หน้าแรก » บาว The Tig » คอร์ดเพลง คำขอโทษของพระอภัย เงือกทอง – บาว The Tig

คอร์ดเพลง คำขอโทษของพระอภัย เงือกทอง – บาว The Tig


INTRO | Bb | C | Dm | Dm | ( 2 Times )

 
ได้ยิน
Dm 
ข่าวน้องรออยู่
ที่เดิม
 
มั่นคง
ใน 
 
สัญญาที่
Dm 
มีให้
 
แต่พี่คน
นี้ 
 
นั้นทำไม่ไ
ด้
 
ไม่รักษา
Bb 
สัญญา..  
 
ล่อยให้น้องเ
Dm 
ฝ้ารอ

 
แหลงจาก
Bb 
ใจ 
 
ไม่ได้แหล
งหก
 
ไม่อยากหยิบ
Bb 
ยก 
 
อะไรมาแ
ก้ตัว

 
เงือกทองน้องเ
Bb 
ห้อ 
 
พระอ
ภัยคนนี้
 
ขอโ
Bb 
ทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เ
Dm 
นิ่นนาน
 
เธอคงจะเ
หงา 
 
ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่
นนาน
 
จะไป
Bb 
หาเธอ 
 
ขอโท
ษเธอ 
 
ที่สมิ
Dm 
หลา

 
วันเ
Dm 
วลา 
 
ผ่านมาก็เนิ่
นนาน
 
จากอ
ดีตปัจจุบัน 
 
กันกลางหั
Dm 
วใจ
 
พี่พึ่
งรู้ 
 
น้องรอด้วยหั
วใจ
 
จนเป็นตำ
Bb 
นาน.. 
 
 
ที่สมิ
Dm 
หลา

 
แหลงจาก
Bb 
ใจ 
 
ไม่ได้แหล
งหก
 
ไม่อยากหยิบ
Bb 
ยก 
 
อะไรมาแ
ก้ตัว

 
เงือกทองน้องเ
Bb 
ห้อ 
 
พระอ
ภัยคนนี้
 
ขอโ
Bb 
ทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เ
Dm 
นิ่นนาน
 
เธอคงจะเ
หงา 
 
ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่
นนาน
 
จะไป
Bb 
หาเธอ 
 
ขอโท
ษเธอ 
 
ที่สมิ
Dm 
หลา

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb | C | Dm |

 
เงือกทองน้องเ
Bb 
ห้อ 
 
พระอ
ภัยคนนี้
 
ขอโ
Bb 
ทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เ
Dm 
นิ่นนาน
 
เธอคงจะเ
หงา 
 
ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่
นนาน
 
จะไป
Bb 
หาเธอ 
 
ขอโท
ษเธอ 
 
ที่สมิ
Dm 
หลา

 
จะไป
Bb 
หาเธอ 
 
ขอโท
ษเธอ 
 
แม่เงือก
Dm 
ทอง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำขอโทษของพระอภัย


ได้ยินข่าวน้องรออยู่ที่เดิม
มั่นคงใน สัญญาที่มีให้
แต่พี่คนนี้ นั้นทำไม่ได้
ไม่รักษาสัญญา..  ปล่อยให้น้องเฝ้ารอ

แหลงจากใจ ไม่ได้แหลงหก
ไม่อยากหยิบยก อะไรมาแก้ตัว

เงือกทองน้องเห้อ พระอภัยคนนี้
ขอโทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เนิ่นนาน
เธอคงจะเหงา ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่นนาน
จะไปหาเธอ ขอโทษเธอ ที่สมิหลา

วันเวลา ผ่านมาก็เนิ่นนาน
จากอดีตปัจจุบัน กันกลางหัวใจ
พี่พึ่งรู้ น้องรอด้วยหัวใจ
จนเป็นตำนาน.. ที่สมิหลา

แหลงจากใจ ไม่ได้แหลงหก
ไม่อยากหยิบยก อะไรมาแก้ตัว

เงือกทองน้องเห้อ พระอภัยคนนี้
ขอโทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เนิ่นนาน
เธอคงจะเหงา ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่นนาน
จะไปหาเธอ ขอโทษเธอ ที่สมิหลา

( ดนตรี )

เงือกทองน้องเห้อ พระอภัยคนนี้
ขอโทษคนดีที่ปล่อยให้รออยู่เนิ่นนาน
เธอคงจะเหงา ผ่านวันเดือนปีมาเนิ่นนาน
จะไปหาเธอ ขอโทษเธอ ที่สมิหลา

จะไปหาเธอ ขอโทษเธอ แม่เงือกทอง…

มิวสิควิดีโอ คำขอโทษของพระอภัย เงือกทอง บาว The Tig
เพลง คำขอโทษของพระอภัย เงือกทอง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง บังวาท (ศุภวิช ฤทธิ์หมุน)
เรียบเรียง ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง 082-6164544

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา