คอร์ดเพลง ตัวสำรอง – เค ดอนหลา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตัวสำรอง เค ดอนหลา

คอร์ดเพลง ตัวสำรอง - เค ดอนหลา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เค ดอนหลา : ตัวสำรอง


INTRO | F | Dm | Bb C | F |
INTRO | F | Dm | Gm C | F |

 
ทั้งๆ
F 
ที่รู้ 
 
ว่าเธอนั้นเป็นของ
Dm 
เขา
 
แต่ห้ามไม่ฟังใจเ
Bb 
รา
 
ยังคิดถึงเ
C 
ขาและคอยห่วง
F 
หา
 
ทั้งๆที่
F 
รู้ 
 
เป็นได้แค่ชู้สา
Dm 
ยตา
 
คงหมดวา
Gm 
สนา 
 
คง
C 
ทำได้แค่มอง

 
ผู้ชายคน
F 
นั้น 
 
เขาคงทำบุญล้าน
Dm 
แสน
 
จึงได้เธอมาเป็นแ
Bb 
ฟน 
 
เดินควงแ
C 
ขนให้ใครเขาม
F 
อง
 
ชาติหน้ามี
Dm 
จริง 
 
จะไม่เป็นตัวสำ
Gm 
รอง
 
อยากเป็นคู่ค
C 
รอง 
 
คู่ใจของเ
F 
ธอ

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
F 
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
C 
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
F 
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
F 
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
C 
บุญของฉันแ
F 
ล้ว

INSTRU | Bb | F | Gm C | F | ( 2 Times )

 
ทั้งๆ
F 
ที่รู้ 
 
ว่าเธอนั้นเป็นของ
Dm 
เขา
 
แต่ห้ามไม่ฟังใจเ
Bb 
รา
 
ยังคิดถึงเ
C 
ขาและคอยห่วง
F 
หา
 
ทั้งๆที่
F 
รู้ 
 
เป็นได้แค่ชู้สา
Dm 
ยตา
 
คงหมดวา
Gm 
สนา 
 
คง
C 
ทำได้แค่มอง

 
ผู้ชายคน
F 
นั้น 
 
เขาคงทำบุญล้าน
Dm 
แสน
 
จึงได้เธอมาเป็นแ
Bb 
ฟน 
 
เดินควงแ
C 
ขนให้ใครเขาม
F 
อง
 
ชาติหน้ามี
Dm 
จริง 
 
จะไม่เป็นตัวสำ
Gm 
รอง
 
อยากเป็นคู่ค
C 
รอง 
 
คู่ใจของเ
F 
ธอ

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
F 
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
C 
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
F 
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
F 
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
C 
บุญของฉันแ
F 
ล้ว

 
ก็เป็นแค่
Bb 
ตัวสำรอง 
 
ไม่มีสิทธิ์ค
F 
รองหัวใจ
 
ที่เธอคุย
Gm 
ด้วยก็ดีใ
C 
จ 
 
เธอบอกห่วงใ
F 
ยก็ขอบคุณ
 
ไม่มีสิทธิ์
Bb 
รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ค
F 
วงแขนคุณ
 
ได้คุยกับ
Gm 
คุณนับว่าเป็น
C 
บุญของฉันแ
F 
ล้ว

OUTRO | Bb | F | Gm C | F |


ทั้งๆที่รู้ ว่าเธอนั้นเป็นของเขา
แต่ห้ามไม่ฟังใจเรา
ยังคิดถึงเขาและคอยห่วงหา
ทั้งๆที่รู้ เป็นได้แค่ชู้สายตา
คงหมดวาสนา คงทำได้แค่มอง

ผู้ชายคนนั้น เขาคงทำบุญล้านแสน
จึงได้เธอมาเป็นแฟน เดินควงแขนให้ใครเขามอง
ชาติหน้ามีจริง จะไม่เป็นตัวสำรอง
อยากเป็นคู่ครอง คู่ใจของเธอ

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

( ดนตรี )

ผู้ชายคนนั้น เขาคงทำบุญล้านแสน
จึงได้เธอมาเป็นแฟน เดินควงแขนให้ใครเขามอง
ชาติหน้ามีจริง จะไม่เป็นตัวสำรอง
อยากเป็นคู่ครอง คู่ใจของเธอ

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

ก็เป็นแค่ตัวสำรอง ไม่มีสิทธิ์ครองหัวใจ
ที่เธอคุยด้วยก็ดีใจ เธอบอกห่วงใยก็ขอบคุณ
ไม่มีสิทธิ์รัก ไม่มีสิทธิ์หวง ไม่มีสิทธิ์ควงแขนคุณ
ได้คุยกับคุณนับว่าเป็นบุญของฉันแล้ว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตัวสำรอง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เค ดอนหลา
เรียบเรียง : GS studio
ติดต่องาน : 083-7061575
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend