คอร์ดเพลง กลับบ้าน – ปราง ปรางทิพย์ ft.YoYo

  
Text   

คอร์ดเพลง กลับบ้าน ปราง ปรางทิพย์

คอร์ดเพลง กลับบ้าน - ปราง ปรางทิพย์ ft.YoYo

เพลง กลับบ้าน (คอร์ด)

ศิลปิน : ปราง ปรางทิพย์

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single : ปราง ปรางทิพย์ กลับบ้าน

คีย์คอร์ดเพลง กลับบ้าน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้
D 
านเรา
 
อยู่เมือง
Em 
ชั่วคราว 
 
ความเห
A 
งาไม่เคยจ
D 
างหาย
Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ จากม
D 
าไกล
 
อยากพาหั
Em 
วใจ..ไป
A 
ซบลงไออุ่
D 
นเดิม

INSTRU | Bm | F#m | G | A |

 
D 
ดินทางมาไกลแค่ไหน 
 
หัว
F#m 
ใจไล่ตามความฝัน
 
ความ
Em 
หวังกลายเป็นพลัง 
 
ผลั
Bm 
กสู้ทุกวันให้ผ่
A 
าน
 
เมืองไ
D 
กลนี้ใจมันท้อ 
 
ต้อง
F#m 
รออีกนานแค่ไหน
 
ความ
Em 
ฝันที่ตั้งใจไว้ 
 
เมื่อไ
G 
รมันจะมา
A 
ถึง

 
สายลมเ
G 
ย็นอ่อนโยนพัด
Gm 
ผ่าน
 
น้ำ
F#m 
ตามันก็รินไ
Bm 
หล
 
ไม่รู้วันใ
Em 
ด.. 
 
จะเดินไปถึงสั
A 
กที

 
เหมือนมี
G 
คนคอยกระซิบ
Gm 
บอก
 
ว่
F#m 
าท้ออ่อนแรงเมื่อไ
Bm 
 
ยังคงเ
Em 
หลือที่.. 
 
ให้ฉันได้เดินกลั
A 
บไป..

Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้
D 
านเรา
 
อยู่เมือง
Em 
ชั่วคราว 
 
ความเห
A 
งาไม่เคยจ
D 
างหาย
Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ จากม
D 
าไกล
 
อยากพาหั
Em 
วใจ..ไป
A 
ซบลงไออุ่
D 
นเดิม

 
คิดฮ
D 
อดตอนเป็นเด็กน้อย
 
พากันห
Bm 
ลอยแล่นเล่นลง
Em 
ท่ง
 
อี
G 
พ่อ อีแม่ เลาเอิ้น
Bm 
ส่ง
 
ลูกหล่ายั
F#m 
งคงบ่หลงลืมบ้า
Bm 
นเฮา

 
คิด
Bm 
ฮอด เสียงแคน เสียงพิณ
 
กลิ่นไอ
D 
ดินยังอบอวลคือเก่า
 
คำส
Em 
อนจากปู่ย่าผู้เฒ่า
 
อยู่ไส
Bm 
เฮากะเป็นคนบ้านนา

 
มาไ
Bm 
กลมันเหนื่อยใจแท้หนอ
 
แนมเบิ่งทางใ
D 
ด๋กะเหลียวพ้อแต่ตึกรา
 
เงยห
Em 
น้าแหงนเบิ่งแผ่นฟ้า
 
จักมื้อดอก
Em 
หนาสิหวนคืนบ้าน
Bm 
ทุ่ง

 
ตุ้งลุ้ง
Em 
ตุง 
 
แล่นแตรแล่น
Bm 
ตุง
 
แว่ว เสียง
Em 
พิณ เสียงแคน เสียง
Bm 
ซอ
 
อ้อนละ
Em 
อ๋อ 
 
ละอ้อนอีแล้ว
Bm 
ออ
 
คิดฮอดอี
Em 
พ่อ 
 
ละอีแม่บ้า
Bm 
นเฮา..

Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้
D 
านเรา
 
อยู่เมือง
Em 
ชั่วคราว 
 
ความเห
A 
งาไม่เคยจ
D 
างหาย
Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ จากม
D 
าไกล
 
อยากพาหั
Em 
วใจ.. 
 
ไป
A 
ซบลงไออุ่
D 
นเดิม

Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้
D 
านเรา
 
อยู่เมือง
Em 
ชั่วคราว 
 
ความเห
A 
งาไม่เคยจ
D 
างหาย
Em 
อยาก
F#m 
กลับไป
G 
ซบดิน ที่ ๆ จากม
D 
าไกล
 
อยากพาหั
Em 
วใจ.. 
 
ไป
A 
ซบลงไออุ่
D 
นเดิม

 
อยากพาหั
Em 
วใจ.. 
 
ไป
A 
ซบลงไออุ่
D 
นเดิม…


อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้านเรา
อยู่เมืองชั่วคราว ความเหงาไม่เคยจางหาย
อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ จากมาไกล
อยากพาหัวใจ..ไปซบลงไออุ่นเดิม

( ดนตรี )

เดินทางมาไกลแค่ไหน หัวใจไล่ตามความฝัน
ความหวังกลายเป็นพลัง ผลักสู้ทุกวันให้ผ่าน
เมืองไกลนี้ใจมันท้อ ต้องรออีกนานแค่ไหน
ความฝันที่ตั้งใจไว้ เมื่อไรมันจะมาถึง

สายลมเย็นอ่อนโยนพัดผ่าน
น้ำตามันก็รินไหล
ไม่รู้วันใด.. จะเดินไปถึงสักที

เหมือนมีคนคอยกระซิบบอก
ว่าท้ออ่อนแรงเมื่อไร
ยังคงเหลือที่.. ให้ฉันได้เดินกลับไป..

อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้านเรา
อยู่เมืองชั่วคราว ความเหงาไม่เคยจางหาย
อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ จากมาไกล
อยากพาหัวใจ..ไปซบลงไออุ่นเดิม

คิดฮอดตอนเป็นเด็กน้อย
พากันหลอยแล่นเล่นลงท่ง
อีพ่อ อีแม่ เลาเอิ้นส่ง
ลูกหล่ายังคงบ่หลงลืมบ้านเฮา

คิดฮอด เสียงแคน เสียงพิณ
กลิ่นไอดินยังอบอวลคือเก่า
คำสอนจากปู่ย่าผู้เฒ่า
อยู่ไสเฮากะเป็นคนบ้านนา

มาไกลมันเหนื่อยใจแท้หนอ
แนมเบิ่งทางใด๋กะเหลียวพ้อแต่ตึกรา
เงยหน้าแหงนเบิ่งแผ่นฟ้า
จักมื้อดอกหนาสิหวนคืนบ้านทุ่ง

ตุ้งลุ้งตุง แล่นแตรแล่นตุง
แว่ว เสียงพิณ เสียงแคน เสียงซอ
อ้อนละอ๋อ ละอ้อนอีแล้วออ
คิดฮอดอีพ่อ ละอีแม่บ้านเฮา..

อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้านเรา
อยู่เมืองชั่วคราว ความเหงาไม่เคยจางหาย
อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ จากมาไกล
อยากพาหัวใจ.. ไปซบลงไออุ่นเดิม

อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ เดิมบ้านเรา
อยู่เมืองชั่วคราว ความเหงาไม่เคยจางหาย
อยากกลับไปซบดิน ที่ ๆ จากมาไกล
อยากพาหัวใจ.. ไปซบลงไออุ่นเดิม

อยากพาหัวใจ.. ไปซบลงไออุ่นเดิม…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กลับบ้าน (คอร์ด)
ศิลปิน ปราง ปรางทิพย์
คำร้อง/ทำนอง : YoYo
เรียบเรียง : NATHA Project
ติดต่อ/งานศิลปิน 0967891462
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend