คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย – ต๋อง วัฒนา Feat. พลอยชมพู

  
Text   

คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย – ต๋อง วัฒนา Feat. พลอยชมพู

ต๋อง วัฒนา

คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย

ศิลปิน : ต๋อง วัฒนา

Feat : พลอยชมพู

แนวเพลง : #สตริง

คีย์คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง กลืนน้ำลาย - ต๋อง วัฒนา Feat. พลอยชมพู
คอร์ด

INTRO | F | Am | Bb | Bbm |  ( 2 Times )

 
ม่พรือ.. 
 
ฉั
Am 
นเข้าใจ
 
Bb 
ธอปิดประตูใส่หน้าฉันก็ไ
Bbm 
ม่ว่ากัน
 
วามผิดนี้ 
 
มั
Am 
นหนักหนา
 
Bb 
ธอจะเย็นชายังโกรธฉันก็ย
อมรับมัน

 
* ที่
Dm 
แหลงไปว่า 
 
ฉั
Am 
นไม่รัก 
 
ไม่มีวันหลบมา
 
Bb 
วลาโมโหปากฉันก็หมา
Gm 
 แหลงไปอย่า
Bb 
ง..นั้น

 
** รู้ว่
Dm 
ารักเธอมาก
Am 
ก็ตอนไม่มีใคร
 
ฉั
Bb 
นเองหวังเหวิดเดียวดาย..จ
ะเป็นจะตายทุกวัน
 
Dm 
ห้อภัยฉันเถอะ
Am 
 ฉันยอมรับโทษทัณฑ์
 
Gm 
พิ่งรู้ว่ากลืนน้ำลาย 
 
มัน
ยังง่ายกว่ากลืนน้ำตา

 
ถ้
ารู้ว่าตัวเองผิด 
 
แต่เพิ่งคิดจะมางอนง้อ
 
Am 
าขอให้คืนดี 
 
ขอโทษแต่แค่นี้คงไม่พอ
 
Bb 
พราะฉันยังเจ็บ ฉันยังจำ ยังไม่หาย
 
จะปล่อย
Bbm 
ให้เธอร้องไห้ ปล่อยให้ จะเป็นจะตาย
 
หยุดรักกัน
สักหลาย ๆ วัน
 
ให้เธอและฉันได้ทวนถึงความสำคัญ
 
 
ที่ครั้ง
Am 
หนึ่งเธอเคยมีต่อกัน
 
 
เพียงหวังว่าเธอยังจำมัน
 
 
เห
Bb 
มือนที่ฉันนั้นยังคงจะจำ
 
หากเพียง
Bbm 
เธอไม่
 
 
ก็คงต้องปล่อยให้เธอต้องกลืนน้ำตา
 

 
ช่
วยออกมา.. 
 
 
Am 
อย่าเฉยชา
 
Bb 
ม่อยากให้เธอต้องปิด 
 
ต้องขัง
Bbm 
ตัวเองไว้
 
ค่สบตา 
 
 
Am 
ให้เห็นหน้า
 
Bb 
าตบมาตี 
 
มาดุมาด่า
ให้สาใจ

( * , ** )

 
*** เฮ้
อ.. 
 
เบื่อน้ำหน้าคนอย่างเธออ่ะ
 
Am 
ล่ให้ไปยังไงก็ยังจะตามมาขอเจออ่ะ
 
รู้
Bb 
แล้วใช่มั้ยว่าความเจ็บปวด
 
และความเสียใจมันเป็น
Bbm 
ยังไง 
 
(เหอะ)
 
ทีหลังอย่าทำอย่างนี้กับใคร
 
 
ะให้กลืนน้ำตาซะให้เข็ด
 
Am 
ะให้เธอเจ็บ 
 
เจ็บอีกสักสิบเท่า
 
Bb 
ต่ตอนนี้เรื่องระหว่างเรา 
 
ฉันเข้าใจ
 
ให้อภัย
..Ahhaa.. 
 
ไม่โกรธเธอแล้วก็ได้

 
ที่ผ่
Dm 
านมาที่เคยทำ ฉันจะลืม ๆ จะไม่จดจำ
 
แค่ขอ
Am 
ให้เธอไม่ทำอีกครั้ง
 
ไม่ทำมันอีกซ้ำ ๆ เมื่อเธอสัญญา
Bb 
ต่อกัน
 
ฉันก็จะยอมกลับมารักกัน
 
 
กลับ
Gm 
มารักกัน 
 
กลับ
Bb 
มารักกันนะ

( ** , *** )

OUTRO | F | Am | Bb | Bbm | F |เนื้อเพลง
ไม่พรือ ฉันเข้าใจ
เธอปิดประตูใส่หน้าฉันก็ไม่ว่ากัน
ความผิดนี้ มันหนักหนา
เธอจะเย็นชายังโกรธฉันก็ยอมรับมัน

*ที่แหลงไปว่าฉันไม่รัก ไม่มีวันหลบมา
เวลาโมโหปากฉันก็หมา แหลงไปอย่างนั้น

**รู้ว่ารักเธอมาก ก็ตอนไม่มีใคร
ฉันเองหวังเหวิดเดียวดาย จะเป็นจะตายทุกวัน
ให้อภัยฉันเถอะ ฉันยอมรับโทษทัณฑ์
เพิ่งรู้ว่ากลืนน้ำลาย มันยังง่ายกว่ากลืนน้ำตา

RAP
ถ้ารู้ว่าตัวเองผิด แต่เพิ่งคิดจะมางอนง้อ
มาขอให้คืนดี ขอโทษแต่แค่นี้คงไม่พอ
เพราะฉันยังเจ็บ ฉันยังจำ ยังไม่หาย
จะปล่อย ให้เธอร้องไห้ ปล่อยให้ จะเป็นจะตาย
หยุดรักกันสักหลาย ๆ วัน
ให้เธอและฉันได้ทวนถึงความสำคัญ
ที่ครั้งหนึ่งเธอเคยมีต่อกัน
เพียงหวังว่าเธอยังจำมัน
เหมือนที่ฉันนั้นยังคงจะจำ
หากเพียงเธอไม่ ก็คงต้องปล่อยให้เธอต้องกลืนน้ำตา

ช่วยออกมา อย่าเฉยชา
ไม่อยากให้เธอต้องปิด ต้องขังตัวเองไว้
แค่สบตา ให้เห็นหน้า
มาตบมาตี มาดุมาด่าให้สาใจ

*ที่แหลงไปว่าฉันไม่รัก ไม่มีวันหลบมา
เวลาโมโหปากฉันก็หมา แหลงไปอย่างนั้น

**รู้ว่ารักเธอมาก ก็ตอนไม่มีใคร
ฉันเองหวังเหวิดเดียวดาย จะเป็นจะตายทุกวัน
ให้อภัยฉันเถอะ ฉันยอมรับโทษทัณฑ์
เพิ่งรู้ว่ากลืนน้ำลาย มันยังง่ายกว่ากลืนน้ำตา

Rap
เฮ้อ…เบื่อน้ำหน้าคนอย่างเธออ่ะ
ไล่ให้ไปยังไงก็ยังจะตามมาขอเจออ่ะ
รู้แล้วใช่มั้ยว่าความเจ็บปวดและความเสียใจมันเป็นยังไง (เหอะ)
ทีหลังอย่าทำอย่างนี้กับใคร
จะให้กลืนน้ำตาซะให้เข็ด
จะให้เธอเจ็บ เจ็บอีกสักสิบเท่า
แต่ตอนนี้เรื่องระหว่างเรา ฉันเข้าใจ ให้อภัย
ไม่โกรธเธอแล้วก็ได้
ที่ผ่านมาที่เคยทำ ฉันจะลืม ๆ จะไม่จดจำ
แค่ขอให้เธอไม่ทำอีกครั้ง
ไม่ทำมันอีกซ้ำ ๆ เมื่อเธอสัญญาต่อกัน
ฉันก็จะยอมกลับมารักกัน
กลับมารักกัน กลับมารักกันนะ

**รู้ว่ารักเธอมาก ก็ตอนไม่มีใคร (ไม่มีใคร)
ฉันเองหวังเหวิดเดียวดาย จะเป็นจะตายทุกวัน
ให้อภัยฉันเถอะ ฉันยอมรับโทษทัณฑ์ (รับโทษทัณฑ์)
เพิ่งรู้ว่ากลืนน้ำลาย มันยังง่ายกว่ากลืนน้ำตา

Rap
เฮ้อ…เบื่อน้ำหน้าคนอย่างเธออ่ะ
ไล่ให้ไปยังไงก็ยังจะตามมาขอเจออ่ะ
(เพิ่งรู้ว่ากลืนน้ำลาย)
รู้แล้วใช่มั้ยว่าความเจ็บปวดและความเสียใจมันเป็นยังไง (เหอะ)
ทีหลังอย่าทำอย่างนี้กับใคร
จะให้กลืนน้ำตาซะให้เข็ด
จะให้เธอเจ็บ เจ็บอีกสักสิบเท่า
แต่ตอนนี้เรื่องระหว่างเรา ฉันเข้าใจ ให้อภัย
(มันยังง่ายกว่ากลืนน้ำตา)
ไม่โกรธเธอแล้วก็ได้
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : กลืนน้ำลาย
ศิลปิน : ต๋อง วัฒนา Feat. พลอยชมพู
Lyrics ท่อน Rap By พลอยชมพู
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง By Slow Records Team
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend