คอร์ดเพลง เจ็บไม่รู้จบ – ต๋อง วัฒนา SLOW

  
Text   

คอร์ดเพลง : เจ็บไม่รู้จบ ต๋อง วัฒนา SLOW

คอร์ดเพลง เจ็บไม่รู้จบ - ต๋อง วัฒนา SLOW

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต๋อง วัฒนา SLOW : เจ็บไม่รู้จบ


INTRO | F#m E | D A | F#m E | D E |
INTRO | F#m E | D A | F#m E | D | E |

F#m 
ฉันเพิ่งเข้าใ
E 
จดี 
 
เมื่อวัน
D 
นี้ได้พบด้วยตั
A 
วเอง
 
แค่เ
F#m 
พียงนั่งฟั
E 
งเพลง 
 
แล้วน้ำ
D 
ตามันไหลไ
A 
ด้ไง
 
ที่
F#m 
คิดว่าเช็ดน้ำตาไ
E 
ปหมดแล้ว
 
แต่
D 
มันยังทิ้งร่องรอยความป
A 
วดร้าว
 
ยัง
F#m 
เจ็บยังทรมานทุกค
E 
วามรู้สึก
 
ยังนึ
D 
กถึงวันเก่าๆ 
 
ที่มัน
E 
ทำให้เราไม่ลืม
 
ทุกเรื่อ
A 
งราว

 
เจ็บครั้ง
A 
นี้ยังไม่
E 
จบ 
 
อย่าเพิ่ง
D 
นับหยดน้ำ
A 
ตา
 
คำที่
F#m 
พูดบอกเลิ
E 
กรา 
 
 
D 
นั้นหมายถึงเพิ่งเ
E 
ริ่ม
 
กี่พันค
A 
รั้ง 
 
ทนเสียใ
E 
จ 
 
รับไม่ไ
D 
หวก็ต้องเ
A 
จอ
 
ตราบที่
F#m 
ฉันยังรักเ
E 
ธอ 
 
 
D 
คงต้องเจอความเ
E 
จ็บ
 
อีกไม่
A 
รู้จบ 
 
 
E 

INSTRU | F#m E | D A | F#m E | D E |
INSTRU | F#m E | D A | F#m E | D | E |

F#m 
ฉันเพิ่งรู้
E 
ตัว 
 
ตอนวัวห
D 
ายแล้วคิดจะล้อ
A 
มคอก
F#m 
รักเธอจน
E 
ตาบอด 
 
รู้ทางอ
D 
อกก็ยังไ
A 
ม่ไป
F#m 
ที่คิดว่าเช็ดน้ำตาไปหม
E 
ดแล้ว
 
แต่
D 
มันยังทิ้งร่องรอยควา
A 
มปวดร้าว
 
ยัง
F#m 
เจ็บยังทรมานทุกค
E 
วามรู้สึก
 
ยังนึก
D 
ถึงวันเก่าๆ 
 
ที่มัน
E 
ทำให้เราไม่ลืม
 
ทุกเรื่อ
A 
งราว 
 
 
E 

 
เจ็บครั้ง
A 
นี้ยังไม่
E 
จบ 
 
อย่าเพิ่ง
D 
นับหยดน้ำ
A 
ตา
 
คำที่
F#m 
พูดบอกเลิ
E 
กรา 
 
 
D 
นั้นหมายถึงเพิ่งเ
E 
ริ่ม
 
กี่พันค
A 
รั้ง 
 
ทนเสียใ
E 
จ 
 
รับไม่ไ
D 
หวก็ต้องเ
A 
จอ
 
ตราบที่
F#m 
ฉันยังรักเ
E 
ธอ 
 
 
D 
คงต้องเจอความเ
E 
จ็บ

 
เจ็บครั้ง
A 
นี้ยังไม่
E 
จบ 
 
อย่าเพิ่ง
D 
นับหยดน้ำ
A 
ตา
 
คำที่
F#m 
พูดบอกเลิ
E 
กรา 
 
 
D 
นั้นหมายถึงเพิ่งเ
E 
ริ่ม
 
กี่พันค
A 
รั้ง 
 
ทนเสียใ
E 
จ 
 
รับไม่ไ
D 
หวก็ต้องเ
A 
จอ
 
ตราบที่
F#m 
ฉันยังรักเ
E 
ธอ 
 
 
D 
คงต้องเจอความเ
E 
จ็บ
 
อีกไม่
A 
รู้จบ

D 
คงต้องเจอความเ
E 
จ็บ.. 
 
อีกไม่รู้จบ…

OUTRO | F#m E | D A | F#m E | D E | A |


ฉันเพิ่งเข้าใจดี เมื่อวันนี้ได้พบด้วยตัวเอง
แค่เพียงนั่งฟังเพลง แล้วน้ำตามันไหลได้ไง
ที่คิดว่าเช็ดน้ำตาไปหมดแล้ว
แต่มันยังทิ้งร่องรอยความปวดร้าว
ยังเจ็บยังทรมานทุกความรู้สึก
ยังนึกถึงวันเก่าๆ ที่มันทำให้เราไม่ลืม
ทุกเรื่องราว

เจ็บครั้งนี้ยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับหยดน้ำตา
คำที่พูดบอกเลิกรา นั้นหมายถึงเพิ่งเริ่ม
กี่พันครั้ง ทนเสียใจ รับไม่ไหวก็ต้องเจอ
ตราบที่ฉันยังรักเธอ คงต้องเจอความเจ็บ
อีกไม่รู้จบ

( ดนตรี )

ฉันเพิ่งรู้ตัว ตอนวัวหายแล้วคิดจะล้อมคอก
รักเธอจนตาบอด รู้ทางออกก็ยังไม่ไป
ที่คิดว่าเช็ดน้ำตาไปหมดแล้ว
แต่มันยังทิ้งร่องรอยความปวดร้าว
ยังเจ็บยังทรมานทุกความรู้สึก
ยังนึกถึงวันเก่าๆ ที่มันทำให้เราไม่ลืม
ทุกเรื่องราว

เจ็บครั้งนี้ยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับหยดน้ำตา
คำที่พูดบอกเลิกรา นั้นหมายถึงเพิ่งเริ่ม
กี่พันครั้ง ทนเสียใจ รับไม่ไหวก็ต้องเจอ
ตราบที่ฉันยังรักเธอ คงต้องเจอความเจ็บ

เจ็บครั้งนี้ยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับหยดน้ำตา
คำที่พูดบอกเลิกรา นั้นหมายถึงเพิ่งเริ่ม
กี่พันครั้ง ทนเสียใจ รับไม่ไหวก็ต้องเจอ
ตราบที่ฉันยังรักเธอ คงต้องเจอความเจ็บ
อีกไม่รู้จบ

คงต้องเจอความเจ็บ.. อีกไม่รู้จบ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บไม่รู้จบ (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : นายอ๊อต สา มัญ ชน
เรียบเรียง : DJ JAIDA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend