คอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา – มาร์ค คมสันต์

  
Text   

คอร์ดเพลง : สติ๊กเกอร์น้ำตา มาร์ค คมสันต์

คอร์ดเพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา - มาร์ค คมสันต์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มาร์ค คมสันต์ : สติ๊กเกอร์น้ำตา


INTRO | C | Am | F | G | ( 2 Times )

 
ค่อย ๆ อ่า
นทีละข้อความ
 
พยายา
Am 
มสิทำความเข้าใจ
 
ว่าเจ้
าหมายความว่าจั่งใด๋
 
กะแปลมาได้
ว่าเฮาต้องไปจากกัน

 
ค่อย ๆ คิ
ด อ่านไป ไห้ไป
 
น้ำตากะไห
Em 
ลแบบกระทันหัน
 
ข้อความเจ็บ ๆ
ตอกใจอ้ายสั่น
 
เจ้าบอกเฮานั้
Dm 
นควรเลิกกันไป
..

 
กะจักสิพิม
พ์ตอบว่าจั่งใด๋
Em 
 
กะคึดหาคำ
Am 
ตอบบ่ได้อีห
Em 
ลี
 
มันจุก
ในใจ 
 
ฮักตา
Em 
ยคาที่
 
อ้ายบ่มี
Dm 
โอกาสได้ร้องข

 
กะได้แต่ก
ดสติ๊กเกอร์น้ำต
Em 
 
ไปแทนคำว่
Am 
า..อ้ายเสียใจแท้หน
Em 
 
สุดท้า
ยกะบ่ได้ไป
Dm 
ต่อ
 
อ้ายส่งไป
เจ้าได้รับแล้วบ้
อ..
 
สติ๊กเกอร์น้ำต
า..

INSTRU | G |

 
ค่อย ๆ ล
บตั้งแต่เฮาคบกัน
 
เทิงเจ็บ เทิงสั่
Em 
น 
 
ย้อนมันแทงหัวใจ
 
บางคำกะบอก
ว่าฮักกันส่ำใด๋
 
แต่เบิดความหม
ายกลายเป็นไลน์ถืกบล็อค

 
ค่อย ๆ เช็
ดน้ำตาที่เปื้อนจอ
 
เทิงเจ็บ เทิงท้
Em 
อ 
 
บ่มีไผฮู้ดอก
 
มันโคตรเจ็
บที่เจ้าไลน์มาบอก..
 
ให้เฮาเลิกกันส
า..

 
กะจักสิพิม
พ์ตอบว่าจั่งใด๋
Em 
 
กะคึดหาคำ
Am 
ตอบบ่ได้อีห
Em 
ลี
 
มันจุก
ในใจ 
 
ฮักตา
Em 
ยคาที่
 
อ้ายบ่มี
Dm 
โอกาสได้ร้องข

 
กะได้แต่ก
ดสติ๊กเกอร์น้ำต
Em 
 
ไปแทนคำว่
Am 
า..อ้ายเสียใจแท้หน
Em 
 
สุดท้า
ยกะบ่ได้ไป
Dm 
ต่อ
 
อ้ายส่งไป
เจ้าได้รับแล้วบ้
อ..
 
สติ๊กเกอร์น้ำต
า..

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C E | Am Em | Dm G |

 
กะจักสิพิม
พ์ตอบว่าจั่งใด๋
Em 
 
กะคึดหาคำ
Am 
ตอบบ่ได้อีห
Em 
ลี
 
มันจุก
ในใจ 
 
ฮักตา
Em 
ยคาที่
 
อ้ายบ่มี
Dm 
โอกาสได้ร้องข

 
กะได้แต่ก
ดสติ๊กเกอร์น้ำต
Em 
 
ไปแทนคำว่
Am 
า..อ้ายเสียใจแท้หน
Em 
 
สุดท้า
ยกะบ่ได้ไป
Dm 
ต่อ
 
อ้ายส่งไป
เจ้าได้รับแล้วบ้
อ..
 
สติ๊กเกอร์น้ำต
า..

 
อ้ายส่งไป
Dm 
เจ้าสิเข้าใจ
บ่.. 
 
สติ๊กเกอร์น้ำต
า…

OUTRO | C | Am | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ค่อย ๆ อ่านทีละข้อความ
พยายามสิทำความเข้าใจ
ว่าเจ้าหมายความว่าจั่งใด๋
กะแปลมาได้ว่าเฮาต้องไปจากกัน

ค่อย ๆ คิด อ่านไป ไห้ไป
น้ำตากะไหลแบบกระทันหัน
ข้อความเจ็บ ๆ ตอกใจอ้ายสั่น
เจ้าบอกเฮานั้นควรเลิกกันไป..

กะจักสิพิมพ์ตอบว่าจั่งใด๋
กะคึดหาคำตอบบ่ได้อีหลี
มันจุกในใจ ฮักตายคาที่
อ้ายบ่มีโอกาสได้ร้องขอ

กะได้แต่กดสติ๊กเกอร์น้ำตา
ไปแทนคำว่า..อ้ายเสียใจแท้หนอ
สุดท้ายกะบ่ได้ไปต่อ
อ้ายส่งไป เจ้าได้รับแล้วบ้อ..
สติ๊กเกอร์น้ำตา..

( ดนตรี )

ค่อย ๆ ลบตั้งแต่เฮาคบกัน
เทิงเจ็บ เทิงสั่น ย้อนมันแทงหัวใจ
บางคำกะบอกว่าฮักกันส่ำใด๋
แต่เบิดความหมายกลายเป็นไลน์ถืกบล็อค

ค่อย ๆ เช็ดน้ำตาที่เปื้อนจอ
เทิงเจ็บ เทิงท้อ บ่มีไผฮู้ดอก
มันโคตรเจ็บที่เจ้าไลน์มาบอก..
ให้เฮาเลิกกันสา..

กะจักสิพิมพ์ตอบว่าจั่งใด๋
กะคึดหาคำตอบบ่ได้อีหลี
มันจุกในใจ ฮักตายคาที่
อ้ายบ่มีโอกาสได้ร้องขอ

กะได้แต่กดสติ๊กเกอร์น้ำตา
ไปแทนคำว่า..อ้ายเสียใจแท้หนอ
สุดท้ายกะบ่ได้ไปต่อ
อ้ายส่งไป เจ้าได้รับแล้วบ้อ..
สติ๊กเกอร์น้ำตา..

( ดนตรี )

กะจักสิพิมพ์ตอบว่าจั่งใด๋
กะคึดหาคำตอบบ่ได้อีหลี
มันจุกในใจ ฮักตายคาที่
อ้ายบ่มีโอกาสได้ร้องขอ

กะได้แต่กดสติ๊กเกอร์น้ำตา
ไปแทนคำว่า..อ้ายเสียใจแท้หนอ
สุดท้ายกะบ่ได้ไปต่อ
อ้ายส่งไป เจ้าได้รับแล้วบ้อ..
สติ๊กเกอร์น้ำตา..

อ้ายส่งไป เจ้าสิเข้าใจบ่.. สติ๊กเกอร์น้ำตา…

มิวสิควิดีโอ สติ๊กเกอร์น้ำตา มาร์ค คมสันต์

เพลง สติ๊กเกอร์น้ำตา (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง : รักษิต แผ่นศิลา
เรียบเรียง ดนตรี : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend