คอร์ดเพลง วาดไว้ Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   
คอร์ดเพลง วาดไว้ Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Bowkylion
คอร์ด : F,C/E,Dm,Bb,Am


INTRO | F | C/E | Dm | Bb |

 
   
ได้เจอครั้งสุดท้าย..
 
   
C/E 
ตอนที่ดูรูปถ่าย
 
   แต่เมื่
Dm 
อหลับตา..ครั้งใด
Bb 
ยังเห็นเธอ

 
   
กอดเธอในฝัน..
 
   
C/E 
ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
 
   สุขเพีย
Dm 
งได้เจอ..ในจิ
Bb 
นตนาการ

INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |

 
   
Dm 
แม้เพลงนี้
C/E 
เธอไม่ได้ฟั
Bb 
 
   ทุกๆ คำที่เคยบอกไ
Gm 
ว้
 
   งดงามแม้
Am 
ยิ่งห้ามใจ 
 
ฉัน
Bb 
จำได้เส
Eb 
มอ.. 
 
 

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 
 
   จากนี้ฉั
Bbm 
นต้องฝันคนเดี
ยว

 
   
บรรจงวาดฝัน..
 
   
C/E 
ให้งดงามเหมือนเก่า
 
   สุขเกิ
Dm 
ดเพียงเรา 
 
ถ่วงทุก
Bb 
ข์ให้จมดิ่ง

 
   
เพียงแค่ตื่นนั้น..
 
   
C/E 
ก็เลือนลานทุกสิ่ง
 
   เพราะควา
Dm 
มเป็นจริง..นั้นมีบางสิ่งที่จาก
Bb 
ไป

 
   
Dm 
แม้เธอนั้
C/E 
นไม่หวนคืนกลั
Bb 
 
   ใจซึมซับไปด้วยความหม
Gm 
าย
 
   มากกว่ามี
Am 
เธอข้างกาย 
 
ยั
Bb 
งจำได้เส
Eb 
มอ.. 
 
 

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 

 
   แต่ว่าเธ
Bbm 
อไม่ได้มาส่
ง..
 
   ถึง..ฝั่
C/E 
ง.. 
 
ฝันไก
Dm 
ล..
 
   นานแค่ไห
นยังคงวาดไว้..ว่าเรามีกัน

INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |
INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 
 
   จากนี้ฉั
Bbm 
นต้องฝันคนเดี
 
ยว..

OUTRO | F | C/E | Dm | Bb | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วาดไว้


ได้เจอครั้งสุดท้าย..
ตอนที่ดูรูปถ่าย
แต่เมื่อหลับตา..ครั้งใดยังเห็นเธอ

กอดเธอในฝัน..
ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
สุขเพียงได้เจอ..ในจินตนาการ

( ดนตรี )

แม้เพลงนี้เธอไม่ได้ฟัง
ทุกๆ คำที่เคยบอกไว้
งดงามแม้ยิ่งห้ามใจ ฉันจำได้เสมอ..

ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ..
ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว

บรรจงวาดฝัน..
ให้งดงามเหมือนเก่า
สุขเกิดเพียงเรา ถ่วงทุกข์ให้จมดิ่ง

เพียงแค่ตื่นนั้น..
ก็เลือนลานทุกสิ่ง
เพราะความเป็นจริง..นั้นมีบางสิ่งที่จากไป

แม้เธอนั้นไม่หวนคืนกลับ
ใจซึมซับไปด้วยความหมาย
มากกว่ามีเธอข้างกาย ยังจำได้เสมอ..

ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ..
ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน

แต่ว่าเธอไม่ได้มาส่ง..
ถึง..ฝั่ง.. ฝันไกล..
นานแค่ไหนยังคงวาดไว้..ว่าเรามีกัน

( ดนตรี )

ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่
โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ..
ที่เธอเคยบอกฉัน..อย่าร้องไห้
อยากขอโทษที่ทำไม่ได้
ที่วาดไว้ด้วยกัน
จากนี้ฉันต้องฝันคนเดียว

มิวสิควิดีโอ วาดไว้ Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)

เพลง : วาดไว้
ศิลปิน : Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)
เรียบเรียง : Yoryeeyee, bowkylion
ติดต่องานแสดง : 081- 857-0572, 063-192-6456
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend