คอร์ดเพลง ป.ขี้ไก่ – บอล สราวุฒิ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ป.ขี้ไก่ บอล สราวุฒิ

คอร์ดเพลง ป.ขี้ไก่ - บอล สราวุฒิ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single บอล สราวุฒิ : ป.ขี้ไก่


F#m 
นั่งฮำยาสูบ 
 
ที่พึ่ง
D 
ซื้อมาแต่ร้าน
 
แม่ใ
A 
หญ่แดง ซองละ สิบบ
E 
าท
F#m 
ลุกตื่นแต่เช้า 
 
ฟ้
D 
าวซาวไส่รถไถ
 
ออกไ
A 
ปนา 
 
แก่หญ้ามาใ
E 
ห้งัว

 
พอแต่
F#m 
ได้พ้อหน้าลูกสาว 
 
แม่ใ
E 
หญ่แดง
 
อิหล่าคำแ
D 
พง 
 
เพิ่นเ
E 
ป็นดาวมห
A 
าลัย
F#m 
บอกเจ้าของ 
 
ให้เ
E 
จียมแน่เด้อหัวใจ
 
อยากอายเข้าใ
D 
กล้
 
ย้านเจ้าเหม็นกุยบักค
E 
นจน.. 
 
โอ้ย..

 
ใส่ดาวเ
A 
ทียมตีนแตกเขิบ 
 
เล็บตี
E 
นดำตัวมอทอ
 
สกป
D 
รกหน้าตาบ่หล่อ 
 
หน้าบ่เ
E 
คยพ้อครีมจักเทือ
 
เจ้าเรียน  
A 
ม. มหาลัย อ้ายจบ ม
E 
.3 ป. ขี้ไก่
 
เจียม
F#m 
ตัวแนเด้อใจ 
 
สมคว
D 
รแล้ว.
E 
..
 
เกี่ยวหญ้าให้งั
A 
วก่อน 
 
 
E 

 
พอแต่
F#m 
ได้พ้อหน้าลูกสาว 
 
แม่ใ
E 
หญ่แดง
 
อิหล่าคำแ
D 
พง 
 
เพิ่นเ
E 
ป็นดาวมห
A 
าลัย
F#m 
บอกเจ้าของ 
 
ให้เ
E 
จียมแน่เด้อหัวใจ
 
อยากอายเข้าใ
D 
กล้
 
ย้านเจ้าเหม็นกุยบักค
E 
นจน 
 
โอ้ย..

 
ใส่ดาวเ
A 
ทียมตีนแตกเขิบ 
 
เล็บตี
E 
นดำตัวมอทอ
 
สกป
D 
รกหน้าตาบ่หล่อ 
 
หน้าบ่เ
E 
คยพ้อครีมจักเทือ
 
เจ้าเรียน  
A 
ม. มหาลัย อ้ายจบ ม
E 
.3 ป. ขี้ไก่
 
เจียม
F#m 
ตัวแนเด้อใจ 
 
สมคว
D 
รแล้ว.
E 
..
 
เกี่ยวหญ้าให้งั
A 
วก่อน 
 
D 
อ้.. โอ๊ะ..  
E 

D 
  อ้ายมันพอกะเทินมันบ่เป็นเก้า
E 
  เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวตามปะสา
C#m 
  มันบ่ได้ห
F#m 
รูหรา.. ดูดี..  
E 
D 
  มืออ้ายมันหญ๋า 
 
มันบ่สมเจ้า
E 
  สิไปบายแก้มเจ้าผู้สาว
C#m 
  อ้ายย้านขี้ไ
F#m 
ก่มัน..
 
  
E 
ติดเสื้องา
D 
ม ๆ ของเ
E 
จ้า
 
  โอ้โอโ
C#m 
อยย..โอ้โฮ๊ะ
F#m 
โอ้ย.. 
 
 
E 

INSTRU | D | E | C#m | F#m E | D | E | E |

 
ใส่ดาวเ
A 
ทียมตีนแตกเขิบ 
 
เล็บตี
E 
นดำตัวมอทอ
 
สกป
D 
รกหน้าตาบ่หล่อ 
 
หน้าบ่เ
E 
คยพ้อครีมจักเทือ
 
เจ้าเรียน  
A 
ม. มหาลัย อ้ายจบ ม
E 
.3 ป. ขี้ไก่
 
เจียม
F#m 
ตัวแนเด้อใจ 
 
สมคว
D 
รแล้ว.
E 
..

 
ใส่ดาวเ
A 
ทียมตีนแตกเขิบ 
 
เล็บตี
E 
นดำตัวมอทอ
 
สกป
D 
รกหน้าตาบ่หล่อ 
 
หน้าบ่เ
E 
คยพ้อครีมจักเทือ
 
เจ้าเรียน  
A 
ม. มหาลัย อ้ายจบ ม
E 
.3 ป. ขี้ไก่
 
เจียม
F#m 
ตัวแนเด้อใจ 
 
สมคว
D 
รแล้ว.
E 
..
 
เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน..
 

OUTRO | A | E | F#m | D | A |
OUTRO (โอยย..เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน..)


นั่งฮำยาสูบ ที่พึ่งซื้อมาแต่ร้าน
แม่ใหญ่แดง ซองละ 10 บาท
ลุกตื่นแต่เช้า ฟ้าวซาวไส่รถไถ
ออกไปนา แก่หญ้ามาให้งัว

พอแต่ได้พ้อหน้าลูกสาว แม่ใหญ่แดง
อิหล่าคำแพง เพิ่นเป็นดาวมหาลัย
บอกเจ้าของ ให้เจียมแน่เด้อหัวใจ
อยากอายเข้าใกล้
ย้านเจ้าเหม็นกุยบักคนจน โอ้ย..

ใส่ดาวเทียมตีนแตกเขิบ เล็บตีนดำตัวมอทอ
สกปรกหน้าตาบ่หล่อ
หน้าบ่เคยพ้อครีมจักเทือ
เจ้าเรียน ม. มหาลัย อ้ายจบ ม.3 ป. ขี้ไก่
เจียมตัวแนเด้อใจ
สมควรแล้ว เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน

พอแต่ได้พ้อหน้าลูกสาว แม่ใหญ่แดง
อิหล่าคำแพง เพิ่นเป็นดาวมหาลัย
บอกเจ้าของ ให้เจียมแน่เด้อหัวใจ
อยากอายเข้าใกล้
ย้านเจ้าเหม็นกุยบักคนจน โอ้ย..

ใส่ดาวเทียมตีนแตกเขิบ เล็บตีนดำตัวมอทอ
สกปรกหน้าตาบ่หล่อ
หน้าบ่เคยพ้อครีมจักเทือ
เจ้าเรียน ม. มหาลัย อ้ายจบ ม.3 ป. ขี้ไก่
เจียมตัวแนเด้อใจ สมควรแล้ว
เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน โอ้..  โอ๊ะ..

อ้ายมันพอกะเทินมันบ่เป็นเก้า
เลี้ยงไก่เลี้ยงงัวตามปะสา
มันบ่ได้หรูหรา.. ดูดี
มืออ้ายมันหญ๋า มันบ่สมเจ้า
สิไปบายแก้มเจ้าผู้สาว
อ้ายย้านขี้ไก่มัน..
ติดเสื้องาม ๆ ของเจ้า
โอ้โอโอยย..โอ้โฮ๊ะโอ้ย..

( ดนตรี )

ใส่ดาวเทียมตีนแตกเขิบ เล็บตีนดำตัวมอทอ
สกปรกหน้าตาบ่หล่อ
หน้าบ่เคยพ้อครีมจักเทือ
เจ้าเรียน ม. มหาลัย อ้ายจบ ม.3 ป. ขี้ไก่
เจียมตัวแนเด้อใจ สมควรแล้ว..

ใส่ดาวเทียมตีนแตกเขิบ เล็บตีนดำตัวมอทอ
สกปรกหน้าตาบ่หล่อ
หน้าบ่เคยพ้อครีมจักเทือ
เจ้าเรียน ม. มหาลัย อ้ายจบ ม.3 ป. ขี้ไก่
เจียมตัวแนเด้อใจ สมควรแล้ว
เกี่ยวหญ้าให้งัวก่อน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ป.ขี้ไก่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : 216 สตูดิโอ (ขอนแก่น)
บุ๊ค ศุภกาญจน์ / จักรกฤษ บุญสิทธิ์ (แซมมี่)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend