คอร์ดเพลง ใครยังไม่มีผัว – อาม ชุติมา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใครยังไม่มีผัว อาม ชุติมา

คอร์ดเพลง ใครยังไม่มีผัว - อาม ชุติมา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Cover อาม ชุติมา : ใครยังไม่มีผัว

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ใครยังไม่มีผัว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

 
จะมองไปทาง
Bm 
ไหน 
 
ก็เจอแต่คนมีแฟน
 
เดินจับมือเดินควง
G 
แขน 
 
เยอะแยะไปหมด
 
คนน่าตาไม่ดีอย่าง
D 
ผม 
 
มันก็คงต้องอด
 
ต้องซื้อกิ
A 
นเอา..

 
จะต้องรอในชา
Bm 
ตินี้หรือชาติหน้าตอน 
 
บ๊ายบ่าย
 
ถึงจะเจอกับรัก
G 
แท้หรือต้องรอชีพมะลาย
 
คบกับใครใครก็
D 
ทิ้งเขาก็เทเซกู๊ดบาย 
 
ฟ่องต
A 
าย..

 
โอ้ย
Bm 
น้อ.. 
 
โอ้ย
G 
น้อ..
 
ล่ะ
D 
ท่าน.. 
 
ผู้ฟังเ
A 
อ้ย..

 
โอ้ย
Bm 
น้อ 
 
ขั้นแม่น
G 
เจ้าทันได้มีคู่
D 
ซ้อน
 
งาม
A 
งอลให้มาเป็นของอ้
Bm 
ายสา
 
แลง
A 
มาอ้ายสิเอ็ดสุ
D 
คืน 
 
นอน
 
ตื่น
A 
มาอ้ายสิทื้นล่ะส่ำ
Bm 
เช้า 
 
 
G 
 
คนงา
D 
มเอ้ย.. 
 
 
A 

 
บ่
Bm 
มีแปะปั่น
G 
ปี้นเปลี่ยนไป
 
ด่อกเ
D 
ป็นอื่น 
 
ใจประ
A 
สงค์
 
ล่ะหมายหมั้นเจ้ายอ
Bm 
ดชู้
 
พออยากแ
G 
ปลงโขงขวมด่อกไ
D 
ปหา
 
แก้มปา
A 
ลาบ่เห็นใจอ้ายแ
Bm 
หน่.. 
 
 
G 
 
คนงา
D 
มเอ้ย.. 
 
 
A 

 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นที
 
ช่วยมองมาที่
G 
ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
 
จะพาไปดินเ
D 
นอร์
 
ล่องเรือที่กระบี่ แบบ
A 
ดี๊ดี
 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นหน่อย
 
จะพาไปเ
G 
สม็ด กินของอร่อย ๆ
 
โปรดี ๆ แบบ
D 
นี้มันไม่ได้มีบ่อย 
 
 
นะแม่เนื้อก
A 
รอย

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

 
โอ้ย
Bm 
น้อ.. 
 
โอ้ย
G 
น้อ..
 
ล่ะ
D 
ท่าน.. 
 
ผู้ฟังเ
A 
อ้ย..

 
โอ้ย
Bm 
น้อ 
 
ขั้นแม่น
G 
เจ้าทันได้มีคู่
D 
ซ้อน
 
งาม
A 
งอลให้มาเป็นของอ้
Bm 
ายสา
 
แลง
A 
มาอ้ายสิเอ็ดสุ
D 
คืน 
 
นอน
 
ตื่น
A 
มาอ้ายสิทื้นล่ะส่ำ
Bm 
เช้า 
 
 
G 
 
คนงา
D 
มเอ้ย.. 
 
 
A 

 
บ่
Bm 
มีแปะปั่น
G 
ปี้นเปลี่ยนไป
 
ด่อกเ
D 
ป็นอื่น 
 
ใจประ
A 
สงค์
 
ล่ะหมายหมั้นเจ้ายอ
Bm 
ดชู้
 
พออยากแ
G 
ปลงโขงขวมด่อกไ
D 
ปหา
 
แก้มปา
A 
ลาบ่เห็นใจอ้ายแ
Bm 
หน่.. 
 
 
G 
 
คนงา
D 
มเอ้ย.. 
 
 
A 

 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นที
 
ช่วยมองมาที่
G 
ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
 
จะพาไปดินเ
D 
นอร์
 
ล่องเรือที่กระบี่ แบบ
A 
ดี๊ดี
 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นหน่อย
 
จะพาไปเ
G 
สม็ด กินของอร่อย ๆ
 
โปรดี ๆ แบบ
D 
นี้มันไม่ได้มีบ่อย 
 
 
นะแม่เนื้อก
A 
รอย

 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นที
 
ช่วยมองมาที่
G 
ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
 
จะพาไปดินเ
D 
นอร์
 
ล่องเรือที่กระบี่ แบบ
A 
ดี๊ดี
 
ยังไม่มี
Bm 
ผัว 
 
ยกมือขึ้นหน่อย
 
จะพาไปเ
G 
สม็ด กินของอร่อย ๆ
 
โปรดี ๆ แบบ
D 
นี้มันไม่ได้มีบ่อย 
 
 
นะแม่เนื้อก
A 
รอย

INSTRU | Bm | G | D | A | ( 2 Times )

 
คนงาม
Bm 
เอ๋ย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใครยังไม่มีผัว


จะมองไปทางไหน ก็เจอแต่คนมีแฟน
เดินจับมือเดินควงแขน เยอะแยะไปหมด
คนน่าตาไม่ดีอย่างผม มันก็คงต้องอด
ต้องซื้อกินเอา..

จะต้องรอในชาตินี้หรือชาติหน้าตอน บ๊ายบ่าย
ถึงจะเจอกับรักแท้หรือต้องรอชีพมะลาย
คบกับใครใครก็ทิ้งเขาก็เทเซกู๊ดบาย ฟ่องตาย..

โอ้ยน้อ.. โอ้ยน้อ..
ล่ะท่าน.. ผู้ฟังเอ้ย..

โอ้ยน้อ ขั้นแม่นเจ้าทันได้มีคู่ซ้อน
งามงอลให้มาเป็นของอ้ายสา
แลงมาอ้ายสิเอ็ดสุคืน นอน
ตื่นมาอ้ายสิทื้นล่ะส่ำเช้า
คนงามเอ้ย..

บ่มีแปะปั่นปี้นเปลี่ยนไป
ด่อกเป็นอื่น ใจประสงค์
ล่ะหมายหมั้นเจ้ายอดชู้
พออยากแปลงโขงขวมด่อกไปหา
แก้มปาลาบ่เห็นใจอ้ายแหน่..
คนงามเอ้ย..

ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นที
ช่วยมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
จะพาไปดินเนอร์
ล่องเรือที่กระบี่ แบบดี๊ดี
ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นหน่อย
จะพาไปเสม็ด กินของอร่อย ๆ
โปรดี ๆ แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อย ๆ
นะแม่เนื้อกรอย

( ดนตรี )

โอ้ยน้อ.. โอ้ยน้อ..
ล่ะท่าน.. ผู้ฟังเอ้ย..

โอ้ยน้อ ขั้นแม่นเจ้าทันได้มีคู่ซ้อน
งามงอลให้มาเป็นของอ้ายสา
แลงมาอ้ายสิเอ็ดสุคืน นอน
ตื่นมาอ้ายสิทื้นล่ะส่ำเช้า
คนงามเอ้ย..

บ่มีแปะปั่นปี้นเปลี่ยนไป
ด่อกเป็นอื่น ใจประสงค์
ล่ะหมายหมั้นเจ้ายอดชู้
พออยากแปลงโขงขวมด่อกไปหา
แก้มปาลาบ่เห็นใจอ้ายแหน่..
คนงามเอ้ย..

ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นที
ช่วยมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
จะพาไปดินเนอร์
ล่องเรือที่กระบี่ แบบดี๊ดี
ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นหน่อย
จะพาไปเสม็ด กินของอร่อย ๆ
โปรดี ๆ แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อย ๆ
นะแม่เนื้อกรอย

ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นที
ช่วยมองมาที่ผมแล้วคุณจะเห็นสามี
จะพาไปดินเนอร์
ล่องเรือที่กระบี่ แบบดี๊ดี
ยังไม่มีผัว ยกมือขึ้นหน่อย
จะพาไปเสม็ด กินของอร่อย ๆ
โปรดี ๆ แบบนี้มันไม่ได้มีบ่อย ๆ
นะแม่เนื้อกรอย

( ดนตรี )

คนงามเอ๋ย..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใครยังไม่มีผัว (คอร์ด)

ศิลปิน : บุ๊ค ศุภกาญจน์ Ft. แจ็ค ลูกอีสาน
คำร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : HD สตูดิโอ โคกอิโด่ย สาขาสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend