หน้าแรก » เค ดอนหลา » คอร์ดเพลง ตัวสำรอง – เค ดอนหลา

คอร์ดเพลง ตัวสำรอง – เค ดอนหลา

คอร์ดเพลง : ตัวสำรอง เค ดอนหลา

คอร์ดเพลง ตัวสำรอง - เค ดอนหลา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เค ดอนหลา : ตัวสำรอง


INTRO | F | Dm | Bb C | F |
INTRO | F | Dm | Gm C | F |

 
ทั้งๆ
ที่รู้ 
 
ว่าเธอนั้นเป็นของ
Dm 
เขา
 
แต่ห้ามไม่ฟังใจเ
Bb 
รา
 
ยังคิดถึงเ
ขาและคอยห่วง
หา
 
ทั้งๆที่
รู้ 
 
เป็นได้แค่ชู้สา
Dm 
ยตา
 
คงหมดวา
Gm 
สนา 
 
คง
ทำได้แค่มอง

 
ผู้ชายคน
นั้น 
 
เขาคงทำบุญล้าน
Dm 
แสน
 
จึงได้เธอมาเป็นแ
Bb 
ฟน 
 
เดินควงแ
ขนให้ใครเขาม
อง
 
ชาติหน้ามี
Dm 
จริง 
 
จะไม่เป็นตัวสำ
Gm 
รอง
 
อยากเป็นคู่ค
รอง 
 
คู่ใจของเ
ธอ

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
บุญของฉันแ
ล้ว

INSTRU | Bb | F | Gm C | F | ( 2 Times )

 
ทั้งๆ
ที่รู้ 
 
ว่าเธอนั้นเป็นของ
Dm 
เขา
 
แต่ห้ามไม่ฟังใจเ
Bb 
รา
 
ยังคิดถึงเ
ขาและคอยห่วง
หา
 
ทั้งๆที่
รู้ 
 
เป็นได้แค่ชู้สา
Dm 
ยตา
 
คงหมดวา
Gm 
สนา 
 
คง
ทำได้แค่มอง

 
ผู้ชายคน
นั้น 
 
เขาคงทำบุญล้าน
Dm 
แสน
 
จึงได้เธอมาเป็นแ
Bb 
ฟน 
 
เดินควงแ
ขนให้ใครเขาม
อง
 
ชาติหน้ามี
Dm 
จริง 
 
จะไม่เป็นตัวสำ
Gm 
รอง
 
อยากเป็นคู่ค
รอง 
 
คู่ใจของเ
ธอ

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
บุญของฉันแ
ล้ว

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
บุญของฉันแ
ล้ว

OUTRO | Bb | F | Gm C | F |


ทั้งๆที่รู้ ว่าเธอนั้นเป็นของเขา
แต่ห้ามไม่ฟังใจเรา
ยังคิดถึงเขาและคอยห่วงหา
ทั้งๆที่รู้ เป็นได้แค่ชู้สายตา
คงหมดวาสนา คงทำได้แค่มอง

ผู้ชายคนนั้น เขาคงทำบุญล้านแสน
จึงได้เธอมาเป็นแฟน เดินควงแขนให้ใครเขามอง
ชาติหน้ามีจริง จะไม่เป็นตัวสำรอง
อยากเป็นคู่ครอง คู่ใจของเธอ

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

( ดนตรี )

ผู้ชายคนนั้น เขาคงทำบุญล้านแสน
จึงได้เธอมาเป็นแฟน เดินควงแขนให้ใครเขามอง
ชาติหน้ามีจริง จะไม่เป็นตัวสำรอง
อยากเป็นคู่ครอง คู่ใจของเธอ

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตัวสำรอง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เค ดอนหลา
เรียบเรียง : GS studio
ติดต่องาน : 083-7061575
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :