คอร์ดเพลง ฤดูฝน นิ้ง อังคณา

  
Text   


INTRO | Gmaj7 | F#m | Em | A |

 
และแล้วฝนก็
D 
ตก.. 
 
 
G 
 
ตกลงต
D 
รงนี้..
 
มันคงมีไม่
Em 
กี่ที..
 
ที่หัวใจเราจะ
A 
รู้สึกอ้างว้าง

 
จะมีใครรู้
Gmaj7 
ไหม.. 
 
ว่า
Gm 
เรา..
 
รู้สึก
F#m 
เหงา.. 
 
เหลือ
Bm 
เกิน
 
นั่งฟังเ
Em 
พลงที่เร้าใจ 
 
ก็เ
F#m 
หมือนจะเพลิด
Bm 
เพลิน
 
แต่ค
Em 
วามเป็นจริงใครจะมาเข้าใ
A 

 
นั่งมองดู
Gmaj7 
สายฝนทุก
Gm 
วัน
 
ยิ่งตกลงมา
F#m 
ตัวฉันก็ยิ่งเหงา
Bm 
ใจ
 
ก็ไม่
Em 
รู้ว่าเมื่อไร 
 
F#m 
ม่รู้นานเท่า
Bm 
ไร..
 
จะ
Em 
มีใครมา
A 
ทำ..ให้ฝนซา

INSTRU | Gmaj7 | F#m | Em | A |

 
ถ้าเกิดว่าฝนไ
D 
ม่ตก..  
G 
 
ฉันก็คงไม่เห
D 
งาอย่างนี้
 
ฉันคงอยู่กับใ
Em 
ครต่อใคร.. 
 
 
F#m 
มาก..
Bm 
มี
 
และวั
Em 
นนี้..ฉันคงไม่ต้องเห
A 
งา

 
จะมีใครรู้
Gmaj7 
ไหม.. 
 
ว่า
Gm 
เรา..
 
รู้สึก
F#m 
เหงา.. 
 
เหลือ
Bm 
เกิน
 
นั่งฟังเ
Em 
พลงที่เร้าใจ 
 
ก็เ
F#m 
หมือนจะเพลิด
Bm 
เพลิน
 
แต่ค
Em 
วามเป็นจริงใครจะมาเข้าใ
A 

 
นั่งมองดู
Gmaj7 
สายฝนทุก
Gm 
วัน
 
ยิ่งตกลงมา
F#m 
ตัวฉันก็ยิ่งเหงา
Bm 
ใจ
 
ก็ไม่
Em 
รู้ว่าเมื่อไร 
 
F#m 
ม่รู้นานเท่า
Bm 
ไร..
 
จะ
Em 
มีใครมา
A 
ทำ..ให้ฝนซา

INSTRU | C | C | Bm | E |
INSTRU | Am | Bm Em | Bb | A | B |

 
จะมีใครรู้
Amaj7 
ไหมว่า
Am 
เรา..
 
รู้สึก
G#m 
เหงา..เหลือ
C#m 
เกิน
 
นั่งฟังเ
F#m 
พลงที่เร้าใจ 
 
ก็เ
G#m 
หมือนจะเพลิด
C#m 
เพลิน
 
แต่ค
F#m 
วามเป็นจริงใครจะมาเข้าใ
B 

 
นั่งมองดู
Amaj7 
สายฝนทุก
Am 
วัน
 
ยิ่งตกลงมา
G#m 
ตัวฉันก็ยิ่งเหงา
C#m 
ใจ
 
ก็ไม่
F#m 
รู้ว่าเมื่อไร 
 
G#m 
ม่รู้นานเท่า
C#m 
ไร..
 
จะ
F#m 
มีใครมา
B 
ทำ..ให้ฝนซา

OUTRO | A | G#m | F#m | B | Emaj7 |


และแล้วฝนก็ตก ตกลงตรงนี้
มันคงมีไม่กี่ที ที่หัวใจเราจะรู้สึกอ้างว้าง

จะมีใครรู้ไหมว่าเรา รู้สึกเหงา เหลือเกิน
นั่งฟังเพลงที่เร้าใจ ก็เหมือนจะเพลิดเพลิน
แต่ความเป็นจริงใครจะมาเข้าใจ
นั่งมองดูสายฝนทุกวัน
ยิ่งตกลงมาตัวฉันก็ยิ่งเหงาใจ
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้นานเท่าไหร่
จะมีใครมาทำให้ฝนซา

ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตก ฉันก็คงไม่เหงาอย่างนี้
ฉันคงอยู่กับใครต่อใคร มากมี
และวันนี้ฉันคงไม่ต้องเหงา
จะมีใครรู้ไหมว่าเรา รู้สึกเหงา เหลือเกิน
นั่งฟังเพลงที่เร้าใจ ก็เหมือนจะเพลิดเพลิน
แต่ความเป็นจริงใครจะมาเข้าใจ

นั่งมองดูสายฝนทุกวัน
ยิ่งตกลงมาตัวฉันก็ยิ่งเหงาใจ
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้นานเท่าไหร่
จะมีใครมาทำให้ฝนซา

จะมีใครรู้ไหมว่าเรา รู้สึกเหงา เหลือเกิน
นั่งฟังเพลงที่เร้าใจ ก็เหมือนจะเพลิดเพลิน
แต่ความเป็นจริงใครจะมาเข้าใจ

นั่งมองดูสายฝนทุกวัน
ยิ่งตกลงมาตัวฉันก็ยิ่งเหงาใจ
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้นานเท่าไหร่
จะมีใครมาทำให้ฝนซา

ดนตรี

จะมีใครรู้ไหมว่าเรา รู้สึกเหงา เหลือเกิน
นั่งฟังเพลงที่เร้าใจ ก็เหมือนจะเพลิดเพลิน
แต่ความเป็นจริงใครจะมาเข้าใจ

นั่งมองดูสายฝนทุกวัน
ยิ่งตกลงมาตัวฉันก็ยิ่งเหงาใจ
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ไม่รู้นานเท่าไหร่
จะมีใครมาทำให้ฝนซา

มิวสิควิดีโอ ฤดูฝน นิ้ง อังคณา

เพลง : ฤดูฝน
ศิลปิน : นิ้ง อังคณา
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 061-4084545
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend