คอร์ดเพลง ยินดี (Pleased) – Musketeers

  
Text   

คอร์ดเพลง : ยินดี (Pleased) Musketeers

คอร์ดเพลง ยินดี (Pleased) - Musketeers

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Musketeers : ยินดี (Pleased)


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | G A | ( 2 Times )

 
ได้
ยินเรื่องเธอกับเข
F#m 
 
ที่มันไม่มี
Bm 
เรื่องเรา..
 
หล
งลืมไปว่าฉัน
เป็นใคร

 
รัก
กัน 
 
มันดีอยู่แล้
F#m 
 
แต่ในตอนสุดท้า
Bm 
ยก็พัง
 
ฉัน
นั้นทำให้เธอ
เสียใจ

 
 
Em 
ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเค
ยมีแต่เธอ
 
 
Em 
แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้
จะมอง
เธอ

 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
ขอ
Bm 
อวยพรให้ไม่เหมือนเรา
 
รั
กกันไป 
 
รักกั
นดี 
 
 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
น้ำ
Bm 
ตานองอาบแก้มของเรา
 
เพรา
ะว่าฉันนั้นรู้
สึกยินดี

INSTRU | D | F#m | Bm | G A |

 
รู้
ดี 
 
ควรพอได้แล้
F#m 
 
ไม่ควรไปคิ
Bm 
ดเรื่องเธอ
 
ฉัน
นั้นเป็นคนอื่น
ไปแล้ว

 
 
Em 
ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเค
ยมีแต่เธอ
 
 
Em 
แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้
จะมอง
เธอ

 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
ขอ
Bm 
อวยพรให้ไม่เหมือนเรา
 
รั
กกันไป 
 
รักกั
นดี 
 
 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
น้ำ
Bm 
ตานองอาบแก้มของเรา
 
เพรา
ะว่าฉันนั้นรู้
สึกยินดี

 
 
Bm 
กว่าจะรู้ตัวมันก็สา
F#m 
ยเกินกว่า
 
ฉั
Bm 
นไม่อาจจะย้อ
นเวล

INSTRU | D | F#m | Bm | G A | ( 2 Times )

 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
ขอ
Bm 
อวยพรให้ไม่เหมือนเรา
 
รั
กกันไป 
 
รักกั
นดี 
 
 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
น้ำ
Bm 
ตานองอาบแก้มของเรา
 
เพรา
ะว่าฉันนั้นรู้
สึกยินดี

 
มา
ยินดีกับรักเก่า 
 
 
F#m 
ายินดีให้เธอและเขา
 
ขอ
Bm 
อวยพรให้ไม่เหมือนเรา
 
รั
กกันไป 
 
รักกั
นดี 
 

 
ฉัน
คิดถึงแต่เรื่องเก่า 
 
 
ที่
F#m 
ตรงนั้นกลายเป็นของเขา
 
ฉั
Bm 
นไม่ลืมเรื่องของสองเรา
 
ฉัน
นั้นทำได้เพียง
แค่ยินดี..


ได้ยินเรื่องเธอกับเขา
ที่มันไม่มีเรื่องเรา..
หลงลืมไปว่าฉันเป็นใคร

รักกัน มันดีอยู่แล้ว
แต่ในตอนสุดท้ายก็พัง
ฉันนั้นทำให้เธอเสียใจ

ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเคยมีแต่เธอ
แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้จะมองเธอ

มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา
รักกันไป รักกันดี ๆ
มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
น้ำตานองอาบแก้มของเรา
เพราะว่าฉันนั้นรู้สึกยินดี

( ดนตรี )

รู้ดี ควรพอได้แล้ว
ไม่ควรไปคิดเรื่องเธอ
ฉันนั้นเป็นคนอื่นไปแล้ว

ที่ตรงนั้นที่ฉันนั้นเคยมีแต่เธอ
แต่ตอนนี้ไม่มีสิทธิ์แม้จะมองเธอ

มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา
รักกันไป รักกันดี ๆ
มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
น้ำตานองอาบแก้มของเรา
เพราะว่าฉันนั้นรู้สึกยินดี

กว่าจะรู้ตัวมันก็สายเกินกว่า
ฉันไม่อาจจะย้อนเวลา

( ดนตรี )

มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา
รักกันไป รักกันดี ๆ
มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
น้ำตานองอาบแก้มของเรา
เพราะว่าฉันนั้นรู้สึกยินดี

มายินดีกับรักเก่า ๆ
มายินดีให้เธอและเขา
ขออวยพรให้ไม่เหมือนเรา
รักกันไป รักกันดี ๆ

ฉันคิดถึงแต่เรื่องเก่า ๆ
ที่ตรงนั้นกลายเป็นของเขา
ฉันไม่ลืมเรื่องของสองเรา
ฉันนั้นทำได้เพียงแค่ยินดี..

มิวสิควิดีโอ ยินดี (Pleased) Musketeers

เพลง ยินดี (Pleased) (คอร์ด)

Lyrics : Chakree Lapboonruang
Melody : Chakree Lapboonruang
Arrange : Musketeers / Pakpoom Nimlamai
ติดต่องาน : 081- 857-0572 | 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend