คอร์ดเพลง #Save(เซฟ) – บาว The Tig ft. Ham.Pmn

  
Text   

คอร์ดเพลง : #Save(เซฟ) บาว The Tig ft. Ham.Pmn

คอร์ดเพลง #Save(เซฟ) - บาว The Tig ft. Ham.Pmn

เพลง :

ศิลปิน : บาว The Tig ft. Ham.Pmn

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดทั้งหมด : E,B,C#m,A,F#m


INTRO | E | C#m | A | Am |

E 
ถึงเวลาสักที 
 
ที่
C#m 
ควรต้องไป
 
คงเหม็ดแ
A 
ล้วความรู้สึกในใจ
 
ที่มันห
B 
มายถึงคำาว่ารัก
E 
ถึงเวลาสักที 
 
ที่เราต้อง
C#m 
ห่างกันสักพัก
 
เพื่อได้เ
A 
รียนรู้ 
 
 
B 
ได้รู้จัก 
 
รักตั
E 
วเอง

 
กี่
C#m 
ครั้ง 
 
ที่
G#m 
ใจต้องทุกข์ทน
 
เสียใ
A 
จอีกกี่หน 
 
ที่โ
B 
ดนกระทำย่ำยี

 
ถ้าไม่ไ
E 
หวก็ควร
B 
พอ
 
ถ้าเดินไป
C#m 
ต่อ 
 
ก็
B 
คงต้องพัง
 
ถ้าเขาไม่
A 
รัก 
 
เขาไม่ไ
E 
ด้จริงจัง
 
ก็ให้มัน
F#m 
พังแค่นี้ล่ะหัว
B 
ใจ
 
ถ้าไม่ไ
C#m 
หวก็ควร
B 
ลา
 
แล้วเดินออ
C#m 
กมาเพื่อเต
B 
รียมหัวใจ
 
ให้พ
A 
ร้อมจะเจ็บ 
 
 
E 
ให้รับไว้
F#m 
Save 
 
หัวใ
B 
จให้มันเต้
E 
นต่อ 
 
 
B 

 
กี่
C#m 
ครั้ง 
 
ที่
G#m 
ใจต้องทุกข์ทน
 
เสียใ
A 
จอีกกี่หน 
 
ที่โ
B 
ดนกระทำย่ำยี

E 
  แค่คำๆ 
 
เดียวที่เธอบอกมาว่ารัก
B 
  เธอรู้ไหมว่าคนอย่างฉันทุกข์ทรมานจะตาย
C#m 
  ร้องไห้จนฟูมฟาย 
 
เจ็บช้ำทุรนทุราย
A 
  หรืออาจจะตายเพราะคำลวงเ
B 
ธอ

E 
  ถึงเวลาสักทีที่ใจควรต้องพัก
B 
  ไม่เอาอีกแล้วคำว่ารักคำลวง 
 
จากปาก
C#m 
  ของคนที่ไม่จริงใจ 
 
ของคนที่ปล่อยเราตาย
A 
  ก็คงต้องถอยหัวใจออกมาเพื่อ 
 
S
B 
ave

 
ถ้าไม่ไ
E 
หวก็ควร
B 
พอ
 
ถ้าเดินไป
C#m 
ต่อ 
 
ก็
B 
คงต้องพัง
 
ถ้าเขาไม่
A 
รัก 
 
เขาไม่ไ
E 
ด้จริงจัง
 
ก็ให้มัน
F#m 
พังแค่นี้ล่ะหัว
B 
ใจ
 
ถ้าไม่ไ
C#m 
หวก็ควร
B 
ลา
 
แล้วเดินออ
C#m 
กมาเพื่อเต
B 
รียมหัวใจ
 
ให้พ
A 
ร้อมจะเจ็บ 
 
 
E 
ให้รับไว้
F#m 
Save 
 
หัวใ
B 
จให้มันเต้
E 
นต่อ

 
ถ้าไม่ไ
E 
หวก็ควร
B 
พอ
 
ถ้าเดินไป
C#m 
ต่อ 
 
ก็
B 
คงต้องพัง
 
ถ้าเขาไม่
A 
รัก 
 
เขาไม่ไ
E 
ด้จริงจัง
 
ก็ให้มัน
F#m 
พังแค่นี้ล่ะหัว
B 
ใจ
 
ถ้าไม่ไ
C#m 
หวก็ควร
B 
ลา
 
แล้วเดินออ
C#m 
กมาเพื่อเต
B 
รียมหัวใจ
 
ให้พ
A 
ร้อมจะเจ็บ 
 
 
E 
ให้รับไว้
F#m 
Save 
 
หัวใ
B 
จให้มันเต้
E 
นต่อ

F#m 
เตรียมหัว
B 
ใจ เผื่อวันไหน เราต้องเลิ
E 
กกัน

INSTRU | E B | C#m B | A E | F#m B |

 
เผื่อวันไหน เราต้องเลิ
E 
กกัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง #Save(เซฟ)


ถึงเวลาสักที ที่ควรต้องไป
คงเหม็ดแล้วความรู้สึกในใจ
ที่มันหมายถึงคำาว่ารัก
ถึงเวลาสักที ที่เราต้องห่างกันสักพัก
เพื่อได้เรียนรู้ ได้รู้จัก รักตัวเอง

กี่ครั้ง ที่ใจต้องทุกข์ทน
เสียใจอีกกี่หน ที่โดนกระทำย่ำยี

ถ้าไม่ไหวก็ควรพอ
ถ้าเดินไปต่อ ก็คงต้องพัง
ถ้าเขาไม่รัก เขาไม่ได้จริงจัง
ก็ให้มันพังแค่นี้ล่ะหัวใจ
ถ้าไม่ไหวก็ควรลา
แล้วเดินออกมาเพื่อเตรียมหัวใจ
ให้พร้อมจะเจ็บ ให้รับไว้
Save หัวใจให้มันเต้นต่อ

กี่ครั้ง ที่ใจต้องทุกข์ทน
เสียใจอีกกี่หน ที่โดนกระทำย่ำยี

แค่คำๆ เดียวที่เธอบอกมาว่ารัก
เธอรู้ไหมว่าคนอย่างฉันทุกข์ทรมานจะตาย
ร้องไห้จนฟูมฟาย เจ็บช้ำทุรนทุราย
หรืออาจจะตายเพราะคำลวงเธอ

ถึงเวลาสักทีที่ใจควรต้องพัก
ไม่เอาอีกแล้วคำว่ารักคำลวง จากปาก
ของคนที่ไม่จริงใจ ของคนที่ปล่อยเราตาย
ก็คงต้องถอยหัวใจออกมาเพื่อ Save

ถ้าไม่ไหวก็ควรพอ
ถ้าเดินไปต่อ ก็คงต้องพัง
ถ้าเขาไม่รัก เขาไม่ได้จริงจัง
ก็ให้มันพังแค่นี้ล่ะหัวใจ
ถ้าไม่ไหวก็ควรลา
แล้วเดินออกมาเพื่อเตรียมหัวใจ
ให้พร้อมจะเจ็บ ให้รับไว้
Save หัวใจให้มันเต้นต่อ

ถ้าไม่ไหวก็ควรพอ
ถ้าเดินไปต่อ ก็คงต้องพัง
ถ้าเขาไม่รัก เขาไม่ได้จริงจัง
ก็ให้มันพังแค่นี้ล่ะหัวใจ
ถ้าไม่ไหวก็ควรลา
แล้วเดินออกมาเพื่อเตรียมหัวใจ
ให้พร้อมจะเจ็บ ให้รับไว้
Save หัวใจให้มันเต้นต่อ

เตรียมหัวใจ เผื่อวันไหน เราต้องเลิกกัน

( ดนตรี )

เผื่อวันไหน เราต้องเลิกกัน

มิวสิควิดีโอ #Save(เซฟ) บาว The Tig ft. Ham.Pmn

เพลง #Save(เซฟ)
ศิลปิน : บาว The Tig ft. Ham.Pmn
เรียบเรียง Em ot studio
ติดต่องานแสดง 0849851558
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend