คอร์ดเพลง ของขวัญ – Musketeers

  
Text   

INTRO | Absus2 | Fm | Bbm | Ebsus4 Eb |
INTRO ( 2 Times )

 
มีเรื่องรา
Absus2 
วมากมาย 
 
ที่ไม่มี
Abmaj9 
ใครได้ฟัง
 
คำพูดนับ
Fm 
ร้อยพัน 
 
ที่ต้องการเอื้อนเอ่ย
 
ไม่ว่าจะนาน
Bbm 
สักเท่าไหร่
 
ยังยืนยันคำเดิม
Eb 
เสมอไม่เคยเปลี่ยน

 
* เธอทำให้ฉั
Dbmaj7 
นรู้และเข้าใจคำว่าสองเรา
 
ไม่ว่าจะร้อ
Cm7b5 
นหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัว
Fsus4 
           
 
มีเธอที่รัก
Bbm 
ข้างในจิตใจ
 
ให้ฉัน
Cm 
ก้าวเดินต่อไป 
 
ต่อจากนี้
Dbmaj7 
           
Eb 

 
** เธอและ
Absus2 
ฉัน…จับมื
Fm 
อเคียงกันนับจากนี้
Bbm 
 
ผ่าน
Eb 
ความเดียวดายที่สอ
Db 
งเรานั้
Cm 
นเคยมี
Fm 
 
เมื่อมีเธอ
Bbm 
คนที่แสนดีอยู่ตรงนี้
Ebsus4 
          
Eb 
 
มากกว่านั้
Absus2 
น…ยิ่งมีกั
Fm 
นและกันมากแค่ไหน
Bbm 
 
มีเพียง
Eb 
คำว่ารักที่สอ
Db 
งเรานั้
Cm 
นเข้าใจ
Fm 
 
รักเพียงเธอ
Bbm 
และตลอดไป
Ebsus4 
          (แ
Eb 
ค่เธอกับฉัน)

INSTRU | Absus2 | Absus2 |
INSTRU | Dbmaj7 | Dbmaj7 |

 
และนับจา
Absus2 
กนี้ไป 
 
ทุกเรื่องรา
Abmaj9 
วที่ได้ฟัง
 
คำพูดทุก
Fm 
ถ้อยคำ 
 
ที่คอยย้ำเตือนใจ
 
ไม่ว่าจะไกล
Bbm 
ซักเท่าไหร่
 
เพียงมีเธอคนดี
Ebsus4 
อย่างนี้ไม่ไหว
Eb 
หวั่น

( * ) ( ** )

INSTRU | Emaj7 | Eb7 | Ab | Ab |
INSTRU | Emaj7  | Eb | Eb | Eb |

( * ) ( ** )

INSTRU | Emaj7 | Ebsus4  Eb | Absus2 |

 
จะมีเพียงสองเราต่อจากนี้
 

INSTRU | Emaj7 | Ebsus4  Eb |

 
แค่เธอกับฉั
Abmaj9 
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend