คอร์ดเพลง คิดถึงโว้ย – บ.เบิ้ล สามร้อย ft. อ๊อฟ ดอกฟ้า

  
Text   

INTRO | C | Bm | Am D | G | G |

G 
  ห้ามฟ้าห้าม
Em 
ฝนยังไง 
 
มัน
C 
คงไม่
D 
ได้
G 
  ห้ามความคิด
Em 
ถึงห่วง
C 
ใย 
 
ที่
D 
มีให้กัน

C 
  สมมุติว่าเทอเหงา 
 
 
Bm 
เศร้าเหมือน
Em 
กับฉัน
 
  ก็
C 
คงนึกถึงกัน 
 
แค่ทั
D 
กหา

 
คิดถึงเธอโ
C 
ว้ย.
D 
.. 
 
อยาก
Bm 
เจอ 
 
 
Em 
 
อยากเห็น
Am 
หน้าเธอ 
 
แต่โ
D 
ทรไม่ไ
G 
ด้แรง
 
อยากจับต้อง
C 
ตัว.
D 
.. 
 
ไม่ไช่แค่แ
Bm 
หลง 
 
 
Em 
 
คิดถึงอย่า
Am 
งแรง 
 
หวังเห
D 
วิดพรือโฉ้หม
G 
ดแล้ว

Am 
กลัวเธอ
Bm 
แอบนอกใจ 
 
กลัวเ
Am 
ธอเ
Bm 
บื่อคนจน
 
กลัวเ
Am 
ธอมีเ
Bm 
หตุผล 
 
ที่
C 
ทน 
 
กับคนอย่า
D 
งฉัน

 
คิดถึงเธอโ
C 
ว้ย.
D 
.. 
 
อยาก
Bm 
เจอ 
 
 
Em 
 
อยากเห็น
Am 
หน้าเธอแต่โ
D 
ทรไม่ไ
G 
ด้แรง
 
อยากจับต้อง
C 
ตัว.
D 
.. 
 
ไม่ไช่แค่แ
Bm 
หลง 
 
 
Em 
 
คิดถึงอย่า
Am 
งแรง 
 
หวังเห
D 
วิดพรือโฉ้หม
G 
ดแล้ว

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | G7 |

C 
  สมมุติว่าเทอเหงา 
 
 
Bm 
เศร้าเหมือน
Em 
กับฉัน
 
  ก็
C 
คงนึกถึงกัน 
 
แค่ทั
D 
กหา 
 
 
E 

 
คิดถึงเธอโ
D 
ว้ย.
E 
.. 
 
อยาก
C#m 
เจอ 
 
 
F#m 
 
อยากเหน
Bm 
หน้าเธอ 
 
แต่โ
E 
ทรไม่ไ
A 
ด้แรง
 
อยากจับต้อ
D 
งตัว.
E 
.. 
 
ไม่ไช่แค่
C#m 
แหลง 
 
 
F#m 
 
คิดถึงอย่า
Bm 
งแรง 
 
หวังเห
E 
วิดพรือโฉ้หม
A 
ดแล้ว

 
คิดถึงเธอโ
D 
ว้ย.
E 
.. 
 
อยาก
C#m 
เจอ 
 
 
F#m 
 
อยากเหน
Bm 
หน้าเธอแต่โ
E 
ทรไม่ไ
A 
ด้แรง
 
อยากจับต้อ
D 
งตัว.
E 
.. 
 
ไม่ไช่แค่
C#m 
แหลง 
 
 
F#m 
 
คิดถึงอย่า
Bm 
งแรง 
 
หวังเห
E 
วิดพรือโฉ้หม
A 
ดแล้ว

 
คิดถึงอย่า
Bm 
งแรง 
 
หวังเห
E 
วิดพรือโฉ้หม
D 
ดแล้ว 
 
 
A 


ห้ามฟ้าห้ามฝนยังไง มันคงไม่ได้
ห้ามความคิดถึงห่วงใย ที่มีให้กัน

สมมุติว่าเทอเหงา เศร้าเหมือนกับฉัน
ก็คงนึกถึงกัน แค่ทักหา

คิดถึงเธอโว้ย… อยากเจอ
อยากเห็นหน้าเธอ แต่โทรไม่ได้แรง
อยากจับต้องตัว… ไม่ไช่แค่แหลง
คิดถึงอย่างแรง หวังเหวิดพรือโฉ้หมดแล้ว

กลัวเธอแอบนอกใจ กลัวเธอเบื่อคนจน
กลัวเธอมีเหตุผล ที่ทน กับคนอย่างฉัน

คิดถึงเธอโว้ย… อยากเจอ
อยากเห็นหน้าเธอแต่โทรไม่ได้แรง
อยากจับต้องตัว… ไม่ไช่แค่แหลง
คิดถึงอย่างแรง หวังเหวิดพรือโฉ้หมดแล้ว

( ดนตรี )

สมมุติว่าเทอเหงา เศร้าเหมือนกับฉัน
ก็คงนึกถึงกัน แค่ทักหา

คิดถึงเธอโว้ย… อยากเจอ
อยากเหนหน้าเธอ แต่โทรไม่ได้แรง
อยากจับต้องตัว… ไม่ไช่แค่แหลง
คิดถึงอย่างแรง หวังเหวิดพรือโฉ้หมดแล้ว

คิดถึงเธอโว้ย… อยากเจอ
อยากเหนหน้าเธอแต่โทรไม่ได้แรง
อยากจับต้องตัว… ไม่ไช่แค่แหลง
คิดถึงอย่างแรง หวังเหวิดพรือโฉ้หมดแล้ว

คิดถึงอย่างแรง หวังเหวิดพรือโฉ้หมดแล้ว

มิวสิควิดีโอ คิดถึงโว้ย บ.เบิ้ล สามร้อย ft. อ๊อฟ ดอกฟ้า
เพลง คิดถึงโว้ย (คอร์ด)

คำร้อง ทำนอง ปิยะพันธ์ นาคพิน
เรียบเรียง พ็อก บิ๊กอายส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend