอยากไปพัวพัน
 
 
เขาเคยให้ใจมึงบ่ นั่งจ่อก่อบางเทือให้
G 
กั้น
 
เฮ็ดนำเขาว่า
D 
ซั่น 
 
หลูโตนชาติเจ้าของบ่น้อ

INSTRU | Em | Em | Em | Em |

Em 
ยามไปพ้อ 
 
เขาควงกันมาก็จนน้ำตาหลั่ง
 
ยามไปพ้อ เขาควงกันมาก็จนน้ำตาหลั่ง
 
 
เป็นหยังจังง้อ เขานั้นคักหลาย
 
 
วาเลนไทน์เจ้าเคยดอกไม้
 
 
ดอกไม้ จักดอกบ่นำเขา
 
 
เอาหยังน้อมาเฮ็ด งึดใจเฮานี้
 
 
เลขบัญชีเจ้ากะส่งไลน์ให้
 
 
อ้ายกะเทียวโอนไป ได้แล้วบ่อ่าน
 
 
หน่ายใจยังหน้าด้าน โทรง้อเจ้าบ่เซา
 

 
เมื่อเขาเว้า
Am 
อ้อน 
 
ใจเราก็อ่อนไ
Em 
ปเอง
 
แค่เขาบรรเ
C 
ลง 
 
เพลง
D 
รักให้เราลุ่
G 
มหลง
 
พอได้ส
D 
มใจ 
 
กะผลักไสไล่ถีบหั
Am 
วส่ง
 
น้ำตาไหล
D 
ห่ง 
 
เฮ็ดซ่งล่งหลายคราไ
Em 
ม่จำ

 
รู้เต็มประ
D 
ดา 
 
ว่าใจเธอมีคนครอ
Em 
บครอง
 
อ้ายยังหมายป
C 
อง 
 
ปล่อย
D 
ใจให้ไปถ
G 
ลำ
 
บักใจขี่
Em 
กาก 
 
อยากบักกอกทื้นเด้
Am 
น่ำๆ
 
โทษฐานที่
D 
ทำ 
 
ให้เราใจ
Em 
ง่าย… 
 
เกินไป

INSTRU | Em | Am | Bm | Em |

Em 
ฮักไผกะบ่คือฮักเจ้า 
 
ฮักไผกะบ่คือฮักเจ้า
 
มื้อได๋เขาเทน้องบอกแน
 
 
เขากินตับ ตับ ตับ อิ่มแล้ว
 
 
กินตับ ละตับ ตับ อิ่มแล้ว
 
 
ยังพร้อมสิเบิ่งแย่ง
 
 
เหลือใจแฮงสิตายย้อนใจง่าย
 
 
เหลือใจแฮงสิตายย้อนใจง่าย
 
 
งึดบักใจ เจ้าของหลาย..
 
 
สิตายแล้ว สิตายแล้ว
 

OUTRO | Em | Em | Bm | Bm |
OUTRO | Em | Am | Bm | Em | Em | Em |


ฮักเขาเฮ็ดหยังน้อ เขามีเจ้าของแล้วฮู้บ่
ห้ามท่อใด๋ใจยังคึดต่อ ทั้งที่เจ้าของเธอ..มี

ละบักเอ้ย… บักหัวใจดวงนี้
รนหาที่เจ็บฟรี บ่หนอนี่ จั่งใจง่าย
ละเคียดให้เจ้าของหลาย
จังแม่นดันจังแม่นดื้อ โอ้ยดึงไว้กะบ่ฟัง
ละหลงมักเขา แบบบ่โหย๋บ่ยั้ง
ใจไว้เผื่อแนยามเจ็บ
เขาดีนำส่ำปลายเล็บ กะว่าเขา..
ฮักเฮาแล้ว..

( ดนตรี )

บักใจง่าย ฮักเขาหลายแป๋ตายบ่จื่อ
เขาทำท่าซื่อๆ ก็ว่าแต่เขามีใจ
แค่เขาเรียกที่รัก บักใจง่ายดีใจบักใหญ่
เลยยอมให้ เขาหลอก ใช้ไปวันๆ

รู้ทั้งรู้ ว่าเธอนั้นมีเจ้าของ
ยังหมายปองเรียกร้องอยากไปพัวพัน
เขาเคยให้ใจมึงบ่ นั่งจ่อก่อบางเทือให้กั้น
เฮ็ดนำเขาว่าซั่น หลูโตนชาติเจ้าของบ่น้อ

ยามไปพ้อ เขาควงกันมาก็จนน้ำตาหลั่ง
ยามไปพ้อ เขาควงกันมาก็จนน้ำตาหลั่ง
เป็นหยังจังง้อ เขานั้นคักหลาย
วาเลนไทน์เจ้าเคยดอกไม้
ดอกไม้ จักดอกบ่นำเขา
เอาหยังน้อมาเฮ็ด งึดใจเฮานี้
เลขบัญชีเจ้ากะส่งไลน์ให้
อ้ายกะเทียวโอนไป ได้แล้วบ่อ่าน
หน่ายใจยังหน้าด้าน โทรง้อเจ้าบ่เซา

เมื่อเขาเว้าอ้อน ใจเราก็อ่อนไปเอง
แค่เขาบรรเลง เพลงรักให้เราลุ่มหลง
พอได้สมใจ กะผลักไสไล่ถีบหัวส่ง
น้ำตาไหลห่ง เฮ็ดซ่งล่งหลายคราไม่จำ

รู้เต็มประดา ว่าใจเธอมีคนครอบครอง
อ้ายยังหมายปอง ปล่อยใจให้ไปถลำ
บักใจขี่กาก อยากบักกอกทื้นเด้น่ำๆ
โทษฐานที่ทำ ให้เราใจง่าย… เกินไป

( ดนตรี )

ฮักไผกะบ่คือฮักเจ้า ฮักไผกะบ่คือฮักเจ้า
มื้อได๋เขาเทน้องบอกแน
เขากินตับ ตับ ตับ อิ่มแล้ว
กินตับ ละตับ ตับ อิ่มแล้ว
ยังพร้อมสิเบิ่งแย่ง
เหลือใจแฮงสิตายย้อนใจง่าย
เหลือใจแฮงสิตายย้อนใจง่าย
งึดบักใจ เจ้าของหลาย..
สิตายแล้ว สิตายแล้ว…

มิวสิควิดีโอ บักใจง่าย ไหมไทย หัวใจศิลป์

เพลง บักใจง่าย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ขันทะวัต
เรียบเรียง : อ.สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องงาน : 089-2055841, 081-9641162
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend