คอร์ดเพลง จำปี – มิกซ์ ถิรวิทย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : จำปี มิกซ์ ถิรวิทย์

คอร์ดเพลง จำปี - มิกซ์ ถิรวิทย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มิกซ์ ถิรวิทย์ : จำปี


INTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times )

 
สุด
แฮงบุญผลายู้
 
คาดสิได้เ
Bm 
ป็นคู่ตกฟากไกล
 
จำ
ปีนาง 
 
ต้องห่าง
F#m 
ไป
 
ย้อนว่าสาย
Em 
ลมส่าก่องหง่า
หนี

 
เห็นดีนำ
สุคำจาต้าน
 
พยานฮัก
Bm 
อักทางนางพี่
 
เพิ่นบ่ให้ไ
ปต่อ 
 
กะสิพอ
F#m 
ส่ำนี้
 
โอ้จำปีข
Em 
องอ้าย
.. 
 
ตัดใจส
า       
D7 

 
จำปีหล่า
ควรค่ามาลัย
แก้ว
 
บ่แม่นแนว
F#m 
สมสู่ 
 
อยู่กิน
Bm 
กอย
 
แค่ซูน
ปลายกลีบค่อย
 
กะบ่ควร
มันสิมุ่นสิมองได้ 
 
 
D7 
 
จำปีหล่า
ตัดใจสาเด้อ
นาง
 
ถิ่ม
F#m 
ฮักฮ่างป๋าลง
Bm 
ปงไว้
 
ไปบาน
Em 
บ้านเพิ่นให้สมใจ 
 
 
 
พ่อแม่เจ้า
สา..

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
หมื่น
คำจายกมาส่ง
 
บ่ต้องดั้น
Bm 
เดินดงแล้วเด้อหล่า
 
ทาง
เฮืองฮุ่งส่องซอด
F#m 
สุดตา
 
โปรดอย่าหัน
Em 
กลับมา
 
เบิ่งอ้าย
.. 
 
น้ำตา
ย้อย       
D7 

 
จำปีหล่า
ควรค่ามาลัย
แก้ว
 
บ่แม่นแนว
F#m 
สมสู่ 
 
อยู่กิน
Bm 
กอย
 
แค่ซูน
ปลายกลีบค่อย
 
กะบ่ควร
มันสิมุ่นสิมองได้ 
 
 
D7 
 
จำปีหล่า
ตัดใจสาเด้อ
นาง
 
ถิ่ม
F#m 
ฮักฮ่างป๋าลง
Bm 
ปงไว้
 
ไปบาน
Em 
บ้านเพิ่นให้สมใจ 
 
 
 
พ่อแม่เจ้า
สา..
 
ไปแต่ง
Em 
กับเพิ่นให้สมใจ..
 
พ่อแม่เจ้า
สา…


สุดแฮงบุญผลายู้
คาดสิได้เป็นคู่ตกฟากไกล
จำปีนาง ต้องห่างไป
ย้อนว่าสายลมส่าก่องหง่าหนี

เห็นดีนำสุคำจาต้าน
พยานฮักอักทางนางพี่
เพิ่นบ่ให้ไปต่อ กะสิพอส่ำนี้
โอ้จำปีของอ้าย.. ตัดใจสา       

จำปีหล่าควรค่ามาลัยแก้ว
บ่แม่นแนวสมสู่ อยู่กินกอย
แค่ซูนปลายกลีบค่อยๆ
กะบ่ควรมันสิมุ่นสิมองได้
จำปีหล่าตัดใจสาเด้อนาง
ถิ่มฮักฮ่างป๋าลงปงไว้
ไปบานบ้านเพิ่นให้สมใจ
พ่อแม่เจ้าสา..

( ดนตรี )

หมื่นคำจายกมาส่ง
บ่ต้องดั้นเดินดงแล้วเด้อหล่า
ทางเฮืองฮุ่งส่องซอดสุดตา
โปรดอย่าหันกลับมา
เบิ่งอ้าย.. น้ำตาย้อย       

จำปีหล่าควรค่ามาลัยแก้ว
บ่แม่นแนวสมสู่ อยู่กินกอย
แค่ซูนปลายกลีบค่อยๆ
กะบ่ควรมันสิมุ่นสิมองได้
จำปีหล่าตัดใจสาเด้อนาง
ถิ่มฮักฮ่างป๋าลงปงไว้
ไปบานบ้านเพิ่นให้สมใจ
พ่อแม่เจ้าสา..
ไปแต่งกับเพิ่นให้สมใจ..
พ่อแม่เจ้าสา…

มิวสิควิดีโอเพลง จำปี มิกซ์ ถิรวิทย์
เพลง จำปี (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ [ขวัญ ภูเขียว]
ติดต่องานแสดง : 08 777 666 58
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend