หน้าแรก » First Anuwat » คอร์ดเพลง คลั่งรัก (Crazy) – First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)

คอร์ดเพลง คลั่งรัก (Crazy) – First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัฒน์)


Tune to Eb
INTRO | F | Em | Dm7 | G |

Em 
  แค่คุณยิ้
Am 
มมา 
 
สบตาแค่ครั้
Dm7 
งเดียว
 
  ก็เห
มือนว่าโลกนี้มีแค่คุณ
Em 
  หยุดมองไ
Am 
ม่ได้ 
 
ทำไมไม่เข้
Dm7 
าใจ

 
นี่ร
อยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไ
หว 
 
สั่นทั้ง
Fm 
ใจ
 
คลั่ง
Dm7 
รักคุณจนไปไหนไม่ได้แ
ล้ว

 
แค่เพียงได้เห็นคุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
ก็คุ
ณน่ารักไป
 
แค่คุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
หยุด
น่ารักสักวันจะได้ไ
หม.. 
 
 

Em 
  ก็เพิ่งเข้
Am 
าใจ 
 
กับคำว่าล
Dm7 
ะลาย
 
  ใจบ
างเหมือนจะตายก็เพราะคุณ
Em 
  หยุดมองไ
Am 
ม่ได้
 
  ทำไมไม่เข้
Dm7 
าใจ 
 
นี่ร
อยยิ้มหรือว่า
 
  แผ่นดินไ
หว 
 
สั่นทั้ง
Fm 
ใจ
 
  คลั่งรั
Dm7 
กคุณจนไปไหนไม่ได้แ
ล้ว

 
แค่เพียงได้เห็นคุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
ก็คุ
ณน่ารักไป
 
แค่คุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
หยุด
น่ารักสักวันจะได้ไ
หม

 
ทำ
Em 
ไมดาเมจรุนแรงขนาดนี้
 
น่า
Dm7 
รักเกินต้านทำอะไรก็ดูดี
 
ไม่เ
คยแผ่วเลยหยุดหลงไม่ได้สักที
 
ก็
คุณมาทำให้ผมนั้นคลั่งรัก
 
ก็
Em 
คุณนั่นแหละที่น่ารักไม่หยุดพัก
 
คิด
Dm7 
ถึงคุณแทบบ้าและยังไม่เข้าใจว่า

 
นี่ร
อยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไ
หว 
 
สั่นทั้ง
Fm 
ใจ
 
คลั่ง
Dm7 
รักคุณจนไปไหนไม่ได้แ
ล้ว

 
แค่เพียงได้เห็นคุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
ก็คุ
ณน่ารักไป
 
แค่คุณ
ยิ้มทีไร 
 
ก็หวั่นไ
Am 
หวทุกที
 
ใจไม่ค่อ
Dm7 
ยดี 
 
หยุด
น่ารักสักวันจะได้ไหม..

INSTRU | F | Em | Dm7 |

 
หยุดน่
ารักสักวัน.. 
 
จะไ
ด้ไหม…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คลั่งรัก


แค่คุณยิ้มมา สบตาแค่ครั้งเดียว
ก็เหมือนว่าโลกนี้มีแค่คุณ
หยุดมองไม่ได้ ทำไมไม่เข้าใจ

นี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหว สั่นทั้งใจ
คลั่งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้ว

แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไป
แค่คุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม..

ก็เพิ่งเข้าใจ กับคำว่าละลาย
ใจบางเหมือนจะตายก็เพราะคุณ
หยุดมองไม่ได้
ทำไมไม่เข้าใจ นี่รอยยิ้มหรือว่า
แผ่นดินไหว สั่นทั้งใจ
คลั่งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้ว

แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไป
แค่คุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม

ทำไมดาเมจรุนแรงขนาดนี้
น่ารักเกินต้านทำอะไรก็ดูดี
ไม่เคยแผ่วเลยหยุดหลงไม่ได้สักที
ก็คุณมาทำให้ผมนั้นคลั่งรัก
ก็คุณนั่นแหละที่น่ารักไม่หยุดพัก
คิดถึงคุณแทบบ้าและยังไม่เข้าใจว่า

นี่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไหว สั่นทั้งใจ
คลั่งรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้ว

แค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไป
แค่คุณยิ้มทีไร ก็หวั่นไหวทุกที
ใจไม่ค่อยดี หยุดน่ารักสักวันจะได้ไหม..

( ดนตรี )

หยุดน่ารักสักวัน.. จะได้ไหม…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คลั่งรัก (Crazy) (คอร์ด)

Lyrics : Vorapat Vongsukont
Compose : First Anuwat
ติดต่องานโชว์ : 061-162-2295

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา