คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ – เก่ง สยาม

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมดแก้วแล้วลืมเธอ เก่ง สยาม

คอร์ดเพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ - เก่ง สยาม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เก่ง สยาม : หมดแก้วแล้วลืมเธอ


Tune to Eb

 
แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
 
 
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ  
 
 
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ..  
 

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
มี
Bm 
ฮักกะมีแต่ฮักชั่วๆ
 
เทิงถืก
F#m 
ตั๋วถืกถิ่มมันเจ็บหลาย
 
ชีวิต
Em 
นี้มันสมหวังบ่
A 
ได้ 
 
เลยบ้
D 
อเทวดา
 
น้ำ
G 
ตาไหลย้อยบ่มี
A 
ไผสนใจ
 
มันผิด
F#m 
หวังมันเสียใจ 
 
มันไ
Bm 
ร้ค่า
 
ตอ
Em 
นนี้อ้ายกะส่ำห
A 
มา 
 
เบิดค่าโ
D 
ตหนึ่ง

 
คำ
Em 
ซึ้งๆ 
 
ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
 
คำหว
F#m 
านๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
 
สิเฮ็ดจั่ง
G 
ได๋ 
 
บอกใจให้ลื
A 
มมัน

 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
A 
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
G 
ก้วนี้ขอมอบ
A 
ให้ 
 
ความฮั
D 
กชั่วๆ
 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อทำ
A 
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
G 
ายนิมอบให้คนขี้
A 
ตั๋ว
 
หมดแก้วแล้วลื
D 
มเธอ

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D |

 
คำ
Em 
ซึ้งๆ 
 
ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
 
คำหว
F#m 
านๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
 
สิเฮ็ดจั่ง
G 
ได๋ 
 
บอกใจให้ลื
A 
มมัน..โอ้ยย..

 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
A 
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
G 
ก้วนี้ขอมอบ
A 
ให้ 
 
ความฮั
D 
กชั่วๆ
 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อทำ
A 
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
G 
ายนิมอบให้คนขี้
A 
ตั๋ว..

 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อลืมเ
A 
ธอ
 
แก้
F#m 
วนี้ยกให้คนบ่จริ
Bm 
งใจ
 
ส่วนแ
G 
ก้วนี้ขอมอบ
A 
ให้ 
 
ความฮั
D 
กชั่วๆ
 
แก้ว
G 
นี้ดื่มเพื่อทำ
A 
ใจ
 
แก้
F#m 
วนี้จัดให้ 
 
คนหลา
Bm 
ยใจมักมั่ว
 
แก้วสุดท้
G 
ายขอมอบให้คนขี้
A 
ตั๋ว..
 
หมดแก้วแล้วลื
D 
มเธอ…

OUTRO | G A | F#m Bm | G A | D |


แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ..

( ดนตรี )

มีฮักกะมีแต่ฮักชั่วๆ
เทิงถืกตั๋วถืกถิ่มมันเจ็บหลาย
ชีวิตนี้มันสมหวังบ่ได้ เลยบ้อเทวดา
น้ำตาไหลย้อยบ่มีไผสนใจ
มันผิดหวังมันเสียใจ มันไร้ค่า
ตอนนี้อ้ายกะส่ำหมา เบิดค่าโตหนึ่ง

คำซึ้งๆ ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
คำหวานๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
สิเฮ็ดจั่งได๋ บอกใจให้ลืมมัน

แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ
แก้วนี้ดื่มเพื่อทำใจ
แก้วนี้จัดให้ คนหลายใจมักมั่ว
แก้วสุดท้ายนิมอบให้คนขี้ตั๋ว
หมดแก้วแล้วลืมเธอ

( ดนตรี )

คำซึ้งๆ ที่บอกอยู่ทุกคืนวัน
คำหวานๆที่บอกว่าฮักอยู่เบิดใจ
สิเฮ็ดจั่งได๋ บอกใจให้ลืมมัน..โอ้ยย..

แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ
แก้วนี้ดื่มเพื่อทำใจ
แก้วนี้จัดให้ คนหลายใจมักมั่ว
แก้วสุดท้ายนิมอบให้คนขี้ตั๋ว..

แก้วนี้ดื่มเพื่อลืมเธอ
แก้วนี้ยกให้คนบ่จริงใจ
ส่วนแก้วนี้ขอมอบให้ ความฮักชั่วๆ
แก้วนี้ดื่มเพื่อทำใจ
แก้วนี้จัดให้ คนหลายใจมักมั่ว
แก้วสุดท้ายขอมอบให้คนขี้ตั๋ว..
หมดแก้วแล้วลืมเธอ…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมดแก้วแล้วลืมเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : อ.อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานเเสดง โทร.091-027-0655
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend