คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋อีนาง – เต้ย อภิวัฒน์ feat. หมอลำจันทร์ศรี

  
Text   

INTRO | Em | Em | C | C | D |

Em 
  ลืมจั่งได๋มันลืมบ่ไ
C 
ด้ดอกหล่า
Bm 
  แม้เวลาสิโดนปาน
Em 
ได๋กะส่าง
Em 
  ฮักเพฮ้างม้างลงมุ่นถิ่
C 
มเบิ่ดใจ
Bm 
  เฮ็ดจั่งได๋กะคงบ่
Em 
ลืม

 
เจ้าไปอยู่
Am 
ไส 
 
เป็นจั่งได๋อี
Em 
นาง
 
ความอ้างว้
C 
าง.. 
 
มันกัดกินหั
D 
วใจ..

 
อยากบอกว่ายัง
G 
ฮัก 
 
ฮักแค่เพียง
D/F# 
เจ้า
 
แม้มื้อนี้สิเ
Em 
หงา 
 
คำว่าเฮาบ่มีความห
G 
มาย
 
หากว่ายังบ่ต
G 
าย 
 
อ้ายยังหา
D/F# 
ยใจ
 
อยากให้รู้เอ
Em 
าไว้ 
 
ในหัวใจมีเจ้าผู้เ
G 
ดียว
 
ทางมื้อนี้สิเ
Am 
ปลี่ยว 
 
เหลียวบ่เห็นอิ
Em 
หยัง
 
ใจพัง  
C 
พัง.. 
 
ยังฮักแ
D 
ต่เจ้า..

 
ฟังเด้อ
Em 
หล่า 
 
แม่สิเว่าสู่ฟัง
 
อันว่าความฮักนั่น เธอฉันมาเป็
D 
นคู่
 
มาฮ่วมอยู่ฮ่วม
Em 
สร้าง 
 
ฮักฮ้างกุมเพ
 
ใจโ
Em 
ลเล 
 
มันหากแม่นใจคน
 
สัปดนเวียนวน วุ่นวายหลายอ
D 
ย่าง
 
มาฮักๆ 
Em 
ฮ่างๆ 
 
สิมาสร้างดอกเฮ็ดหยัง
C 
โอ..โฮ๊ะโอ.. 
 
โฮ๊ะ
D 
โอ..
Bm 
โอ..โฮ๊ะโอ 
 
โอโฮ๊ะ
Em 
โอ..

INSTRU | G | D/F# | Em | G |
INSTRU | G | D/F# | Em | G | Am D | G |

 
เจ้าไปอยู่
Am 
ไส 
 
เป็นจั่งได๋อี
Em 
นาง
 
ความอ้างว้
C 
าง.. 
 
มันกัดกินหั
D 
วใจ..

 
อยากบอกว่ายัง
G 
ฮัก 
 
ฮักแค่เพียง
D/F# 
เจ้า
 
แม้มื้อนี้สิเ
Em 
หงา 
 
คำว่าเฮาบ่มีความห
G 
มาย
 
หากว่ายังบ่ต
G 
าย 
 
อ้ายยังหา
D/F# 
ยใจ
 
อยากให้รู้เอ
Em 
าไว้ 
 
ในหัวใจมีเจ้าผู้เ
G 
ดียว
 
ทางมื้อนี้สิเ
Am 
ปลี่ยว 
 
เหลียวบ่เห็นอิ
Em 
หยัง
 
ใจพัง  
C 
พัง.. 
 
ยังฮักแ
D 
ต่เจ้า

 
อยากบอกว่ายัง
G 
ฮัก 
 
ฮักแค่เพียง
D/F# 
เจ้า
 
แม้มื้อนี้สิเ
Em 
หงา 
 
คำว่าเฮาบ่มีความห
G 
มาย
 
หากว่ายังบ่ต
G 
าย 
 
อ้ายยังหา
D/F# 
ยใจ
 
อยากให้รู้เอ
Em 
าไว้ 
 
ในหัวใจมีเจ้าผู้เ
G 
ดียว
 
ทางมื้อนี้สิเ
Am 
ปลี่ยว 
 
เหลียวบ่เห็นอิ
Em 
หยัง
 
ใจพัง  
C 
พัง.. 
 
ยังฮักแ
D 
ต่เจ้า

OUTRO | Em | Em | C | C | D | D | Em |


ลืมจั่งได๋มันลืมบ่ได้ดอกหล่า
แม้เวลาสิโดนปานได๋กะส่าง
ฮักเพฮ้างม้างลงมุ่นถิ่มเบิ่ดใจ
เฮ็ดจั่งได๋กะคงบ่ลืม

เจ้าไปอยู่ไส เป็นจั่งได๋อีนาง
ความอ้างว้าง.. มันกัดกินหัวใจ..

อยากบอกว่ายังฮัก ฮักแค่เพียงเจ้า
แม้มื้อนี้สิเหงา คำว่าเฮาบ่มีความหมาย
หากว่ายังบ่ตาย อ้ายยังหายใจ
อยากให้รู้เอาไว้ ในหัวใจมีเจ้าผู้เดียว
ทางมื้อนี้สิเปลี่ยว เหลียวบ่เห็นอิหยัง
ใจพัง พัง.. ยังฮักแต่เจ้า

ฟังเด้อหล่า แม่สิเว่าสู่ฟัง
อันว่าความฮักนั่น เธอฉันมาเป็นคู่
มาฮ่วมอยู่ฮ่วมสร้าง ฮักฮ้างกุมเพ
ใจโลเล มันหากแม่นใจคน
สัปดนเวียนวน วุ่นวายหลายอย่าง
มาฮักๆ ฮ่างๆ สิมาสร้างดอกเฮ็ดหยัง
โอ..โฮ๊ะโอ.. โฮ๊ะโอ..
โอ..โฮ๊ะโอ โอโฮ๊ะโอ..

( ดนตรี )

เจ้าไปอยู่ไส เป็นจั่งได๋อีนาง
ความอ้างว้าง.. มันกัดกินหัวใจ..


อยากบอกว่ายังฮัก ฮักแค่เพียงเจ้า
แม้มื้อนี้สิเหงา คำว่าเฮาบ่มีความหมาย
หากว่ายังบ่ตาย อ้ายยังหายใจ
อยากให้รู้เอาไว้ ในหัวใจมีเจ้าผู้เดียว
ทางมื้อนี้สิเปลี่ยว เหลียวบ่เห็นอิหยัง
ใจพัง พัง.. ยังฮักแต่เจ้า

อยากบอกว่ายังฮัก ฮักแค่เพียงเจ้า
แม้มื้อนี้สิเหงา คำว่าเฮาบ่มีความหมาย
หากว่ายังบ่ตาย อ้ายยังหายใจ
อยากให้รู้เอาไว้ ในหัวใจมีเจ้าผู้เดียว
ทางมื้อนี้สิเปลี่ยว เหลียวบ่เห็นอิหยัง
ใจพัง พัง.. ยังฮักแต่เจ้า..

มิวสิควิดีโอ เป็นจั่งได๋อีนาง เต้ย อภิวัฒน์ ft. หมอลำจันทร์ศรี
เพลง เป็นจั่งได๋อีนาง (คอร์ด)

เนื้อร้อง : อภิวัฒน์ บุญเอนก
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานการแสดง : 081 – 6480904
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend