หน้าแรก » เต้ย อภิวัฒน์ » คอร์ดเพลง เหมือนเดิม – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง เหมือนเดิม – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง : เหมือนเดิม – เต้ย อภิวัฒน์

คอร์ดเพลง เหมือนเดิม - เต้ย อภิวัฒน์

เพลง : เหมือนเดิม (คอร์ด)

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์

แนวเพลง : #สตริง

Single เต้ย อภิวัฒน์ เหมือนเดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เหมือนเดิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm |

 
โอ้ที่
Bm 
รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่
F#m 
เธอ
 
ฉันยังเ
พ้อยังคิดถึงเ
ธอเหมือนเดิมอยู่
Bm 
นะ
 
เธอจาก
Bm 
ไปเดินไปกับเขาฉันมี
F#m 
น้ำตา
 
จำได้
ว่าไม่รักกันแ
ล้วยังจำไ
Bm 
ด้ดี

 
มาวัน
Bm 
นี้ยาหยีกับเขาต้องทะเลาะ
F#m 
กัน
 
นึกถึง
วันที่ตัวเธอ
นั้นคลั่งไคล้ตัว
Bm 
เขา
 
เจ็บและ
Bm 
ช้ำมันเจ็บและช้ำในใจไม่
F#m 
เบา
 
คิดแล้วเศ
ร้า 
 
ทำไมตัวเ
ราอาภัพสิ้
Bm 
นดี

 
เวลา
นี้ 
 
ดาวบน
ฟ้า 
 
แสง
F#m 
จันทร์ยังคงนวล
Bm 
ผ่อง
 
เป็นประก
าย 
 
งดง
าม
 
ส่องแสง
Bm 
นวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
 
ดั่งตัว
ฉันที่รักเ
ธอ 
 
รัก
F#m 
เธอไม่เคยจะเ
Bm 
ปลี่ยน
 
ยังรักเ
ธอ 
 
คิดถึงเ
ธอ 
 
เหมือน
Bm 
เดิม

INSTRU | Bm | F#m | G A | Bm |
INSTRU | Bm | F#m | G A | Bm |

 
เวลา
นี้ 
 
ดาวบน
ฟ้า 
 
แสง
F#m 
จันทร์ยังคงนวล
Bm 
ผ่อง
 
เป็นประก
าย 
 
งดง
าม
 
ส่องแสง
Bm 
นวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
 
ดั่งตัว
ฉันที่รักเ
ธอ 
 
รัก
F#m 
เธอไม่เคยจะเ
Bm 
ปลี่ยน
 
ยังรักเ
ธอ 
 
คิดถึงเ
ธอ 
 
เหมือน
Bm 
เดิม

 
ความรัก
นั้นงดง
าม 
 
ฉัน
F#m 
มีให้เธอไม่
Bm 
ขาด
 
ยังรักเ
ธอ 
 
คิดถึงเ
ธอ 
 
เหมือน
Bm 
เดิม..


โอ้ที่รักใจฉันวันนี้ยังมีแค่เธอ
ฉันยังเพ้อยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมอยู่นะ
เธอจากไปเดินไปกับเขาฉันมีน้ำตา
จำได้ว่าไม่รักกันแล้วยังจำได้ดี

มาวันนี้ยาหยีกับเขาต้องทะเลาะกัน
นึกถึงวันที่ตัวเธอนั้นคลั่งไคล้ตัวเขา
เจ็บและช้ำมันเจ็บและช้ำในใจไม่เบา
คิดแล้วเศร้า ทำไมตัวเราอาภัพสิ้นดี

เวลานี้ ดาวบนฟ้า แสงจันทร์ยังคงนวลผ่อง
เป็นประกาย งดงาม
ส่องแสงนวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
ดั่งตัวฉันที่รักเธอ รักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ เหมือนเดิม

( ดนตรี )

เวลานี้ ดาวบนฟ้า แสงจันทร์ยังคงนวลผ่อง
เป็นประกาย งดงาม
ส่องแสงนวลและไม่เคยแปรเปลี่ยน
ดั่งตัวฉันที่รักเธอ รักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ เหมือนเดิม

ความรักนั้นงดงาม ฉันมีให้เธอไม่ขาด
ยังรักเธอ คิดถึงเธอ เหมือนเดิม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหมือนเดิม (คอร์ด)

 โฆษณา