คอร์ดเพลง รักอับปาง – อามาตา

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักอับปาง อามาตา

คอร์ดเพลง รักอับปาง - อามาตา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อามาตา : รักอับปาง


INTRO | Em | Em |
INTRO | Em | G | Am D | Em |
INTRO | Em | Em |

 
  
Em 
โอ้เจ้าเรือลำน้อย 
 
C 
อยอยู่บนผืนน้ำ
D 
  ดั่งนิยามรักของสอ
Em 
งเรา
 
  
Em 
น้องใยมาแปรผัน 
 
ทิ้ง
C 
กันก็แค่เพียงว่า
D 
  ไม่มีฟ้าและดาวใ
Em 
ห้เธอ 
 
 
C 
 
D 

 
  
Em 
รักเริ่มแรกช่างหวาน 
 
 
C 
คำสัญญาจริงใจ
D 
  หายไปไหนไม่เหลือสั
Em 
กคำ

C 
  หยั่งไม่
D 
ถึงเลยใจขอ
Em 
งคน
C 
  ช่างโล
D 
เลเหลือเกินใ
B 
จเธอ

 
  เรือ
C 
รักอับป
D 
างลงกลางท
Em 
ะเล
 
  ใจน้องรว
C 
นเร 
 
หันเ
D 
หไปตามแร
Em 
งลม
 
  คลื่น
G 
ซัดจนเรื
Am 
อล่ม 
 
 
Bm 
ไปไม่ถึ
Em 
งฝั่ง
C 
  จมอับป
D 
าง 
 
ลงกลา
Em 
งเล
C 
  รักอับป
D 
าง 
 
เพราะใจเ
B 
ธอ

 
  เรือ
C 
รักอับป
D 
างลงกลางท
Em 
ะเล
 
  ใจน้องรว
C 
นเร 
 
หันเ
D 
หไปตามแร
Em 
งลม
 
  คลื่น
G 
ซัดจนเรื
Am 
อล่ม 
 
 
Bm 
ไปไม่ถึ
Em 
งฝั่ง
C 
  จมอับป
D 
างลงกลา
Em 
งเล 
 
 
C 
 
D 

 
  
Em 
น้องคงรับไม่ไหว 
 
C 
ลื่นโถมมาคราใด
D 
  เธอเปลี่ยนใจหายไปกั
Em 
บลม
 
  
Em 
กู้ขึ้นมาอีกครั้ง 
 
 
C 
คงเป็นไปไม่ได้
D 
  พังจมหายลงใต้ผื
Em 
นเล

INSTRU | C D | Em | C D | Em |
INSTRU | C D | Em | C D | B A B |

C 
  หยั่งไม่
D 
ถึงเลยใจขอ
Em 
งคน
C 
  ช่างโล
D 
เลเหลือเกินใ
B 
จเธอ

 
  เรือ
C 
รักอับป
D 
างลงกลางท
Em 
ะเล
 
  ใจน้องรว
C 
นเร 
 
หันเ
D 
หไปตามแร
Em 
งลม
 
  คลื่น
G 
ซัดจนเรื
Am 
อล่ม 
 
 
Bm 
ไปไม่ถึ
Em 
งฝั่ง
C 
  จมอับป
D 
าง 
 
ลงกลา
Em 
งเล
C 
  รักอับป
D 
าง 
 
เพราะใจเ
Em 
ธอ
C 
  จมอับป
D 
างลงกลา
Em 
งเล.

OUTRO | C D | Em | C D | Em | ( 2 Times )
OUTRO Fade out..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักอับปาง


โอ้เจ้าเรือลำน้อย ลอยอยู่บนผืนน้ำ
ดั่งนิยามรักของสองเรา
น้องใยมาแปรผัน ทิ้งกันก็แค่เพียงว่า
ไม่มีฟ้าและดาวให้เธอ

รักเริ่มแรกช่างหวาน คำสัญญาจริงใจ
หายไปไหนไม่เหลือสักคำ

หยั่งไม่ถึงเลยใจของคน
ช่างโลเลเหลือเกินใจเธอ

เรือรักอับปางลงกลางทะเล
ใจน้องรวนเร หันเหไปตามแรงลม
คลื่นซัดจนเรือล่ม ไปไม่ถึงฝั่ง
จมอับปาง ลงกลางเล
รักอับปาง เพราะใจเธอ

เรือรักอับปางลงกลางทะเล
ใจน้องรวนเร หันเหไปตามแรงลม
คลื่นซัดจนเรือล่ม ไปไม่ถึงฝั่ง
จมอับปางลงกลางเล

น้องคงรับไม่ไหว คลื่นโถมมาคราใด
เธอเปลี่ยนใจหายไปกับลม
กู้ขึ้นมาอีกครั้ง คงเป็นไปไม่ได้
พังจมหายลงใต้ผืนเล

( ดนตรี )

หยั่งไม่ถึงเลยใจของคน
ช่างโลเลเหลือเกินใจเธอ

เรือรักอับปางลงกลางทะเล
ใจน้องรวนเร หันเหไปตามแรงลม
คลื่นซัดจนเรือล่ม ไปไม่ถึงฝั่ง
จมอับปาง ลงกลางเล
รักอับปาง เพราะใจเธอ
จมอับปางลงกลางเล..

มิวสิควิดีโอ รักอับปาง อามาตา

เพลง รักอับปาง (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend