หน้าแรก » WONDERFRAME » คอร์ดเพลง เสียฟอร์มไม่แคร์เสียแกไม่ยอม – WonderFrame

คอร์ดเพลง เสียฟอร์มไม่แคร์เสียแกไม่ยอม – WonderFrame


INTRO | B | F# | G#m | E | ( 2 Times )

 
เสียฟ
อร์มเราไม่แคร์
 
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
 
 
ถ้าเกิดใคร
F# 
คิดจะแย่งแก
 
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
 
 
ต่อให้
G#m 
คนว่าฉันไม่ดี
 
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
 
 
แต่แ
กอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

 
เสียฟ
อร์มเราไม่แคร์
 
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
 
 
ถ้าเกิดใคร
F# 
คิดจะแย่งแก
 
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
 
 
ต่อให้
G#m 
คนว่าฉันไม่ดี
 
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
 
 
แต่แ
กอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

รัก 
 
ก็รักเพียงแก
 
เวลาที่ฉันเ
F# 
หงานี่ฉันก็ทักเพียงแก
 
ยามที่แกไ
G#m 
ม่มีใครฉันเองคอยดูแล
 
ยามที่แกนั้นเป็น
ไข้
 
ฉันก็จะคอยปิดแอร์ไม่ให้แกหนาว
 

  แต่หากวันหนึ่งมีใครคิดแย่งแกไป
F# 
  ฉันเองก็จะไม่ยอมไม่ว่าเหตุผลใด 
 
G#m 
  ต่อให้ฉันต้องเสียฟอร์มหรือเสียศักดิ์ศรีก็ได้
  แต่ยังไงฉันจะปกป้องแม้ตัวฉันนั้นต้องตาย..

  แม้ว่าฉันนั้นต้องตาย..
F# 
  แม้ว่าฉันนั้นต้องตาย..
G#m 
  ยัง 
 
ง 
 
ฉันก็จะไม่ยอม..

 
เสียฟ
อร์มเราไม่แคร์
 
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
 
 
ถ้าเกิดใคร
F# 
คิดจะแย่งแก
 
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
 
 
ต่อให้
G#m 
คนว่าฉันไม่ดี
 
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
 
 
แต่แ
กอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

 
เสียฟ
อร์มเราไม่แคร์
 
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
 
 
ถ้าเกิดใคร
F# 
คิดจะแย่งแก
 
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
 
 
ต่อให้
G#m 
คนว่าฉันไม่ดี
 
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
 
 
แต่แ
กอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

 
ที่ต้องห่
วงแกเพราะแกคือคนที่ฉันรัก
 
ใคร
F# 
คิดจะแย่งไปฉันก็ไม่ยอมทั้งนั้น
 
ไม่ใช่
G#m 
ว่าหึง 
 
แต่ฉันห่วงเธอ
 
เวลาที่แ
กไปคุยกับใคร 
 
นี่ฉันโคตรห่วงเลย
 
ฉันโคตรห่
วงแก 
 
ฉันโคตรห่วงแกนะรู้มั้ย
 
ฉันโคตร
F# 
ห่วงแก 
 
ฉันโคตรห่วงแกนะรู้มั้ย
 
และ
G#m 
ขอโทษทีที่ฉันเอาแต่ใจ
 
ไม่อ
ยากให้นั้นไปคุยกับใคร

 
ไม่ว่าจะเ
ป็นจะตายยังไงฉันก็จะรักเพียงแก
F# 
ใครจะพูดอะไรฉันก็จะรักเพียงแก
 
ต่อให้
G#m 
ฉันต้องเสียฟอร์ม 
 
ขอแค่ได้อยู่เคียงแก
 
แล้วหวังว่
าสักวันนึงเราจะได้นอนบนเตียงแก

INSTRU | B | F# | G#m | E | ( 2 Times )
INSTRU (ฉันรักเพียงแก..)

 
เสียฟ
อร์มเราไม่แคร์
 
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
 
 
ถ้าเกิดใคร
F# 
คิดจะแย่งแก
 
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
 
 
ต่อให้
G#m 
คนว่าฉันไม่ดี
 
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
 
 
แต่แ
กอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

OUTRO | B | F# | G#m | E |


เสียฟอร์มเราไม่แคร์
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
ถ้าเกิดใครคิดจะแย่งแก
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
ต่อให้คนว่าฉันไม่ดี
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
แต่แกอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

เสียฟอร์มเราไม่แคร์
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
ถ้าเกิดใครคิดจะแย่งแก
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
ต่อให้คนว่าฉันไม่ดี
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
แต่แกอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

รัก ก็รักเพียงแก
เวลาที่ฉันเหงานี่ฉันก็ทักเพียงแก
ยามที่แกไม่มีใครฉันเองคอยดูแล
ยามที่แกนั้นเป็นไข้
ฉันก็จะคอยปิดแอร์ไม่ให้แกหนาว

แต่หากวันหนึ่งมีใครคิดแย่งแกไป
ฉันเองก็จะไม่ยอมไม่ว่าเหตุผลใด ๆ
ต่อให้ฉันต้องเสียฟอร์มหรือเสียศักดิ์ศรีก็ได้
แต่ยังไงฉันจะปกป้องแม้ตัวฉันนั้นต้องตาย..

แม้ว่าฉันนั้นต้องตาย..
แม้ว่าฉันนั้นต้องตาย..
ยัง ไง ฉันก็จะไม่ยอม..

เสียฟอร์มเราไม่แคร์
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
ถ้าเกิดใครคิดจะแย่งแก
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
ต่อให้คนว่าฉันไม่ดี
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
แต่แกอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

เสียฟอร์มเราไม่แคร์
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
ถ้าเกิดใครคิดจะแย่งแก
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
ต่อให้คนว่าฉันไม่ดี
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
แต่แกอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

ที่ต้องห่วงแกเพราะแกคือคนที่ฉันรัก
ใครคิดจะแย่งไปฉันก็ไม่ยอมทั้งนั้น
ไม่ใช่ว่าหึง แต่ฉันห่วงเธอ
เวลาที่แกไปคุยกับใคร นี่ฉันโคตรห่วงเลย
ฉันโคตรห่วงแก ฉันโคตรห่วงแกนะรู้มั้ย
ฉันโคตรห่วงแก ฉันโคตรห่วงแกนะรู้มั้ย
และขอโทษทีที่ฉันเอาแต่ใจ
ไม่อยากให้นั้นไปคุยกับใคร

ไม่ว่าจะเป็นจะตายยังไงฉันก็จะรักเพียงแก
ใครจะพูดอะไรฉันก็จะรักเพียงแก
ต่อให้ฉันต้องเสียฟอร์ม ขอแค่ได้อยู่เคียงแก
แล้วหวังว่าสักวันนึงเราจะได้นอนบนเตียงแก

( ดนตรี )
(ฉันรักเพียงแก..)

เสียฟอร์มเราไม่แคร์
แต่ถ้าเสียแกเราไม่ยอม
ถ้าเกิดใครคิดจะแย่งแก
แน่นอนฉันเองไม่คงไม่ยอม
ต่อให้คนว่าฉันไม่ดี
อย่างงู้นอย่างงี้จนเสียฟอร์ม
แต่แกอย่าคิดนอกใจให้ฉันผิดหวังก็พอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เสียฟอร์มไม่แคร์เสียแกไม่ยอม (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง: wonderboy
FOR WORK : 095-829-6996
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :